Sonunda T olan 3 harfli 60 kelime var. T harfi ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde T harfi olan kelimeler listesine ya da başında T harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

HAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Çizgi
 2. Yazı
 3. Ulaşım sağlayan bir taşıtın uğradığı yerlerin bütünü, yol, geçek
  • "Demir yolu hattı. Otobüs hattı."
 4. Elektrik akımı taşıyan tel veya kablo sistemi
  • "Bir kablodan muhtelif hatlar çıkar." (Sait Faik Abasıyanık)
 5. Telefon, telgraf, televizyon vb. araçlarla iletişim sağlayan yol, kanal
 6. Sınır
  • "Dalga dalga ilerleyen hücum hatlarımız birinci düşman siperlerine girdi." (Aka Gündüz)
 7. Yüzü biçimlendiren çizgi veya kırışıklık
  • "Yüz hatları bütün bu rivayetleri doğruluyor." (Haldun Taner)
 8. Vücut biçimi
  • "Vücut hatlarını korumak lazım."

HİT

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Liste başı
  • "Her şarkı hit oluyordu."

JET

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Çok hızlı, tepkili uçak
  • "Otomobil önümden jet gibi geçti."

ALT

 1. [isim] Bir şeyin yere bakan yanı, zir, üst karşıtı
  • "Pantolonlarımızı şiltelerimizin altına seriyoruz, onlar bütün hafta orada ütüleniyor." (Zeki Ömer Defne)
  • "İlgili sözleşmelerin altına imzamızı koyarken bu imzaya sadık kalma konusunda ne ölçüde niyetliydik?" (Ahmet Cemal)
  • "Bir şey değil, karşıdan bir otomobil filan gelir de altında kalırım diye korktum." (Burhan Felek)
  • "Kısa kesmekten yanaydı ama paraları uzatsa altından bir çapanoğlu çıkar mıydı?" (Orhan Kemal)
 2. Bir nesnenin tabanı
  • "Ayağındaki altları nalçalı koca bahçıvan kunduraları ile ona yetişmesi imkânsızdı." (Osman Cemal Kaygılı)
  • "Altından kalkamayacağı suçlamalar ileri sürdüler."
 3. Oturulurken uyluk kemiklerinin yere gelen bölümü
  • "Altına sandalye çekmek."
 4. Bir şeyin yere yakın bölümü
 5. Yanan ocağın alevi
  • "Fokurdamaya başlayan çaydanlığın altını kapadı." (Haldun Taner)
 6. Birine göre alt aşamada olan kimse, madun
 7. Sınıflamalarda ikinci derecede olan
  • "Alt sınıf. Alt cins. Alt takım."
 8. [sıfat] Birkaç şeyden aşağıda olan
  • "Yeleğinin alt düğmesi iliklenmemiş." (Haldun Taner)

MUT

 1. [isim] Bütün özlemlerin eksiksiz ve sürekli olarak yerine gelmesinden duyulan kıvanç, kut, saadet

ŞET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sıkarak bağlama, sıkma
 2. Klasik Türk müziğinde bir makamı kendi perdelerinden daha tiz veya pes perdelerde çalma işi

GUT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Organizmadaki ürik asidin atılmayarak vücudun bazı yerlerinde, özellikle ayak başparmağında, topuk ve eklem yerlerinde birikmesinden ileri gelen, ağrı ve şişlerle ortaya çıkan hastalık, damla hastalığı, nikris

AUT

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Dış
  • "Aut çizgisinden nefis bir orta..." (Haldun Taner)

ÇIT

 1. [isim] Hafif ve anlık ses
  • "Aşağı katta ayak sesleri. Teyzenin odasında çıt yok." (Peyami Safa)
  • "İşte bak, hücre kapısını çıt çıkarmadan araladı, yine bir şey diyecek." (Atilla İlhan)
  • "Bir müddet hiçbirisi kımıldamadı ve çıt çıkmadı, sonra bir hıçkırık duyuldu." (Peyami Safa)

FİT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. Birini başkasına karşı kışkırtma

RET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Uygun bulmama, geri çevirme, kabul etmeme
  • "Dostundan ve ötekilerden kuvvetli bir ret bekliyordu." (Peyami Safa)
 2. Aile bireylerinden birinin sorumluluğunu üstünden atma, varlığını tanımama, aileden saymama
  • "Evlatlıktan ret."

PIT

 1. [isim] Çok küçük bir nesnenin, su damlasının yere veya herhangi bir şey üzerine düşmesiyle çıkan hafif ses

KET

Kelime Kökeni : Ermenice

 1. [isim] Engel

GÖT

 1. [isim] Anüs
 2. Alt taraf, dip
 3. Kaba et, kıç, popo
 4. Güç veya yüreklilik

LOT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Tutam (II)

KUT

 1. [isim] Mutluluk

NOT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir şeyi hatırlamak için yazılan kısa yazı
  • "Kitaplardan birinin kenarına bir not yazmışsın." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Not alıyorum, Türkçeye mısra mısra hemen tercüme ediyorum." (Refik Halit Karay)
  • "Cevdet Paşa tezkeresine şöyle bir not düşmek zorunda kalır." (Salâh Birsel)
  • "Bunu not edin de unutmayın."
 2. Okullarda öğrencinin dersle ilgili bilgi ve beceri düzeyini göstermek üzere öğretmenlerce verilen sayı, derece
 3. Bir şeyin niteliği üzerine edinilen kanı

ÜST

 1. [isim] Bir şeyin yukarı, göğe doğru olan yanı, fevk, alt karşıtı
  • "Köyün üst tarafında, saman, taş ve yangın arasında, üstü sazlarla örtülmüş bir kulübenin önünde ateş yanıyor." (Halide Edip Adıvar)
  • "... önlerine katıp köyün üst başındaki pınar yerine çıktılar." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Böyle üstü başı dökülen bir adama bu kadar yakınlık göstermesi karşısında şaşırıp kaldı." (Tahsin Yücel)
  • "Bir çeşit ezbere okuyoruz, durmuyoruz metin üstünde, fikir üstünde." (Azra Erhat)
 2. Bir şeyin görülen yanı, yüzü
  • "Bu sefer taşın üstünden inip yere oturdu." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Behiç'le Siyret benden gizlediler, kabahat bizim üstümüzde kalır." (Peyami Safa)
  • "Her biri, ayrı bir defter sayfasının gözden geçirilmesini üstüne aldı." (Peyami Safa)
  • "Üstüne basa basa olmaz, dedi."
 3. Bir şeyin dış yüzü, yüzey
  • "Ağzında lokmayı birdenbire yutmaya kıyamıyor, dilinin üstünde gezdiriyordu." (Ömer Seyfettin)
  • "Kız belli ki seni gözüne kestirmiş. Üstüne yıkılmak istiyor." (Erhan Bener)
 4. Giyecek, giysi
  • "Üstünü değiştirmek."
 5. Birine göre yüksek aşamada olan kimse, mafevk
 6. Vücut, beden
 7. Artan, geriye kalan bölüm
  • "Bir liranın üstü olarak uşağın getirdiği yetmiş beş kuruşu masanın üstünden kaldırmaz." (Abdülhak Şinasi Hisar)
 8. [sıfat] Birkaç şeyden birbirine göre yukarıda olan
  • "Kadınların beni böyle göz hapsine almaları yüzünden üst düğmelerimi gevşetemiyordum." (Reşat Nuri Güntekin)
 9. [sıfat] Öte, arka
  • "Ben onu Şehzade Camisi'nin üst yanında, sokak içi, eski ahşap bir evde tanıdım." (Yusuf Ziya Ortaç)
 10. [sıfat] Sınıflamalarda temel olarak alınan bir tipe göre ileri derecede olan
  • "Üst makam. Üst rütbedekiler."

AFT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Ağız mukozasında görülen ufak, kirli sarı lekeler

DUT

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Dutgillerden, kuzey yarım kürenin genellikle ılıman bölgelerinde yetişen, yapraklarıyla ipek böceği beslenen ağaç (Morus)
  • "Sabahtan akşama kadar durmadan söyleyen geveze Çalıkuşu, dut yemiş bülbüle dönmüştü." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Bu ağacın, ak, kara, pembe renkte ekşi veya tatlı, sulu meyvesi

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü