Başında Z olan 5 harfli 88 kelime var. Z harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde Z harfi olan kelimeler listesine ya da sonu Z harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ZAMAN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit
  • "Zaman geçtikçe hafifleyecek yerde, daha ziyade ağırlaşan bir vicdan azabı duyarım." (Ömer Seyfettin)
  • "Nihayet yalnız kaldığım bir zamanı avlayarak yanıma yaklaşıyor." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Kaybolmuş şeyleri bulurum ama sen zamanı geçirmişsin, saatini bulamadım." (Abdülhak Şinasi Hisar)
 2. Bu sürenin belirli bir parçası, vakit
  • "Efendiler, az söylemek çok yapmak zamanı gelmiştir." (Atilla İlhan)
 3. Belirlenmiş olan an
 4. Çağ, mevsim
  • "Gül zamanı. Çocukluk zamanı."
 5. Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit
 6. Dönem, devir
  • "Eski müdür zamanında hayli şımarmış olan bu miskin ve ukala herifi sepetledi." (Haldun Taner)
 7. Bir süre ile ilgili durum ve şartlar
  • "Sigarasını efkârlı olduğu zamanlar yaptığı gibi sık nefeslerle çabuk çabuk içiyordu." (Haldun Taner)
 8. Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram
 9. Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı
  • "Geldi, gelmiş, geliyor, gelecek, gelir."
 10. Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri

ZİKİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Anma, söyleme, sözünü etme
  • "Dün sizin zikriniz geçti."
 2. Bir tarikata bağlı olanların Tanrı'nın adını art arda söylemesi
  • "Zikir çekmek."

ZARCI

 1. [isim] Zar oyunu oynayan kimse

ZORLU

 1. [sıfat] Güçlü, kuvvetli, şiddetli
  • "Zorlu bir yağmur."
 2. Tuttuğunu koparan, baskı yapabilecek ölçüde güçlü (kimse)
  • "Ne zorlu bir amir olduğunu daha ilk gününden belli etti." (Haldun Taner)
 3. Zor, güç yapılan
  • "Millî Mücadelenin bazı zorlu safhalarında onun âdeta, işlere seyirci kalır gibi bir kayıtsız, ilgisiz duruşu olurdu ki..." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 4. Zorbalık yapan

ZIPIR

 1. [sıfat] Şımarık ve delice tavırlı, hareketlerinde ölçüsüz, delişmen, zırtapoz
  • "Mesrure, zıpır bir oğlanla karşısına çıkmaktan çekinmiyor, herkes bana ne der diye düşünmüyor." (Memduh Şevket Esendal)

ZEYİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ek
 2. Bir yazıya ek olarak katılan parça
 3. Bir eseri tamamlamak için sonradan yazılan ek eser

ZERDE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Safranla renk ve koku verilen bir çeşit şekerli pirinç peltesi

ZİYAN

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Zarar
  • "Ziyanımız, ölçülere sığmayacak kadar büyüktür." (Ruşen Eşref Ünaydın)
  • "Ah budala kız, gençliğinin kıymetini bilmiyorsun, güzelliğini ziyan ediyorsun." (Sermet Muhtar Alus)
  • "Bence ziyan olmuş, eski deyimiyle heder olmuş bir değerdir." (Haldun Taner)
  • "Biraz çabuk işe girişmiş olacağız ama ziyanı yok, diye düşündü." (Samim Kocagöz)

ZARİF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Çekicilik, biçim, görünüş, durum, konuşma ve davranışlarıyla hoşa giden, beğenilen
  • "Camilerimizdeki o zarif çizgilerin şiirini bir daha duyacak." (Orhan Seyfi Orhon)
 2. Beğenilir ve nükteli (dil, konuşma vb.)
  • "Zarif bir söz."
 3. İnce, albenili

ZAFER

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Savaşta kazanılan başarı
  • "Al bir kalpak giymişti al / Al bir ata binmişti al / Zafer ırak mı dedim / Aha diyordu." (Fazıl Hüsnü Dağlarca)
 2. Birçok emek ve tehlikeli uğraşma pahasına erişilen mutlu sonuç, yengi, utku
 3. Bir yarışma veya uğraşıda çaba harcayarak elde edilen başarı

ZIRVA

 1. Saçma, saçma sapan, boş, anlamsız (söz)

ZİFAF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Gerdeğe girme, gerdek
  • "Zifafa girdiği gece kaynatası ölüverdi." (Ömer Seyfettin)

ZEVAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kişiler, zatlar
  • "Gazetenin, mutat zevat adını verdiği arkadaşlarımız ki daima Atatürk'ün yanında bulunurlar." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

ZAĞCI

 1. [isim] Kılağı yapan kimse

ZIHLI

 1. [sıfat] Zıhı olan

ZİRAİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Tarımsal

ZALİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Acımasız ve haksız davranan, kıyıcı, zulmeden
  • "Şehzadeyi hapseyledi zalim pederi / Bir kasra ki gözler göremez gökle yeri." (Yahya Kemal Beyatlı)

ZENCİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Siyah ırktan olan kimse, siyahi
  • "Avrupalılar arasında, bizi zenci gibi kara zannedenler varmış." (Falih Rıfkı Atay)

ZEVCE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Karı

ZEVAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yok olma, yok edilme
  • "Allah kimseye zeval vermesin."
 2. Suç, kabahat, sorumluluk
 3. Bozulma
 4. Öğle

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü