Sonunda T olan 5 harfli 373 kelime var. T harfi ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde T harfi olan kelimeler listesine ya da başında T harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

DEMET

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Bağlanarak oluşturulmuş deste, bağlam
  • "Tel demeti."
 2. Bitki veya çiçek destesi
  • "Öyle fukara çocuklara rastlıyorduk ki bize demet demet kır çiçekleri hediye ediyorlardı." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 3. Üstün yapılı bitkilerde öz suların akmasına yarayan, bitkiye desteklik eden damarlı veya lifli kordon
 4. Uzunlamasına birbirine bitişik olarak bir arada bulunan sinir ve kas telleri topluluğu
 5. Bir atomun parçalanmasından doğan elektriklenmiş taneciklerin yörüngelerinden oluşan ışık topluluğu

İRŞAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Doğru yolu gösterme, uyarma

KESİT

 1. [isim] Bir şey enlemesine veya boylamasına kesildiğinde ortaya çıkan yüzey
  • "Ağacın kesiti."
 2. Bir toplumun bölümü, kesim
 3. Ayırıcı özellikleriyle belirlenen süreç
 4. Bir cisim düz olarak kesildiğinde ortaya çıkan düzlemin biçimi, makta
  • "Bir kürenin her kesiti daire biçiminde olur."

YAHUT

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [bağlaç] Veya, ya da
  • "Artık bunları rüyanızda yahut romanlarda görebilirsiniz." (Ömer Seyfettin)
 2. Bir düşünceden cayıldığında "daha doğrusu, iyisi" anlamlarında kullanılan bir söz

STENT

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Tıkanmak üzere olan damarın içine konan araç

FAGOT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Tahtadan parçaları uç uca takılı, uzun bir boru biçiminde, perdeli bir üflemeli çalgı

GULET

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İki direkli, yelkenli savaş gemisi

KÜŞAT

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Açma, açılış
 2. Tavlada bir çeşit oyun
 3. Güzellik, hoşluk

MÜFİT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Yararlı, faydalı
 2. Anlatan, ifade eden

MAMUT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Filgillerden, dördüncü zamanda Avrupa ve Asya'da yaşamış olan, şimdi ancak fosili bulunan iri, kıllı bir hayvan (Elephas primigenius)

BELİT

 1. [isim] Kendiliğinden apaçık ve bundan dolayı öteki önermelerin ön dayanağı sayılan temel önerme, mütearife, aksiyom
  • ""Tüm, parçaların her birinden büyüktür" sözü bir belittir."

YAKIT

 1. [isim] Odun, kömür, doğal gaz, mazot gibi ısı sağlamak amacıyla yakılan madde, yakacak, mahrukat
  • "Yakıt bittiği için kaloriferler yanmıyor."

MUCİT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yeni bir buluş ortaya koyan, icat eden kimse
 2. [sıfat] Yaratıcı, yaratan

ANGUT

 1. [isim] Ördekgillerden, tüyleri kiremit renginde, evcilleştirilebilen bir yaban kuşu (Casarca ferruginea)
 2. Ahmak, kaba saba
  • "Bu saldırgan angutlar, kuru gürültüden başka bir şey değildir." (Salâh Birsel)

MEDET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yardım, imdat
  • "Bekleyiniz ha başlıyor ha başlayacak, habire medet efendim..." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
  • "Emin ol ki dağınık ve kasvetli bir cemiyet içinde aşktan bile medet ummayız." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. [ünlem] "Yardım edin, imdat" anlamında bir seslenme sözü

NEŞET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Çıkma, ileri gelme

SÜKUT
...
ÜMMET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Hz. Muhammed'e inanarak, onun yaptıklarını ve söylediklerini uygulayarak çevresinde toplanan Müslümanların tümü
  • "Allah'ım, sen koru Muhammed ümmetini bu eşkıyanın zulmünden."

ANKET

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Herhangi bir konuyla ilgili durum ve tutumu belirlemek için düzenlenmiş ayrıntılı ve kapsamlı soru dizisi, sormaca, soruşturma

KOŞUT

 1. [sıfat] Paralel
  • "Kuruluş, işletmeye koşut olarak başka yararlı işler de yaptı." (Aydın Boysan)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü