Açıklama Yapmak

  1. herhangi bir konuyu aydınlığa kavuşturmak amacıyla konuşmak veya yazmak
    • "Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz." (Anayasa)

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz: