Sonunda V olan 5 harfli 20 kelime var. V harfi ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde V harfi olan kelimeler listesine ya da başında V harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

GÖREV

 1. [isim] Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş
  • "Hâkimler ve savcılar kanunda belirtilenlerden başka resmî ve özel hiçbir görev alamazlar." (Anayasa)
  • "Umutlu da olsam, umutsuz da olsam, görev bildiğim işi yerine getiririm." (Melih Cevdet Anday)
  • "Cumhurbaşkanının geçici olarak görevinden ayrılması hâllerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı vekillik eder." (Anayasa)
 2. İşlev
 3. Resmî iş, vazife
  • "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti." (Atilla İlhan)
 4. Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş
 5. Bir organ veya hücrenin yaptığı iş
 6. Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi

HİDİV

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Osmanlı İmparatorluğu döneminde Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dan sonra Mısır valilerine verilen unvan

SİMAV
...
NAHİV

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Söz dizimi

SEHİV

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yanıltı

MİYAV

 1. [isim] Kedinin çıkardığı ses, kedi sesi

LAĞIV

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir kuruluşun faaliyetine son verme
  • "Şehremaneti lağvına karar vermiş, dediler." (Halit Fahri Ozansoy)
 2. Hükümsüz kılma, feshetme

VEREV

 1. [sıfat] Bir köşeden karşı köşeye doğru kesilmiş, katlanmış veya konulmuş olan
  • "Verev etek."

OKTAV

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Sekiz sesten oluşan ses dizisi, bir do sesiyle ondan sonraki do sesi arasındaki uzaklık

SINAV

 1. [isim] Öğrencilerin veya bir işe girmek isteyenlerin bilgi derecesini anlamak için yapılan yoklama, imtihan, test
 2. Direnme, dayanışma, güç gerektiren, sonuçta bir deneyim kazandıran zor durum
  • "Evliliğin ilk yılları bir sınavdır."

MANAV

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Meyve ve sebze satan yer
  • "Manav, kasap dükkânlarında alışveriş etmek için sıra beklerken görürdüm." (Necati Cumalı)
 2. Meyve ve sebze satan kimse

TÜREV

 1. [isim] Türemiş veya üretilmiş şey
 2. Yapım ekiyle kurulmuş kelime, müştak: Sev-gi, sev-in-mek, göz-lük gibi
 3. Bir madde üzerinde yapılan kimyasal işlemler sonucu elde edilen bir başka madde
 4. Değişken artması sıfıra giderken, fonksiyonun artmasının değişken artmasına oranının limiti

ARŞİV

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Belgelik

VELEV

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [bağlaç] İster, isterse, olsa da, kaldı ki, hatta
  • "Tanıdıklarından velev ki çoktan beri görmeyerek unuttuklarına bile rast gelir gelmez hemen..." (Abdülhak Şinasi Hisar)

PİLAV

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Pirinçten, bulgurdan veya kuskustan yapılan bir yemek
  • "Servis tabağını pilavla doldurdu, tepesine de kale burcu gibi etleri dikti." (Muammer İzgü)

MAHIV

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yok etme, yok olma
  • "Bunlara mağlup görünmek büsbütün mahvımı hazırlamak demekti." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

İŞLEV

 1. [isim] Bir nesne veya bir kimsenin gördüğü iş, iş görme yetisi, görev, fonksiyon
  • "Muammer, işlevini yerine getirdi, haklı olarak birçok seyirci kazandı." (Haldun Taner)
 2. Bir yapının gerçekleştirilebileceği ve onu başka yapılardan ayırt etme imkânı veren eylem türü, fonksiyon

HAŞİV

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Doldurma
 2. Yazıyı veya konuşmayı gereksiz ayrıntılarla uzatma

İSLAV
...
HİCİV

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yergi
  • "Zaten başına ne gelirse hep bu dergide yazdığı hicivlerden geliyor." (Haldun Taner)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü