Başında U olan 7 harfli 101 kelime var. U harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde U harfi olan kelimeler listesine ya da sonu U harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında U bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

UÇKURLU

 1. [sıfat] Uçkuru olan
  • "Hademeler, uzun uçkurlu donlarıyla sersemce durmuş bakıyorlar." (Memduh Şevket Esendal)

UNCULUK

 1. [isim] Un alıp satma işi

UYUŞMAK

 1. [nsz] Soğuk, basınç vb. yüzünden vücudun bir yerinde, duygu ve hareket geçici olarak azalmak
  • "Öğle yemeğinden sonra sinirlerim uyuştu, ufak bir uyku kestireyim, diye kompartımanımda uzandım." (Ahmet Haşim)

UTULMAK

 1. [-e] Utma işi yapılmak veya utma işine konu olmak

UYKULUK

 1. [isim] Kasaplık hayvanların timüs ve pankreas bezlerine verilen ortak ad
 2. Kundaktaki çocukların avucunda biriken kir
 3. Karaciğer
 4. Dalak

UYULMAK

 1. [nsz] Uyma işi yapılmak
  • "Yapılacak seçimlerde, bu Anayasa'nın kabul ettiği esasa ve sıraya uyulur." (Anayasa)

UCUZUNA

 1. [zarf] Ucuz olarak, ucuzca
  • "Oysa çocuklar atılan gazeteleri okumak için değil, hemen götürüp kahvede ucuzuna satmak için istiyorlardı." (Haldun Taner)

ULUFECİ

 1. [isim] Yeniçerilikte bir sınıf süvari askeri

USTALIK

 1. [isim] Usta olma durumu
 2. Beceriklilik, el uzluğu, maharet

UYUZLUK

 1. [isim] Uyuz olma durumu
 2. Beceriksizlik, pısırıklık
 3. Parasızlık

UFUKSUZ

 1. [sıfat] Ufku olmayan

USULDAN

 1. [zarf] Yavaşça, sessizce

UĞURLUK

 1. [isim] Uğur sayılan kimse, hayvan veya nesne, maskot

ULAYICI

 1. [sıfat] Ulamaya yarayan
  • "Ulayıcı ses."

UZVİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Organizma
  • "Dil yaşayan bir uzviyettir." (Burhan Felek)

UYAKSIZ

 1. [sıfat] Uyağı bulunmayan, kafiyesiz

UĞRAMAK

 1. [-e] Yola devam etmek üzere, bir yerde kısa bir süre kalmak
  • "Üç günde yalnız üç vapur iskeleye uğradı." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Bir yerin yanından, yakınından, içinden geçmek
  • "Ona kapıdan şöyle bir uğramak isterdim." (Haldun Taner)
 3. Fırlayarak çıkmak, dışarı çıkmak
  • "Zelzele çığlığıyla beraber hepsi evden dışarı uğradılar." (Memduh Şevket Esendal)
 4. Kötü duruma konu olmak
  • "Öldüreceğiz diyenlere karşı, ölmeyeceğiz diye harbe girebiliriz. Lakin millet hayatı tehlikeye uğramadıkça harp bir cinayettir." (Atatürk)
 5. Yaklaşmak
  • "Erkek misafir geldiği zaman Despina'dan başka kimse salona, kapının yanına uğramayacaktı." (Ömer Seyfettin)
 6. Karşılaşmak, maruz kalmak
  • "Millî Mücadele'nin başından o güne kadar Atatürk'ün en hafif bir sitemine uğramamıştım." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 7. Cin, peri çarpmak

UYARMAK

 1. [-i] Bir kimseye bir davranışta bulunmamasını söylemek, ikaz etmek
  • "Mustafa Kemal Paşa gittikten sonra gelen mebuslar beni uyarıyorlardı." (Falih Rıfkı Atay)
 2. Görevini gereği gibi yapmayan kimseye nasıl davranması gerektiğini hatırlatmak, ihtarda bulunmak
 3. Bir canlının herhangi bir organını dıştan bir etki ile görev yapmaya zorlamak
 4. Öğütle yola getirmeye çalışmak
 5. Uyandırmak
  • "Demek oluyor ki iş dönüp dolaşıp büyük halk kitlelerini uyarmaya dayanıyor." (Haldun Taner)

ULULAMA

 1. [isim] Ululamak işi

UPUYGUN

 1. [sıfat] Çok uygun, tastamam

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü