Sonunda T olan 13 harfli 21 kelime var. T harfi ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde T harfi olan kelimeler listesine ya da başında T harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

İNDETERMİNİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Belirlenmezci

ANSİKLOPEDİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Ansiklopedici
 2. [sıfat] Geniş, derin bilgisi olan

ÇAĞLAYANCERİT
...
HİDROKARBONAT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Hidratlı bazik karbonat

KARBONDİOKSİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Renksiz, kokusuz, yoğunluğu 152,0 °C de ve 36 atmosfer basıncında kolayca sıvılaşan ekşimsi tatta bir gaz (CO2)

VİYOLONSELİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Viyolonselci

KÜKÜRTDİOKSİT

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Yoğunluğu 2,3 olan, renksiz, boğucu kokulu ve asit lezzetinde ağır bir gaz

STRÜKTÜRALİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yapısalcı

EKSPRESYONİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Dışa vurumcu

BERAATİZİMMET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Borçsuzluk

FİZYOTERAPİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Fizik tedavisi ve rehabilitasyon değerlendirmelerini ve uygulamalarını yapan kimse

İRRASYONALİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Us dışıcı

MENFAATPEREST

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Çıkarcı

ADABIMUAŞERET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Görgü kuralları
  • "Sen de ortaya bir adabımuaşeret meselesi atma!" (Peyami Safa)

HİLAFIHAKİKAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Gerçek dışı

İNDİVİDÜALİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bireyci

BASÜBADELMEVT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Diriliş

SÜRNATÜRALİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Doğaüstücü

HADEMEİHAYRAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Camilerde gönüllü çalışan, getir götür işlerini yapan kimse

BİLAKAYDUŞART

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Kayıtsız ve şartsız olarak, herhangi bir kısıtlama olmaksızın
  • "Hâkimiyet, bilakayduşart milletindir." (Atatürk)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü