Başında al olan 4 harfli 22 kelime var. AL ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde al olan kelimeler listesine ya da sonu al ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

A L Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

AL, LA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ALEV

 1. [isim] Yanan maddelerin veya gazların türlü biçimlerdeki ışıklı uzantısı, yalım, yalaz, alaz, şule
  • "Sobada çıralar hemen alev almış, odunları da tutuşturmuştu." (Tarık Buğra)
  • "Gözleri siyah bir alev gibi parlıyordu." (Ömer Seyfettin)
 2. Sıcaklık
  • "İşte şimdi damarlarımda bu iksirin alevleri dolaşıyor." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
 3. Kıvılcım
 4. Aşk ateşi
 5. Mızrak uçlarına takılan küçük bayrak, flama

ALIM

 1. [isim] Alma işi
 2. Kurum, çalım, gurur
 3. Çekicilik
  • "O ne eda, o ne alım, o ne çalım." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

ALAZ

 1. [isim] Alev, yalaz

ALFA

Kelime Kökeni : Yunanca

 1. [isim] Yunan alfabesinin birinci harfi

ALGI

 1. [isim] Kazanç, alacak
 2. Rüşvet
 3. Vergi

ALÇI

 1. [isim] Alçı taşının pişirilip toz durumuna getirilmesinden elde edilerek yapılarda, sanatta, mimarlıkta ve dişçilikte kullanılan madde

ALEM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bayrak
  • "Kara elmas sözü de taş kömürüne alem olmuştur." (Burhan Felek)
 2. Minare, kubbe, sancak direği vb. yüksek şeylerin tepesinde bulunan, madenden yapılmış ay yıldız veya lale biçiminde süs, ayça

ALIÇ

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Akdiken
  • "Sık pırnallıklar, erguvan, defne, alıç kümeleri yer yer yolu boğuyor." (Necati Cumalı)
 2. Bu ağacın mayhoş yemişi

ALTI

 1. [isim] Beşten sonra gelen sayının adı
 2. Bu sayıyı gösteren 6, VI rakamlarının adı
 3. [sıfat] Beşten bir artık

ALTO

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Viyola
 2. Kontralto

ALLI

 1. [sıfat] Üzerinde al renk bulunan
  • "Allı basma."

ALİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Hastalıklı, sakat
  • "Bu insanlarla ciddi bir mücadeleye girişmek, bana sokakta alil bir dilenciye hakaret etmek kadar ayıp görünüyordu." (Reşat Nuri Güntekin)

ALIŞ

 1. [isim] Alma işi veya biçimi

ALPU
...
ALDI

 1. "söylemeye başladı" anlamında kullanılan bir söz
  • "Sağ elinin çevik bir hareketiyle başındaki tülbendi çekip aldı." (Necati Cumalı)
  • "Uykuysa, uyumak bir marifetse al uykuyu diyerek akşama kadar uyudum." (Tarık Buğra)
  • "Al sana bir bela daha!"
  • "Al takke ver külah, kırsal kesimi çocuğunu okutmanın yararına inandırdık." (Atilla İlhan)

ALİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Bilen, bilici

ALIK

 1. [sıfat] Akılsız, sersem, budala, ebleh
  • "Alık değilim ya elbet anlarım..." (Memduh Şevket Esendal)

ALET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir el işini veya mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne
  • "Sen kalktın, onu şakaya, latifeye, alaya alet etmek istedin." (Ömer Seyfettin)
  • "Mustafa Kemal'de tek olmayan şey, 'alet olmak' zaafı idi." (Falih Rıfkı Atay)
 2. Bir sanatı yapmaya, uygulamaya yarayan özel araç, aygıt
  • "Hafif sesli bütün aletleri susturup davulu sabaha kadar vurdurmak istiyorum." (Falih Rıfkı Atay)
 3. Bir makineyi oluşturan ve işlemesine yardım eden parçalardan her biri
 4. Hoş görülmeyen bir işe yardımcı veya aracı olmayı kabul eden kimse, maşa
  • "Birtakım teşebbüslerini gerçekleştirmesi yolunda onu bir alet gibi kullanıyor." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

ALIN

 1. [isim] Yüzün, kaşlarla saçlar arasındaki bölümü
  • "Bütün savaşlardan alnının akıyla çıkmış bir denizci. Hiç yenik düşmemiş." (Zeyyat Selimoğlu)
  • "Alnımın ne kara yazısı varmış." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
 2. Bazı şeylerin önü, ön yüzü
 3. Karşı
  • "Güneşin alnında durma."
 4. Bir ocakta her türlü ayak, galeri, baca, kuyu ve yolun ilerletilmekte olan yüzeyi

ALAN

 1. [isim] Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha
 2. Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran
 3. Yüz ölçümü
 4. Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer
 5. Bir çalışma çevresi
  • "Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır." (Nurullah ataç)
 6. İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası
  • "Yer çekimi alanı. Mıknatıs alanı. Elektrik alanı."
 7. Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü
 8. Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü