Başında T olan 8 harfli 631 kelime var. T harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde T harfi olan kelimeler listesine ya da sonu T harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

TABETMEK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [-i] Basmak

TAKAYYÜT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bağlı olma, bağlanma
 2. Üstüne düşme, özen gösterme

TENEZZÜL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kendi durumundan daha aşağıdaki bir işi, bir durumu kabul etme
  • "... onlara eliniz eteğiniz sürünmez, tenezzül edip başınızı çevirmeyebilirsiniz." (Refik Halit Karay)

TERTİPLİ

 1. [sıfat] Düzenli, derli toplu, yerli yerinde
  • "Bereket ki burada, her şey tertipli idi." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Dağınıklıktan hoşlanmayan, düzenli (kimse)
 3. [zarf] Düzenli, derli toplu bir biçimde
 4. Önceden düzenlenmiş, hazırlanmış

TURİZMCİ

 1. [isim] Turizm işleriyle uğraşan kimse

TAPULAMA

 1. [isim] Tapulamak işi
  • "Tapulama yasası."

TERLEMEK

 1. [nsz] Ter çıkarmak, ter dökmek
 2. İçindeki suyu ter biçiminde sızdırmak
  • "Testi terliyor."
 3. Bir şeyin üzerinde buhar olarak yoğunlaşmak
  • "Camlar terledi."
 4. Bir iş yaparken yorulmak veya o işi çok emek harcayarak güçlükle başarmak
  • "Bir saat yorularak, terleyerek boğuştuktan sonra her şey bitmiş oldu." (Memduh Şevket Esendal)

TAHARRÜŞ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Tırmalanma, kurcalanma, azdırılma

TANIŞLIK

 1. [isim] Tanış olma durumu

TAPALAMA

 1. [isim] Tapalamak işi, tıpalama

TUTARSIZ

 1. [sıfat] Tutarlı olmayan, aralarında çelişki bulunan, insicamsız
  • "Tutarsız her olayı, her davranışı alaturkadır diyerek Doğu'ya yükledik." (Necati Cumalı)

TABİATLI

 1. [sıfat] Herhangi bir yaradılışta, huyda olan
  • "Hırant, erkek tabiatlı bir adamdı." (Sait Faik Abasıyanık)

TARTIŞMA

 1. [isim] Birbirine karşıt düşünceleri karşılıklı savunma
  • "Karşısındakilerin tartışmaları çabuk bıraktıklarına da dikkat etmedi." (Tarık Buğra)
  • "İki yandan gelen arabaların orada yolu tıkadığı tartışma götürmez." (Salâh Birsel)
  • "Ateşli tartışmalara girdiği zaman bile ölçüyü kaçırmazdı." (Haldun Taner)
 2. Ağız kavgası, münakaşa
  • "Belki de komşulardan çekindiğinden tartışmayı kesmek gereğini duyuyor." (Haldun Taner)
 3. Bir sorun üzerine sözle veya yazılı olarak karşılıklı, bazen de sertçe savunma
  • "Bir yazarın eserini anlamak için onun kişiliği üzerine bilgi edinmek gerekir mi sorunu öteden beri edebiyatçılar arasında geniş tartışmalara yol açmıştır." (Abdülhak Şinasi Hisar)

TEBERRÜZ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Meydana çıkma, görünme

TIRPANCI

 1. [isim] Tırpanla ekin biçen kimse

TOPOLOJİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Geometrik cisimlerin nitelikleriyle ilgili özelliklerini ve bağıl konumlarını, biçim ve büyüklüklerinden ayrı olarak alıp inceleyen geometri dalı

TORPİLLİ

 1. [sıfat] Torpili bulunan
 2. Kayıranı olan

TAHAKKUK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Gerçekleşme, yerine gelme
  • "Resmen bir şey tahakkuk etmediyse de köylüler, fikirlerinde sabit kaldılar." (Memduh Şevket Esendal)

TAŞIMLIK

 1. [zarf] Taşacak kadar
  • "Sütü bir taşımlık kaynattı."

TAŞITMAK

 1. [-i] Taşıma işini yaptırmak
  • "Bir gün gelip ölülerimizi parayla taşıtacağımızda şüphe yok, diye düşünüyordum." (Memduh Şevket Esendal)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü