Sonunda T olan 3 harfli 60 kelime var. T harfi ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde T harfi olan kelimeler listesine ya da başında T harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

PAT

 1. [sıfat] Yassı, basık
  • "Ne de ıslak pat burnundaki mor mor meneviş." (Mehmet Akif Ersoy)

POT

 1. [isim] Kötü dikiş sebebiyle kumaşta oluşan büzülme veya kıvrım
  • "Ceketinin arkasındaki potlar, bugün mutlaka her zamandan çok ensesine binmişti." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
  • "İşlerin doğru gitmeyen, pot gelen yerleri çok ise de sorulunca söylenecek karşılıklar bulunmuştu." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Gri redingotlu efendi, bir pot kırdığını hemen anlamış olacak ki sözünü çevirdi." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Poker vb. iskambil oyunlarında oyuncuların tümünce ortaya sürülen eşit miktardaki para veya fiş
 3. Yanlışlık, hata, gaf

YAT

 1. [isim] Kalkan, zırh vb. korunma aracı

BOT

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Küçük gemi
  • "Şu botta bu kadar er var, içlerinde gözüm bir seni tuttu." (Haldun Taner)
 2. Ağaç, plastik veya kauçuktan yapılmış küçük sandal

ÇIT

 1. [isim] Hafif ve anlık ses
  • "Aşağı katta ayak sesleri. Teyzenin odasında çıt yok." (Peyami Safa)
  • "İşte bak, hücre kapısını çıt çıkarmadan araladı, yine bir şey diyecek." (Atilla İlhan)
  • "Bir müddet hiçbirisi kımıldamadı ve çıt çıkmadı, sonra bir hıçkırık duyuldu." (Peyami Safa)

KÜT

 1. [sıfat] Kısa ve kalınca
  • "Küt parmaklar."
 2. Keskin olmayan

MET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kabarma
  • "Bir met zamanı gökyüzü kurşunla örtülü / Gördüm deniz dedikleri bin başlı ejderi." (Yahya Kemal Beyatlı)

AST

 1. [isim] Alt
 2. Birinin buyruğu altında olan görevli, madun
 3. Birine göre alt aşamada olan kimse, madun
 4. Rütbe veya kıdemce küçük olan asker

BUT

 1. [isim] İnsan vücudunun kalça ile diz arasındaki bölümü
 2. Hayvanların, arka bacaklarının gövdeye bitişik olan dolgun, etli bölümü
  • "Kimi azık torbasını, kimi yanındakinin kaba budunu yastık yapmıştı kafasına." (Reşat Enis)

BAT

 1. [isim] Kurşun boruların ağzını açmakta kullanılan, şimşirden yapılmış, ucu sivri bir çeşit takoz

HİT

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Liste başı
  • "Her şarkı hit oluyordu."

RET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Uygun bulmama, geri çevirme, kabul etmeme
  • "Dostundan ve ötekilerden kuvvetli bir ret bekliyordu." (Peyami Safa)
 2. Aile bireylerinden birinin sorumluluğunu üstünden atma, varlığını tanımama, aileden saymama
  • "Evlatlıktan ret."

MUT

 1. [isim] Bütün özlemlerin eksiksiz ve sürekli olarak yerine gelmesinden duyulan kıvanç, kut, saadet

SUT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Eskiden bazı bitkilerden, bugün sodyum klorürden elde edilen sodyum karbonatın ticaretteki adı

ÇİT

 1. [isim] Bağ, bahçe, bostan vb. yerlerin çevresine çalı, kamış, ağaç dalı gibi şeylerden çekilen duvar türü, çeper, barı
  • "Çitten her akşam yaptığım gibi mektepten kalmış bir spor aşkı ile atladım." (Sait Faik Abasıyanık)

ANT

 1. [isim] Tanrı'yı veya kutsal bilinen bir kişiyi, bir şeyi tanık göstererek bir olayı doğrulama, yemin
  • "Ant içmiştik, güya büyüyünce evlenecektik." (Haldun Taner)
 2. Kendi kendine söz verme, ahit
  • "Andım var, bu işi yapacağım."

SET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Toprağın kaymasını veya suyun akmasını önlemek için yapılan kalın duvar
 2. Bulunulan yerden daha yüksekte kalan düzlük
  • "Karşımıza merdivenli bir setin üstünde hamama benzeyen kubbeli bir bina çıktı." (Reşat Nuri Güntekin)
 3. Seki
 4. Ateşli silahlarda namlunun içindeki helisin çıkıntı bölümü

DUT

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Dutgillerden, kuzey yarım kürenin genellikle ılıman bölgelerinde yetişen, yapraklarıyla ipek böceği beslenen ağaç (Morus)
  • "Sabahtan akşama kadar durmadan söyleyen geveze Çalıkuşu, dut yemiş bülbüle dönmüştü." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Bu ağacın, ak, kara, pembe renkte ekşi veya tatlı, sulu meyvesi

ROT

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Motorlu taşıtlarda direksiyon ile tekerlek arasındaki bağlantıyı sağlayan demir çubuk

KIT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] İhtiyaca yetmeyecek kadar az, bol karşıtı
  • "O devirde bizim gibi henüz askere gitmemiş şoförler çok kıttı." (Aka Gündüz)
 2. Az, yetersiz (duygu, söz vb.)
  • "Sözü kıt bir adamdı." (Halikarnas Balıkçısı)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü