Başında U olan 12 harfli 18 kelime var. U harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde U harfi olan kelimeler listesine ya da sonu U harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında U bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

UYANIKLAŞMAK

 1. [nsz] Uyanık duruma gelmek

UMURSAMAZLIK

 1. [isim] Umursamama, aldırış etmeme durumu
  • "Bütün yüzlerde gördüğüm ifade sadece bir umursamazlıktan ibaret kalmıştı." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

UYDULAŞTIRMA

 1. [isim] Uydulaştırmak durumu

UÇURUMLAŞMAK

 1. [nsz] Uçurum durumuna gelmek

ULUSLARARASI

 1. [sıfat] Çeşitli milletlerin arasında yapılan, milletlerin arasında çok yönlü ilişkilerle ilgili olan, milletlerarası, beynelmilel, enternasyonal
  • "Siyasi partiler yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan ... ayni ve nakdî yardım alamazlar." (Anayasa)

ULUSSEVERLİK

 1. [isim] Ulussever olma durumu, milliyetperverlik

UYGULATILMAK

 1. [nsz] Uygulatma işi yapılmak

UCUZLATILMAK

 1. [nsz] Ucuzlatma işi yapılmak

UZUNLAMASINA

 1. [zarf] Uzunluğuna

UYDURMACILIK

 1. [isim] Uydurmacının işi

UZAKLAŞILMAK

 1. [-den] Uzaklaşma işi yapılmak

UMUTLANDIRMA

 1. [isim] Umutlandırmak işi

UYDURUKÇULUK

 1. [isim] Uydurukçu olma durumu

UFUNETLENMEK

 1. [nsz] Yara irinlenmek

UZLAŞMACILIK

 1. [isim] Çıkarlarından, düşüncelerinden ödünler vererek uzlaşma sağlama siyaseti

UZAKLAŞTIRMA

 1. [isim] Uzaklaştırmak işi
  • "Okuldan uzaklaştırma cezasının da bir anlamı kalmamıştı artık benim için." (Ömer Seyfettin)

UYUŞTURULMAK

 1. [nsz] Uyuşturma işi yapılmak, hissedemez duruma getirilmek
  • "Şimdi kamarasında sinir buhranları arasında kıvranan yahut Sedol iğnesiyle uyuşturulup baygın yatan başka bir Nilgün vardı." (Refik Halit Karay)

UYURGEZERLİK

 1. [isim] Uyurgezer olma durumu, somnambulizm

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü