Başında U olan 4 harfli 63 kelime var. U harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde U harfi olan kelimeler listesine ya da sonu U harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

UFKİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Yatay
  • "Hep ufki vaziyette durabilmek için elleriyle birtakım hareketler icat etmeye başladı." (Haldun Taner)

URLA
...
ULVİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Yüce
  • "Doktor Hikmet, o vakit tabiatın bu ulvi manzarası karşısında sarsılarak biraz hakikate gelir gibi oldu." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Gökle ilgili olan, semavi

UMMA

 1. [isim] Ummak işi
  • "Kız kardeşinden imdat ummanın faydasızlığını görünce şu cevabı verdi." (Peyami Safa)

UZVİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Organik

UYUZ

 1. [isim] Uyuz böceğinin, üst derinin altına girerek yaptığı kaşındırıcı, bulaşıcı bir deri hastalığı
  • "Ne söyleyeceksen söyle Allah aşkına, uyuz etme insanı." (Atilla İlhan)
 2. [sıfat] Bu hastalığa tutulmuş olan
  • "Uyuz köpekler gibi ne arkadan geliyorsun?" (Salâh Birsel)
 3. Hareketli, canlı olmayan, uyuşuk, pısırık, miskin kimse
  • "Bu uyuz, can acısından bağıracaktı, ağzı açıldı; ama sesi çıkmadı." (Memduh Şevket Esendal)

UÇLU

 1. [sıfat] Ucu olan, ucu çıkan
  • "Bu iki uçlu davanın ise bence bir tek hedefi vardı." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Filtreli (sigara)

USLU

 1. [sıfat] Toplumu, çevresini rahatsız etmeyen, edepli, müeddep, yaramaz karşıtı
  • "Uslu ve çekingen huyum ne kendimi ne de nafakamı herhangi bir sert hareketle savunmaya asla müsait değildi." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
  • "Sizin gitmeyeceğinizi bildiği için uslu oturacaktır." (Aka Gündüz)
 2. [zarf] Uysal bir biçimde
 3. Akıllı, zeki
  • "Gören bizi sanır deli / Usludan yeğdir delimiz." (Anonim şiir)

UFUL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yıldızın batması
 2. Ölme

UTÇU

 1. [isim] Ut yapan veya satan kimse
 2. Ut çalan kimse, udi

URAN

 1. [isim] Teknik, sanayi, endüstri

UÇAR

 1. [sıfat] Uçan, uçucu

UŞAK

 1. [isim] Çocuk
  • "Doksan yaşına kadar yaşamış, yokluk yüzü görmemiş, oğul uşak toplansa koca bir mahalle olacak kadar bereketlenmiş." (Memduh Şevket Esendal)
 2. Herhangi bir bölgenin halkından olan erkek
  • "Kim bilir, bu Anadolu uşaklarının her birinde ne cevherler vardır." (Cahit Sıtkı Tarancı)
 3. Erkek hizmetçi
  • "... kapının eşiğinde fraklı, beyaz eldivenli bir uşak duruyordu." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 4. Tayfa
  • "Bir haykırma duyuldu. Uşakları koşturdum. Simit attırdım denize ama deniz geri vermedi." (Zeyyat Selimoğlu)

UZAY

 1. [isim] Bütün varlıkların içinde bulunduğu sonsuz boşluk, feza, mekân
 2. Bütün gök cisimlerinin içinde bulunduğu sınırsız boşluk

UZUN

 1. [sıfat] İki ucu arasında fazla uzaklık olan, kısa karşıtı
  • "Pek canım istiyor, uzun etme!" (Peyami Safa)
  • "Uzun lafın kısası, eleştirmeci okuyucuya faydalı, edebiyata faydalı bir yazıcıdır." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Başlangıcı ile bitimi arasında fazla zaman aralığı olan, çok süren
  • "Uzun ince bir yoldayım / Gidiyorum gündüz gece." (Âşık Veysel)
 3. [zarf] Ayrıntılı, derinlemesine
  • "Uzun düşündüğünü unuttuğu ve düşüncelerinin yönünü kaybettiği bir anda yemeğe çağırdılar." (Halide Edip Adıvar)

UTLU

 1. [sıfat] İffetli

ULAŞ
...
UĞRU

 1. [isim] Hırsız
  • "Şehrin en korkunç uğruları, katilleri buradan dışarı çıkamaz." (Salâh Birsel)

UÇUK

 1. [sıfat] Uçmuş, soluk
  • "Parasızın yürüyüşü sürtük, gözleri süzük, rengi uçuk, sesi bozuktur." (Refik Halit Karay)
 2. Açık (renk)
  • "Uçuk siyah renkli çarşaf pelerinin önü açık..." (Peyami Safa)
 3. Hafif, belirsiz
  • "Ruhsar Hanım uçuk bir gülümsemeyle kapıya süzüldü gitti, birkaç saat içinde birkaç yıl daha yaşlanıvermiş kadıncağız." (Atilla İlhan)
 4. Deli dolu

ULAN

 1. [ünlem] Ey
  • "Ulan, bizim sokak çocukları ne insan şeyler be!" (Memduh Şevket Esendal)
 2. Öfke ve nefret anlatan bir seslenme sözü
  • "Uşaktım ulan ne olacak, dediği zaman kimse sesini çıkarmazdı." (Sait Faik Abasıyanık)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü