Sonunda T olan 6 harfli 436 kelime var. T harfi ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde T harfi olan kelimeler listesine ya da başında T harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

MÜFSİT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Arabozan

PRELÜT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Ses ve çalgı ile ilgili bir kompozisyona girişi sağlayan yazılı veya doğaçtan olan müzik parçası

CELLAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ölüm cezasına çarptırılanları öldürmekle görevli olan kimse
 2. [sıfat] Acımasız, katı yürekli, kolaylıkla suç işleyen, zalim

TURİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Dinlenme, eğlenme, görme, tanıma vb. amaçlarla geziye çıkan kimse, gezgin, gezmen, seyyah
  • "O zamanki Boğaziçi'nin turizm idaresi yok fakat turistleri çoktu." (Abdülhak Şinasi Hisar)

AKARET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Akar
  • "Başladı, her ay, akaretlerinden kira toplar gibi tıkır tıkır faizleri toplamaya." (Ercüment Ekrem Talu)

YAPSAT

 1. [isim] Bina yapıp satma işi
  • "Bir uygarlığın üzerine biz bir yapsat mimarisi kuruyorduk." (Selim İleri)

AŞİRET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Dil ve kültür yönünden büyük bir türdeşlik gösteren, birçok boydan oluşan, yapısındaki aileler arasında toplum, ekonomi, din, kan veya evlilik bağları bulunan göçebe veya yerleşik nitelikteki topluluk, oymak
  • "Anası Türkmen soyundan bir dağ aşiretinden gelirdi." (Haldun Taner)

SARKIT

 1. [isim] Mağaraların tavanında aşağıya doğru oluşan, genellikle koni biçiminde kalker birikintisi, damla taş, stalaktit

HİDRAT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir cismin suyla birleşmesiyle veya bazı madenler üzerinde suyun etkisiyle oluşan bileşik

HİZMET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Birinin işini görme veya birine yarayan bir işi yapma
  • "Vatan, evladının hizmetini bekliyor." (Ömer Seyfettin)
  • "Değil kendisine hizmet etmeye, kendisinden herhangi bir hizmet görmeye bile tahammül edemeyeceği bir insana '-Ne istiyorsunuz?' demek yok." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "On lokomotif hizmete giriyor."
  • "Kendisine büyük hizmeti dokunmuş insanları unutmak bir toplumun yozlaştığını belgeler." (Haldun Taner)
 2. Görev, iş
  • "Askerlik hizmeti."
  • "Bu davaya en iyi hizmet etmiş olan benim." (Azra Erhat)
 3. Bakım, özen, ihtimam
  • "Bu bahçe çok hizmet ister."

İCAZET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İzin, onay, onaylama
  • "Bir çift ayakkabı almak için dahi ondan icazet almak zorunda kalıyorum." (Ayşe Kulin)
 2. Diploma

KORNET

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Pistonlu orkestra çalgısı

LEZZET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ağız yoluyla alınan tat
  • "Tekrar odaya dönse bu kaynağın suyunda umduğu lezzeti tekrar bulabilecek miydi?" (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
  • "Uysal hayatımız daima gönlümün de aklımın da en lezzet aldığı meşgalesi." (Refik Halit Karay)
 2. Herhangi bir şey karşısında duyulan zevk, haz
  • "Ona da dinlenmek gibi bir lezzet yetişir." (Ahmet Rasim)

SPRİNT

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Yarışlarda son 100 m'de yapılan atak

ABDEST

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Müslümanların, belli ibadetleri yapabilmek için bir düzen içerisinde bazı organları yıkayıp bazılarını mesh etme yoluyla yaptıkları arınma
 2. İdrar ve dışkı yapma
  • "Küçük abdest. Büyük abdest."

MÜNHAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Engin (II), alçak
  • "Münhat arazi."

BASKET

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Basketbolda kazanılan sayı
 2. Basketbol

EPİFİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Üst bitken

TEZYİT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Çoğaltma, artırma

ZÜĞÜRT

 1. [sıfat] Parasız, yoksul, meteliksiz olan (kimse)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü