Sonunda T olan 11 harfli 45 kelime var. T harfi ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde T harfi olan kelimeler listesine ya da başında T harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

NASYONALİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Ulusçuluk yanlısı

MATERYALİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Materyalizmden yana olan (kimse veya görüş), maddeci

TERKİBİBENT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Divan edebiyatında uyakları başka başka olan birkaç bentten oluşan ve her bendin sonunda kafiyeleri aynı birer beyti bulunan manzume biçimi

TENTÜRDİYOT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Mikrop kapmasını önlemek için bir kesik veya sıyrığa sürülen iyot tentürü

EMPERYALİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Emperyalizm yanlısı olan kimse, yayılmacı, yayılımcı
  • "16 Mart 1915 günü İstanbul'u işgale başlayan emperyalist kuvvetlerin şehirde yaptıkları vahşeti..." (Haldun Taner)

FİDYEİNECAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. Fidye

ORYANTALİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Doğu bilimci

POSTRESTANT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Alıcısı tarafından postaneden alınmak üzere gönderilen mektup veya paket

MÜSTAHZARAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Eczanelerde hazır olarak bulundurulan ilaçlar

OBJEKTİVİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Nesnelci

İKTİSADİYAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir devletin ekonomik durumu

MÜESSİRİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Etkinlik

HİPERMARKET

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Çok çeşitli malın satıldığı, büyük alışveriş merkezi

AMERİKANİST
...
GAYRİMAHDUT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Sınırsız, sonsuz, uçsuz

PERMANGANAT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Potasyum permanganat

DETERMİNANT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Birkaç bilinmeyenli birinci dereceden eşitlik sistemlerini çözmede kullanılan yardımcı cebirsel anlatım

FİZYOLOJİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Fizyoloji bilgini, fizyolog

HARİMİİSMET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kutsal sayılan, korunulan yer, ocak
  • "Düşmanı vatanın harimiismetinde boğacağız." (Atatürk)

ŞEKİLPEREST

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Biçimciliğe aşırı önem veren, biçimci kimse, formaliteci

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü