Akışkanlaştırıcı

  1. [isim] Akışkan duruma getirme özelliği olan şey

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Akışkanlaştırıcı kelimesi baş harfi a son harfi ı olan bir kelime.Başında a sonunda ı olan kelimenin birinci harfi a , ikinci harfi k , üçüncü harfi ı , dördüncü harfi ş , beşinci harfi k , altıncı harfi a , yedinci harfi n , sekizinci harfi l , dokuzuncu harfi a , onuncu harfi ş , onbirinci harfi t , onikinci harfi ı , onüçüncü harfi r , ondördüncü harfi ı , onbeşinci harfi c , Başı a sonu ı olan 16 harfli kelime.