Başında olan 5 harfli 6 kelime var. Aç ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde aç olan kelimeler listesine ya da sonu aç ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında aç bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

AÇGÖZ

 1. [sıfat] Açgözlü

AÇMAZ

 1. [isim] Satranç oyununda şahı koruyan taşlardan birinin yerinden oynatılamaması durumu
 2. Tuluatta karşısındakine bir nükte veya tekerleme söyleme kolaylığını veren söz
 3. İçinden zor çıkılır durum

AÇLIK

 1. [isim] Aç olma durumu
  • "Havada güzel güzel dönen bu kuşun, açlıkla, bu yılana saldıracağını hiç düşünmemiştim." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Kaldırılmış harman yerlerinden buğday toplayıp açlığımızı öldürdük." (Orhan Kemal)
  • "Bu akşam açlıktan gözü dönmüş bir hâlde bir evin mutfağına girmişti." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Açlıktan ölmeyecek kadar yiyor."
 2. Kıtlık
 3. Aşırı istek içinde bulunma
  • "İki arkadaş görülmemiş bir okuma açlığı içinde durmadan okuyordu." (Haldun Taner)

AÇVAL

 1. [isim] Supap

AÇICI

 1. [sıfat] Açma işini yapan
  • "İç açıcı sözler."
  • "İştah açıcı bir yemek."

AÇMAK

 1. [-i] Bir şeyi kapalı durumdan açık duruma getirmek
  • "Kapıyı açan hizmetçi benim kadın olduğumu anlamadı." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Babam açtı ağzını, yumdu gözünü ... öyle şeyler söyledi ki ben burada mümkün değil tekrarlayamam." (Ömer Seyfettin)
 2. Bir şeyin kapağını veya örtüsünü kaldırmak
  • "Örtüyü açmaya mecburum." (Refik Halit Karay)
 3. Engeli kaldırmak
  • "Karla kapanan yolu açmak."
 4. Sarılmış, katlanmış, örtülmüş veya iliklenmiş olan şeyleri bu durumdan kurtarmak
  • "Kadın hamalı dışarı çıkardı, sonra çantasını açıp birkaç lira çıkardı." (Memduh Şevket Esendal)
 5. Bir şeyi, bir yeri oyarak veya kazarak çukur, delik oluşturmak
 6. Tıkalı bir şeyi bu durumdan kurtarmak
  • "Tıkanmış boruyu açmak."
 7. Çevresini genişletmek
  • "Anıtın çevresini açmak."
 8. Birbirinden uzaklaştırmak
  • "Kollarını açtı."
 9. Yarmak
  • "Çıbanı açmak."
 10. Düğümü veya dolaşmış bir şeyi bu durumdan kurtarmak
  • "Yumağı açmak."
 11. Bir toplantıyı başlatmak
 12. Bir kuruluşu, bir iş yerini işler duruma getirmek
  • "Bu heykeli açmak için bir seneden beri münasip bir fırsat kollanıyordu." (Reşat Nuri Güntekin)
 13. Bir aygıtı, bir düzeneği çalışır duruma getirmek
  • "Radyoyu açmak."
  • "Elektriği açmak."
 14. Alışverişi başlatmak
  • "Bakan, tütün piyasasını açtı."
 15. Rengin koyuluğunu azaltmak
  • "Bu boyayı biraz daha açmalı."
 16. Yakışmak, güzel göstermek
  • "Bu renk odayı açtı."
 17. Ferahlık vermek
 18. Beğenmek
  • "Burası beni açmadı, başka yere gidelim."
 19. Bir konu ile ilgili konuşmak
 20. [-i] Avunmak veya danışmak için söylemek, içini dökmek
  • "Size derdimi açmaya geldim." (Falih Rıfkı Atay)
 21. [nsz] Yapmak, düzenlemek
  • "Sınav açmak."
 22. [nsz] Ayırmak, tahsis etmek
  • "Senin için üst katta bir oda açtık."
 23. Görünür duruma getirmek
  • "Kollarını, göğsünü açmış."
 24. [nsz] Bulutların dağılmasıyla gökyüzü aydınlanmak
 25. Satranç, poker vb. oyunları başlatmak
 26. [nsz] Geçit vermek
  • "Evin arka tarafına geçmek için kapı açtık."
 27. Sıkılganlığını, utangaçlığını gidermek
  • "Öğretmen sürekli konuşuyor, öğrenciyi açmak istiyordu."
 28. Savaşla almak, fethetmek

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü