Başında a olan 7 harfli 621 kelime var. A harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde a harfi olan kelimeler listesine ya da sonu a harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

AGULAMA

 1. [isim] Agulamak işi

AKSİYOM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Belit
  • "Matematik aksiyomları andıran deminki kesin sözlerinde, şimdi birer spekülasyon esnekliği hissolunuyordu." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

AKSOĞAN

 1. [isim] Ada soğanı

ALAVERE

 1. [isim] Bir şeyin elden ele geçmesi
 2. Bir şeyi elden ele vererek aktarma
  • "Karpuzları alavere ile mavnadan sergiye taşıdılar."
 3. Kargaşalık
 4. Vapurlarda bu biçimde taşıma işi için bordalarda kurulan basamaklı iskele

ALIŞKIN

 1. [sıfat] Bir şeye veya bir şey yapmaya alışmış olan, alışkan, alışmış
  • "Hayatın alışkın olduğumuz birçok gündelik hâlleri beklenmedik nice zevklere bürünürdü." (Abdülhak Şinasi Hisar)

ALENGİR

 1. [isim] Hile, düzen, tuzak
 2. Gösteriş, fiyaka

AÇIKTAN

 1. [zarf] Bir yerin uzağından
 2. Sıra ve aşama gözetilmeden, dışarıdan atayarak
 3. Emek ve para harcamadan
  • "Üstelik açıktan yol harçlığı falan da veriyor bana." (Muammer İzgü)

AFYONLU

 1. [sıfat] İçinde afyon bulunan
 2. Afyon yutmuş
 3. Dalgın, uyuşmuş, uyuşuk (kimse)

AHTAPOT

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Kafadan bacaklılardan, dokunaçlı bir mürekkep balığı türü (Octopus)
 2. Genellikle burun zarı üzerinde çıkan bir çeşit ur, polip
  • "Genzinde de herhâlde ahtapot olacaktı ki boynunu uzatıp derin derin nefes alırdı." (Reşat Nuri Güntekin)

ANAHTAR

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Kilidi açıp kapamak için kullanılan araç, açar, açkı
 2. Bir şeyin zembereğini kurmak için kullanılan araç, kurgu
 3. Şifre yazmak ve çözmek için kararlaştırılmış olan yol
 4. Somunları veya vidaları çevirerek sıkıştırıp gevşetmek için kullanılan çelik saplı araç
 5. Konserve kutularının kapağını keserek açmaya yarayan alet, açacak
  • "Sardalya kutusunu açmaya yarayan anahtarı çarçabuk temin ederdi."
 6. Vesile, araç, vasıta
  • "Biliyordu ki sabır, cennetin anahtarıdır." (Peyami Safa)
 7. İstenilen yere veya aygıta, isteğe göre elektrik akımının geçmesini sağlamak için kullanılan düzen, çevirici, çevirgeç, şalter, komütatör
 8. Notaların müzik merdivenindeki yükseklik derecelerini göstermek ve buna göre okunmasını sağlamak için portenin başına konulan işaret
  • "Sol, do ve fa olmak üzere üç anahtar vardır."

ANTİDOT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Panzehir

AYANCIK
...
AYLAKÇI

 1. [isim] Temelli işi olmayan işçi

AKIŞMAK

 1. [nsz] Karşılıklı akmak
 2. Her yönden gelip gitmek
  • "Sessiz, hayatın durgun akıştığı bir arka sokak." (Selim İleri)

AVLATMA

 1. [isim] Avlatmak işi

AYIKLIK

 1. [isim] Ayık olma durumu

AYRINTI

 1. [isim] Bir bütünün önemce ikinci derecede olan ögelerinden her biri, teferruat, detay
  • "Az daha kuşku diyecektim herkes gibi. Oysa şüphe başka, kuşku başka şeydir. Bir ayrıntı sorunu ama neylersiniz ki dilin inceliği ayrıntılara dayanır." (Haldun Taner)
  • "Ne var ki genelleyici bakış açısı, bizi bazen yararlı ayrıntılara inmekten ister istemez alıkoyuyor." (Haldun Taner)
 2. Edebiyat veya sanat eserlerinde bir bütünün ögelerinden her biri, teferruat, tafsilat
 3. Bir tiyatro eserinde ana düşünceye yardımcı olan kelime, cümle veya eşya

AĞLAMAK

 1. [nsz] Üzüntü, acı, sevinç, pişmanlık vb.nin etkisiyle gözyaşı dökmek
 2. Ağaç budandığında kesilen yerlerden besi suyu veya öz su akmak
 3. [-den] Sızlanmak, yakınmak
  • "Utanç ve kahırdan, yumruklarını ısıra ısıra bir zaman ağladı." (Atilla İlhan)
 4. [-e] Bir duruma üzülmek
  • "Şu kara bahtıma ağlıyorum."

AKBAKLA

 1. [isim] Kuru fasulye

ALTLAMA

 1. [isim] Altlamak işi

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü