Başında açm olan 8 kelime var. Açm ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde açm olan kelimeler listesine ya da sonu açm ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında açm bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

AÇMAMAZLIK

9 Harfli Kelimeler

AÇMACILIK

8 Harfli Kelimeler

AÇMAZLIK

7 Harfli Kelimeler

AÇMALIK

6 Harfli Kelimeler

AÇMACI

5 Harfli Kelimeler

AÇMAK, AÇMAZ

4 Harfli Kelimeler

AÇMA


Kelime bulma makinesi

A M Ç Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

ÇAM, MAÇ

2 Harfli Kelimeler

AÇ, AM, MA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

AÇMAMAZLIK
...
AÇMACILIK

 1. [isim] Açma yapma veya satma işi

AÇMAZLIK

 1. [isim] Açmaz olma durumu
 2. Ağzı sıkı olma durumu, ketumiyet

AÇMALIK

 1. [isim] Kiri çıkarmak veya eşyayı iyice temizlemek için kullanılan her türlü madde

AÇMACI

 1. [isim] Açma yapan veya satan kimse

AÇMAK

 1. [-i] Bir şeyi kapalı durumdan açık duruma getirmek
  • "Kapıyı açan hizmetçi benim kadın olduğumu anlamadı." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Babam açtı ağzını, yumdu gözünü ... öyle şeyler söyledi ki ben burada mümkün değil tekrarlayamam." (Ömer Seyfettin)
 2. Bir şeyin kapağını veya örtüsünü kaldırmak
  • "Örtüyü açmaya mecburum." (Refik Halit Karay)
 3. Engeli kaldırmak
  • "Karla kapanan yolu açmak."
 4. Sarılmış, katlanmış, örtülmüş veya iliklenmiş olan şeyleri bu durumdan kurtarmak
  • "Kadın hamalı dışarı çıkardı, sonra çantasını açıp birkaç lira çıkardı." (Memduh Şevket Esendal)
 5. Bir şeyi, bir yeri oyarak veya kazarak çukur, delik oluşturmak
 6. Tıkalı bir şeyi bu durumdan kurtarmak
  • "Tıkanmış boruyu açmak."
 7. Çevresini genişletmek
  • "Anıtın çevresini açmak."
 8. Birbirinden uzaklaştırmak
  • "Kollarını açtı."
 9. Yarmak
  • "Çıbanı açmak."
 10. Düğümü veya dolaşmış bir şeyi bu durumdan kurtarmak
  • "Yumağı açmak."
 11. Bir toplantıyı başlatmak
 12. Bir kuruluşu, bir iş yerini işler duruma getirmek
  • "Bu heykeli açmak için bir seneden beri münasip bir fırsat kollanıyordu." (Reşat Nuri Güntekin)
 13. Bir aygıtı, bir düzeneği çalışır duruma getirmek
  • "Radyoyu açmak."
  • "Elektriği açmak."
 14. Alışverişi başlatmak
  • "Bakan, tütün piyasasını açtı."
 15. Rengin koyuluğunu azaltmak
  • "Bu boyayı biraz daha açmalı."
 16. Yakışmak, güzel göstermek
  • "Bu renk odayı açtı."
 17. Ferahlık vermek
 18. Beğenmek
  • "Burası beni açmadı, başka yere gidelim."
 19. Bir konu ile ilgili konuşmak
 20. [-i] Avunmak veya danışmak için söylemek, içini dökmek
  • "Size derdimi açmaya geldim." (Falih Rıfkı Atay)
 21. [nsz] Yapmak, düzenlemek
  • "Sınav açmak."
 22. [nsz] Ayırmak, tahsis etmek
  • "Senin için üst katta bir oda açtık."
 23. Görünür duruma getirmek
  • "Kollarını, göğsünü açmış."
 24. [nsz] Bulutların dağılmasıyla gökyüzü aydınlanmak
 25. Satranç, poker vb. oyunları başlatmak
 26. [nsz] Geçit vermek
  • "Evin arka tarafına geçmek için kapı açtık."
 27. Sıkılganlığını, utangaçlığını gidermek
  • "Öğretmen sürekli konuşuyor, öğrenciyi açmak istiyordu."
 28. Savaşla almak, fethetmek

AÇMAZ

 1. [isim] Satranç oyununda şahı koruyan taşlardan birinin yerinden oynatılamaması durumu
 2. Tuluatta karşısındakine bir nükte veya tekerleme söyleme kolaylığını veren söz
 3. İçinden zor çıkılır durum

AÇMA

 1. [isim] Açmak işi
 2. Orman içinde ağaç kesme veya yakma yoluyla tarıma elverişli bir duruma getirilen arazi
 3. Bir çeşit susamsız, kalınca, yağlı çörek

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü