Acayipleşebilme

  1. [isim] Acayipleşebilmek işi veya durumu

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Acayipleşebilme kelimesi baş harfi a son harfi e olan bir kelime.Başında a sonunda e olan kelimenin birinci harfi a , ikinci harfi c , üçüncü harfi a , dördüncü harfi y , beşinci harfi i , altıncı harfi p , yedinci harfi l , sekizinci harfi e , dokuzuncu harfi ş , onuncu harfi e , onbirinci harfi b , onikinci harfi i , onüçüncü harfi l , ondördüncü harfi m , onbeşinci harfi e . Başı a sonu e olan 15 harfli kelime.