Başında U olan 7 harfli 101 kelime var. U harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde U harfi olan kelimeler listesine ya da sonu U harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

USANMAK

 1. [-den] Tekrarlanması, uzun sürmesi dolayısıyla bir şeyden hoşlanmaz veya sıkılır duruma gelmek, bıkmak, bezmek
  • "Bir iskele kuşu gibi bir aşağı bir yukarı dolaşmaktan da usandım." (Ercüment Ekrem Talu)

ULULAMA

 1. [isim] Ululamak işi

UYDURUK

 1. [sıfat] Aslı olmayan, uydurma şey, sania
  • "Liseyi zar zor bitirmiş, uyduruk işlerde yıllarca sürünmüştü." (Sulhi Dölek)

UYDULUK

 1. [isim] Uydu olma durumu, peyklik

USANGIN

 1. [zarf] Usanmış, bıkmış bir biçimde
  • "Kırgın, usangın kalktı sabahın er saatlerinde." (Abbas Sayar )

UFALTMA

 1. [isim] Ufaltmak işi

UNLAMAK

 1. [-i] Una bulamak, üzerine un serpmek
 2. Un bulaştırmak

UMUTSUZ

 1. [sıfat] Umudu olmayan, hiç umudu kalmayan, ümitsiz, nevmit
  • "Pamuk tarlaları kavrulmuş, çocuklar hasta, kadınlar güçsüz, erler umutsuzdu." (Nezihe Araz)
 2. Düzeleceği veya iyileşeceği sanılmayan, ümitsiz
  • "Hasta umutsuz. Umutsuz bir durum."

UYAKSIZ

 1. [sıfat] Uyağı bulunmayan, kafiyesiz

UHUVVET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kardeşlik
  • "Bu hırsızlık yüzünden konakta sanki bir nevi hürriyet, müsavat, uhuvvet ilan edilmişti." (Mithat Cemal Kuntay)

USLULUK

 1. [isim] Uslu olma durumu
  • "Bir kavga çıkarırlar, kan bile dökebilirlerdi. Ancak nedense uslulukları tuttu." (Memduh Şevket Esendal)

ULAŞMAK

 1. [-e] Varmak, gelmek
  • "Doğudan batıya kadar ulaşmış bir zafer bestesi dinliyorum." (Refik Halit Karay)
 2. Elde etmek, erişmek
 3. Yetişmek
 4. Birbirine katılmak, dökülmek
  • "Nehirler denizlere ulaşıyor."

UTANGAN

 1. [sıfat] Utangaç

UFLAMAK

 1. [nsz] Acı, sızı duyarak uf demek

UYKULUK

 1. [isim] Kasaplık hayvanların timüs ve pankreas bezlerine verilen ortak ad
 2. Kundaktaki çocukların avucunda biriken kir
 3. Karaciğer
 4. Dalak

UKALACA

 1. Ukala bir biçimde
  • "Atıf, o hayata dayanılamayacağını ukalaca anlattı." (Nezihe Araz)

UPUYGUN

 1. [sıfat] Çok uygun, tastamam

UÇUKLUK

 1. [isim] Uçuk olma durumu
  • "Gözlerinin rengi fark edilemeyen uçukluğu beni titretti." (Hüseyin Cahit Yalçın)

UZAKLIK

 1. [isim] Uzak olma durumu, ıraklık
  • "Duvarın yüzünde birbirine otuz arşın kadar uzaklıkta sımsıkı kapalı iki büyük kapı vardı." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
 2. İki nokta arasındaki uzay ölçümü, mesafe

UZLAŞMA

 1. [isim] Uzlaşmak durumu, uyuşma, uzlaşı, uzlaşım, mutabakat, konsensüs
  • "Yoksa mutlu bir şansla bir uzlaşma olacak, bu da yumuşak bir tasfiyeye imkân bırakacak mıydı?" (Tarık Buğra)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü