Başında a olan 6 harfli 491 kelime var. A harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde a harfi olan kelimeler listesine ya da sonu a harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

AÇILIM

 1. [isim] Açılma
 2. Bakış açısı
  • "Bu gezi dış politikada yeni bir açılımı simgeliyor."
 3. Sağ açıklık
  • "Güneşin bir yıldaki açılımı -23 derece 27 dakikadan +23 derece 27 dakikaya kadar değişir."
 4. Bir kısaltma veya formülün açık biçimi

AFERİN

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [ünlem] Övme, takdir, beğenme vb. duyguları belirtmek için söylenen söz, bravo
  • "Aferin İsmail, söyle, daha bağırarak söyle!" (Reşat Nuri Güntekin)
 2. [isim] Öğrencilere verilen beğenme ve takdir kâğıdı

AKSEKİ
...
AMYANT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kolayca bükülen ve ateşe dayanan liflerden oluşmuş bir tür ak asbest

ARİTMİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kalp atışlarındaki düzensizlik ve eşitsizlik

AŞHANE

Kelime Kökeni : Türkçe

 1. [isim] Aşevi
 2. Mutfak

AYARLI

 1. [sıfat] Ayarlanmış, doğru çalışması sağlanmış, düzeltilmiş (saat, makine vb.)
 2. Belirli bir ayarda olan (altın veya gümüş)

AĞIRCA

 1. [sıfat] Oldukça ağır
  • "Biraz sonra aşağıda bir kapı açıldığı, sonra da ağırca bir şeyin devrildiği duyulur." (Memduh Şevket Esendal)
 2. Kötüleşmiş (hasta)
 3. [zarf] Oldukça ağır biçimde

AKÖREN
...
ALÜMİN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Suda çözünmeyen, 2050 °C'de eriyen, beyaz bir toz olan alüminyum oksit (Al2O3)

AŞIRMA

 1. [isim] Aşırmak işi
 2. Yapı çatılarında uzun mertek, aşık
 3. [sıfat] Aşırılmış
  • "Aşırma bir eser."
 4. Küçük kazan, kova, bakraç
 5. Başkalarının yazılarından bölümler, dizeler alıp kendisininmiş gibi gösterme veya başkalarının konularını benimseyip değişik biçimde anlatma, intihal
 6. Özellikle para aşırma, aşırtı, ihtilas

AÇINIM

 1. [isim] Açınma işi, inkişaf
 2. Bir cismin yüzeylerinin açılıp bir düzlem üzerine yayılması, inkişaf

ASYALI
...
AMALIK
...
ANISAL

 1. [sıfat] Anıyla ilgili, anıya ait
  • "Onlara göre yaşlı yazarların anısal birikimi daha fazlaydı."

ANİDEN

 1. [zarf] Ansızın

AŞİRET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Dil ve kültür yönünden büyük bir türdeşlik gösteren, birçok boydan oluşan, yapısındaki aileler arasında toplum, ekonomi, din, kan veya evlilik bağları bulunan göçebe veya yerleşik nitelikteki topluluk, oymak
  • "Anası Türkmen soyundan bir dağ aşiretinden gelirdi." (Haldun Taner)

AÇINMA

 1. [isim] Açınmak işi

AVAMCA

 1. [zarf] Avama yakışır bir biçimde

AVARCA
...
Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü