Başında T olan 5 harfli 367 kelime var. T harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde T harfi olan kelimeler listesine ya da sonu T harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

TİRLE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Meme başı üzerine yerleştirilip sütün alınmasına yarayan araç

TALİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Öğretim
 2. Alıştırma
  • "Sudan çıktıktan sonra tabanca ile nişan talimi yapardık." (Yahya Kemal Beyatlı)
 3. Uygulamalı olarak yapılan askerlik eğitimi
  • "Eğil dağlar, eğil üstünden aşam / Yeni talim çıkmış varam alışam." (Halk türküsü)

TAKMA

 1. [isim] Takmak işi
 2. [sıfat] Gerçeğinin yerine konulan, eğreti, müstear
  • "Bu takma siyah saçla ... şakaklarında sallanan ... bukleler yanaklarına ters düşüyor." (Halide Edip Adıvar)

TOKUZ

 1. [sıfat] Sık ve kalınca, tok (kumaş)

TAYİN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ne olduğunu anlama, gösterme, belirtme, kararlaştırma
  • "Yola devam edilmesini tayin için sordu." (Refik Halit Karay)
  • "Necmi Efendi palas pandıras Çorlu'ya tayin edildi." (Haldun Taner)
 2. Atama

TÜTSÜ

 1. [isim] Dinî törenlerde çevrenin güzel kokmasını sağlamak, büyü veya ilaç yapmak amacıyla yakılan kokulu madde
  • "Arziya Hanım da perilerle mutat olan konsültasyonu yaptıktan sonra bana bir tütsü verdi. Nazar değmiş olduğunu ve fazla çalıştırmamalarını tavsiye etti." (Haldun Taner)
 2. İçki

TAKAS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Değişim
 2. İki ülke arasında yapılan alışverişin karşılıklı olarak malla ödenmesi, kliring

TANRI

 1. [isim] Çok tanrıcılıkta var olduğuna inanılan insanüstü varlıklardan her biri, ilah

TASAR

 1. [isim] Bir iş, bir düşünce sırasını, düzeyini gösteren resim, yazı, plan

TEKME

 1. [isim] Ayakla vuruş
  • "Zeynep Kadın, bir süre tekmeler, yumruklar altında bunalıp kalıyordu." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
  • "Kafama bir tekme vurdular, bir şeyler söylenerek bırakıp gittiler." (Memduh Şevket Esendal)
 2. Hayvanın art ayağıyla vurması, çifte
  • "Bu sefer de heriften bir tekme yersen bir daha belini doğrultamazsın." (Memduh Şevket Esendal)

TEVEK

 1. [isim] Asma, kavun, karpuz vb. bitkilerin sürgünü veya dalı
 2. Üzüm kütüğü, çotuk

TERİM

 1. [isim] Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah
  • "Bazıları ise terimlerimizi milletlerarası esaslara bağlamak davasındadırlar." (Falih Rıfkı Atay)
 2. Geleneksel mantıkta özne veya yüklem
 3. Cebirsel bir anlatımda + veya - işaretleri arasında bulunan parçalardan her biri
 4. Bir denklemde = işaretinin iki yanındaki anlatımlardan her biri
 5. Bir kesrin pay ve paydasından her biri, had

TETİK

 1. [isim] Ateşli silahlarda ateşlemeyi sağlamak için çekilen küçük parça
  • "Tüfeği geze aldım, ses toprağa yakın geliyordu. Porsuktur sandım, tetiğe dokundum." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Şimdi tetiğe bassam hiç doğmamışa dönersin." (Çetin Altan)

TALİH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Şans
  • "Bir talih eseri olarak ondan gelen cevap benim kendi bulduklarımı tuttu." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Her devirde talihi yaver gitmiş birisiydi." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Bir gelinden ziyade, zalim bir nezri yerine getirmek için talihin kucağına atılmış bir kurbana benziyordu." (Ahmet Hamdi Tanpınar)
  • "Talihimize küseriz ama millî menfaat prensiplerinin bizim yüzümüzden kötülenmesini istemeyiz." (Falih Rıfkı Atay)

TINMA

 1. [isim] Tınmak işi veya durumu

TVİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Özellikle gençler arasında 1961 yılında yaygınlık kazanan çok hızlı ritmi olan bir dans
 2. Bu dansın müziği

TANIT

 1. [isim] Tanıtlamaya yarayan belge veya herhangi bir şey, beyyine, hüccet
 2. Öne sürülen bir şeyin doğruluğunu göstermede izlenen düşünce süreci

TARİK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yol

TRATA

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Torbalı balık ağı

TOKYO

Kelime Kökeni : Japonca

 1. [isim] Genellikle plastikten yapılmış bir tür terlik

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü