Başında U olan 10 harfli 54 kelime var. U harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde U harfi olan kelimeler listesine ya da sonu U harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında U bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

USULSÜZLÜK

 1. [isim] Yöntemsizlik
 2. Yolsuzluk
  • "Şişman, kısa boylu bir yüzbaşı usulsüzlükte, şarlatanlıkta, inatta hepimizi bastırıyor." (Ömer Seyfettin)

UYUŞTURMAK

 1. [-i] Uyuşmasını sağlamak, hissedemez duruma getirmek
  • "Ruhumu serinletecek, beynimi uyuşturacak bir masal anlat!" (Refik Halit Karay)

UNUTTURMAK

 1. [-i] Unutmasına yol açmak veya unutmasını sağlamak
  • "Bu sırada, pek hayırlı bir hadise daha oldu ki babama beni tamamıyla unutturdu." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

UCUZLATMAK

 1. [-i] Fiyatını indirmek
 2. Kolaylıkla elde edilir duruma getirmek

UÇUKLAŞMAK

 1. [nsz] Rengi soluklaşmak

UYARLAYICI

 1. [isim] Uyarlama işini yapan kimse
 2. Adaptör

UYGULATMAK

 1. [-i] Uygulama işini yaptırmak

UYDURULMAK

 1. [nsz] Uydurma işi yapılmak
  • "Bu, üyelik verilebilmesi için uydurulmuş nazik bir sebeptir." (Sait Faik Abasıyanık)

UZMANLAŞMA

 1. [isim] Uzman durumuna gelme

UZUNKUYRUK

 1. [isim] İskete kuşunun bir türü

UYGULAYICI

 1. [isim] Uygulayan, gereğini yapan, tatbikatçı

UMARSIZLIK

 1. [isim] Umarsız olma durumu, çaresizlik
  • "Uzak bakışlarındaki derin küskünlük, meydan okuyan bir umarsızlığa dönüşmüştü zamanla." (Murathan Mungan)

UYUŞTURUCU

 1. Uyuşturma özelliği olan, uyuşturan (madde), narkotik
 2. Hareketten, gereği gibi düşünmekten alıkoyan
  • "Bizim kafamızı kaynatan yeni fikirler, onun için kafa uyuşturucu bir kulak uğultusu idi." (Falih Rıfkı Atay)

UTANMAZLIK

 1. [isim] Utanmaz olma durumu, yüzsüzlük, arsızlık
  • "Hicap bir ayıp, utanmazlık, sıkılmazlık, yılışıklık bir meziyet oldu." (Burhan Felek)

UTANGAÇLIK

 1. [isim] Sıkılganlık, mahcubiyet
  • "Bize hakaret eden, bize utangaçlık yükleyen bu zincir şarkıları, düşmanın kulağına keyif verecektir." (Ruşen Eşref Ünaydın)

UMURGÖRMÜŞ

 1. [sıfat] Önemli görevlerde bulunmuş (kimse)
 2. Görgülü, olgun (kimse)
 3. Deneyimi çok olan

UĞRAŞILMAK

 1. [-le] Uğraşma işi yapılmak

UYUMSUZLUK

 1. [isim] Uyumsuz olma durumu, ahenksizlik

UYARICILIK

 1. [isim] Uyarıcı olma durumu

UYAKSIZLIK

 1. [isim] Uyaksız olma durumu, kafiyesizlik

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü