Başında T olan 11 harfli 296 kelime var. T harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde T harfi olan kelimeler listesine ya da sonu T harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

TOPAKLAŞMAK

 1. [nsz] Topak durumunu almak
 2. Madde topaklaşmaya uğramak veya yüz tutmak

TIRMIKLANMA

 1. [isim] Tırmıklanmak işi

TUTULMUŞLUK

 1. [isim] Tutulmuş olma durumu

TEŞVİKÇİLİK

 1. [isim] Teşvikçi olma durumu

TOKGÖZLÜLÜK

 1. [isim] Tokgözlü olma durumu, açgözlülük karşıtı
  • "İclal tiksintiye benzer bir tokgözlülükle: -Bilsin ki süsüne aldanıp da ben böyle şeyleri asla ağzıma koymam." (Ömer Seyfettin)

TENHALAŞMAK

 1. [nsz] Yalnız kalmak
 2. Tenha duruma gelmek, boşalmak, ıssızlaşmak
  • "Akşam satıcılarının melankolik sesleri, tenhalaşan mahalle aralarında inliyor." (Refik Halit Karay)

TERCÜMANLIK

 1. [isim] Çevirmenlik
  • "Bir nezarette tercümanlıkla yakayı kurtardık." (Memduh Şevket Esendal)

TOKMAKLAMAK

 1. [-i] Tokmakla vurmak

TANRISALLIK

 1. [isim] Tanrısal olma durumu, uluhiyet

TESVİYERUHU

 1. [isim] Kabarcıklı düzeç

TİTİZLENMEK

 1. [nsz] Çok dikkat ve özenle davranmak veya böyle davranılmasını istemek, titiz olmak, titizlik göstermek
 2. Öfkelenmek, huysuzlanmak, rahatsız olmak

TÖRETANIMAZ

 1. [sıfat] Daha üstün saydığı bir töre adına geçerli töreyi tanımayan, immoral
 2. Töre kurallarına aykırı olan

TASARLANMAK

 1. [nsz] Tasarlama işi yapılmak

TASNİFLEMEK

 1. [-i] Tasnif etmek

TÜKENMEZLİK

 1. [isim] Tükenmez olma durumu

TÜMDENGELİM

 1. [isim] Tümel bir önermeden tikel bir önermeye, yasalardan olaylara, etkenden etkiye geçme yolu, talil, dedüksiyon

TUTARSIZLIK

 1. [isim] Tutarsız olma durumu, insicamsızlık
  • "Asıl umutsuzluğa düşüren, senin bu tutarsızlığın, bir dediğin bir dediğini tutmuyor." (Atilla İlhan)

TELAŞSIZLIK

 1. [isim] Telaşsız olma durumu

TORTULANMAK

 1. [nsz] Tortu durumuna gelmek

TARTIŞMASIZ

 1. [sıfat] Tartışma götürmez

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü