Başında U olan 4 harfli 63 kelime var. U harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde U harfi olan kelimeler listesine ya da sonu U harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında U bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

UMAR

 1. [isim] Çare

UYUM

 1. [isim] Bir bütünün parçaları arasında bulunan uygunluk, ahenk, entegrasyon
  • "Gerçekten de sonsuz bir sessizlik, bir uyum, bir şiir sarmıştı ortalığı." (Nezihe Araz)
 2. Bir cismin görüntüsünü tam ağ tabaka üzerine düşürebilmek için göz merceğinin dışbükeylik derecesini çoğaltıp azaltması olayı, mutabakat

USTA

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Bir zanaatı gereği gibi öğrenmiş olan ve kendi başına yapabilen kimse
  • "Sırtında koyu lacivert, usta elinden çıkmış bir kostüm." (Yusuf Ziya Ortaç)
 2. Zanaat öğreticisi
 3. Zanaatçılar için unvan
  • "Üzeyir usta yoldan geçmeyeceğimizi söyledi." (Refik Halit Karay)
 4. [sıfat] Eli uz, işinin eri, becerikli, mahir
  • "Bunların hepsi de çok güzel sesli ve oyunun en ustaları arasından seçildi." (Tarık Buğra)
 5. Osmanlı İmparatorluğu'nda saraydaki cariye ve hizmetlilerin kıdemlisi
 6. Akıl veren veya öğreten kimse
  • "Kız sana bir hâl olmuş, kim senin ustan?" (Refik Halit Karay)

ULUS

 1. [isim] Millet
  • "Doğrulup gürlüyorsun yeryüzünde yeniden / Her silkinen, kalkınan, kurtulan ulusla sen." (Behçet Kemal Çağlar)

USÇU

 1. Akılcı
 2. Aklını kullanmasını bilen

UĞUR

 1. [isim] Bazı olaylarda görülen ve insana iyilik getirdiğine inanılan belirti veya bazı nesnelerde var olduğuna inanılan iyilik kaynağı
  • "Onlar da uğurlar dilediler, aralarında konuşmaya başladılar." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Emeti ile evlenmek, Satılmış'a uğur getirmişti." (Ercüment Ekrem Talu)
 2. Bu nitelikte olduğuna inanılan şey
 3. Meymenet, kadem
 4. Talih, şans

UKDE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Düğüm, yumru
 2. İçe dert olan şey
  • "Geceleri bilhassa yatsı namazından sonra seccadede oturmuş, çocuk dilimle, içimde ukde olan meseleler hakkında Allah'la konuşur dururdum." (Halide Edip Adıvar)

UHDE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Birinin yapmakla yükümlü olduğu iş, görev
  • "Bu işi tek bir kişiye verseniz yine uhdesinden gelir çünkü yapacağı bellidir." (Yahya Kemal Beyatlı)
  • "Kulübün masrafını Türk azalar uhdelerine almışlardır." (Ömer Seyfettin)
 2. Sorumluluk

UŞAK

 1. [isim] Çocuk
  • "Doksan yaşına kadar yaşamış, yokluk yüzü görmemiş, oğul uşak toplansa koca bir mahalle olacak kadar bereketlenmiş." (Memduh Şevket Esendal)
 2. Herhangi bir bölgenin halkından olan erkek
  • "Kim bilir, bu Anadolu uşaklarının her birinde ne cevherler vardır." (Cahit Sıtkı Tarancı)
 3. Erkek hizmetçi
  • "... kapının eşiğinde fraklı, beyaz eldivenli bir uşak duruyordu." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 4. Tayfa
  • "Bir haykırma duyuldu. Uşakları koşturdum. Simit attırdım denize ama deniz geri vermedi." (Zeyyat Selimoğlu)

URUK

 1. [isim] Soy, sülale

UMUR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Aldırış etme, önem verme
  • "Kim aldırır? Annesi umurumda mıydı benim?" (Atilla İlhan)
  • "Gece partileri için arkadaşlarını buldu mu artık dünya istediği gibi dönsün, umurunda olmazdı." (Abdülhak Şinasi Hisar)

ULAŞ
...
UFUL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yıldızın batması
 2. Ölme

UÇUŞ

 1. [isim] Uçma işi veya biçimi
  • "Koca mermi bölüğün siperine doğru istikamet aldı, havadan onun uçuşunu takip eden gözler iri dairelerle açılmıştı." (Falih Rıfkı Atay)

UTKU

 1. [isim] Zafer

URLA
...
URUP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Arşının sekizde biri uzunluğundaki ölçü

UZAM

 1. [isim] Algılanan nesnelerin temel niteliği
 2. Bir nesnenin uzayda kapladığı yer, vüsat

UMRE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Hac mevsimi dışında Kâbe'yi ve Mekke'nin öbür kutsal yerlerini ziyaret etme

UFUK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Düz arazide veya açık denizde gökle yerin birleşir gibi göründüğü yer, çevren
  • "Geniş çöl ufukları arasında çadırlarımızı kurduk." (Falih Rıfkı Atay)
 2. Çekülün gösterdiği dikey çizgi ile gözlemci üzerinden geçen düzlem, göz erimi
 3. Anlayış, kavrayış, görüş, düşünce gücü, ihata
  • "Bu dar zihinlerde, ufku genişlememiş dimağlarda, zaruri olarak faziletler de dardı." (Ömer Seyfettin)
 4. Çevre, dolay

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü