Abstraksiyonizm

Kelime Kökeni : Fransızca

  1. [isim] Soyutçuluk

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Abstraksiyonizm kelimesi baş harfi a son harfi m olan bir kelime.Başında a sonunda m olan kelimenin birinci harfi a , ikinci harfi b , üçüncü harfi s , dördüncü harfi t , beşinci harfi r , altıncı harfi a , yedinci harfi k , sekizinci harfi s , dokuzuncu harfi i , onuncu harfi y , onbirinci harfi o , onikinci harfi n , onüçüncü harfi i , ondördüncü harfi z , onbeşinci harfi m . Başı a sonu m olan 15 harfli kelime.