Başında T olan 5 harfli 367 kelime var. T harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde T harfi olan kelimeler listesine ya da sonu T harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında T bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

TABUT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ölünün içine konulduğu sandık biçiminde araç, sal
  • "Eskiden tabutlar arkasında para ile tutulmuş ağlayıcılar giderdi." (Falih Rıfkı Atay)
 2. İçine yumurta konan uzun sandık

TAPIŞ

 1. [isim] Tapma işi veya biçimi

TEMEK

 1. [isim] Ahırdaki gübreyi dışarı atmak için kullanılan kapaklı veya kapaksız delik, pencere

TULUP

 1. [isim] Atılmış, eğrilmeye hazırlanmış, top biçiminde yün veya pamuk

TAZİZ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sevgi ile anma

TERKİ

 1. [isim] Eyerin arka bölümü
  • "Avluda terkiden yere atladığında öfkeden kudurmuştu." (Yahya Kemal)
  • "Sonra atlarının terkisine aldılar, benimle beraber kaçtılar." (Haldun Taner)
 2. Binek hayvanının sağrısı

TEHİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sonraya bırakma, erteleme
  • "Satış işinin güçlüğünü ondan iyice öğrendim, tehir etmeye mecbur oldum." (Yahya Kemal Beyatlı)
 2. Geciktirme

TÜVİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Taranmış yünden yapılan, çoğu iki renkte, spor giyecekler yapımında kullanılan kumaş türü
 2. [sıfat] Bu kumaştan yapılmış
  • "Tüvit tayyör."

TİTAN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Atom numarası 22, atom ağırlığı 47,90, yoğunluğu 4,5 olan, 1675 °C'ye doğru eriyen, özellikleri bakımından silisyumla kalaya yaklaşan, parlak beyaz renkli, basit element (simgesi Ti)

TOMAR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Dürülerek boru biçimi verilmiş deri, kâğıt
 2. Topun içini silmekte kullanılan, ucu fırçalı çubuk
 3. Yığın, küme

TRANS

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Medyumların ruhla ilişki kurdukları zaman girdikleri özel hipnoz durumu
  • "O garip bir transa girmişti; beni konuşturmak, nasıl aşağılık duygusu içinde kıvrandığımı işitmek istiyordu." (Ahmet Ümit)
 2. Kendinden geçme, içinde bulunduğu ortamdan başka bir dünyaya veya havaya geçme
  • "Mükrimin Hoca trans hâline girer, o gazanın kahramanları ile özdeşleşir." (Haldun Taner)

TÜRKÜ

 1. [isim] Hece ölçüsüyle yazılmış ve halk ezgileriyle bestelenmiş manzume
  • "Kulak ver ki havasında bahçemizin / Gök maviliğinden, dal yeşilliğinden / Bir türkü söylenmede kendiliğinden." (Cahit Sıtkı Tarancı)
  • "Dikişine başlarken güzel bir türkü tutturmuştu." (Reşat Enis)
  • "İçeride bir yandan türkü söylüyor, bir yandan da iş yapıyordum." (Peyami Safa)
  • "Azizim, biz kimsenin arabasında kimsenin türküsünü çağırmayız, kendi havamızı mırıldanırız." (Sait Faik Abasıyanık)

TOYCA

 1. Toy bir biçimde, toya yakışır biçimde, acemice

TOYCU

 1. [isim] Toy veren kimse, düğüncü

TULUM

 1. [isim] Bazı yiyecek ve içecekler için koruyucu kap olarak kullanılan, önü yarılmadan bütün olarak yüzülmüş hayvan derisi
 2. Gövdesi bu deriden yapılmış üflemeli çalgı, gayda
  • "Ben zatınıza tulum şişirmesini öğreteyim, siz de bana kemançeyi öğretin." (Osman Cemal Kaygılı)
 3. Tüp
 4. Göğüs ve pantolon bölümü bitişik giysi
  • "Zayıf vücuduna tulum bol geliyordu." (Sait Faik Abasıyanık)
 5. [sıfat] Şişman, tombul
  • "Bir şeyim yok doktor, bu yaşta annem gibi tulum olacak değilim ya!" (Halide Edip Adıvar)

TEŞCİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Cesaret verme, cesaretlendirme, yüreklendirme
  • "Bedia bu teşciden şok bir heyecan duydu." (Ömer Seyfettin)
  • "Vali tevazu ve istihza ile karışık tebessümlerle, alkışlarla onu bir teşci etti ki!.." (Sait Faik Abasıyanık)

TİRLE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Meme başı üzerine yerleştirilip sütün alınmasına yarayan araç

TOPUZ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ucu top biçiminde eski bir silah
 2. Top biçiminde toplanmış saç
  • "Saçlar, sımsıkı taranmış, fırçalanmış, ensesinde bir topuz yapılmıştı." (Halide Edip Adıvar)
 3. Bir şeyin elle tutulabilen çıkıntısı
  • "Kapıya doğru yürüdü. Evvela anahtarı, sonra topuzu çevirdi." (Peyami Safa)

TUNİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Pantolon veya etek üzerine giyilen, dizlere kadar inen üst giysisi

TÜRBE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Genellikle ünlü bir kimse için yaptırılan ve içinde o kimsenin mezarı bulunan yapı
  • "Çekirge'de Hüdavendigâr türbesini ziyaret ettim." (Ahmet Haşim)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü