Başında S olan 14 harfli 76 kelime var. S harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde S harfi olan kelimeler listesine ya da sonu S harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

SİVİLLEŞTİRMEK

 1. [-i] Sivil duruma getirmek

SERPİŞTİRİLMEK

 1. [nsz] Serpiştirme işine konu olmak

SONUÇLANDIRMAK

 1. [-i] Sonuca ulaştırmak, bitirmek, neticelendirmek, intaç etmek

SÜBLİMLEŞTİRME

 1. [isim] Bir cismi katı durumdan doğrudan doğruya gaz durumuna dönüştürmeye dayanan işlem
 2. Bazı katı cisimleri ısıtarak buharlaştırdıktan sonra soğutma yoluyla yeniden katı durumda elde etmek için yapılan özel damıtma yöntemi

SIKLAŞTIRILMAK

 1. [nsz] Sıklaştırma işi yapılmak

SOYSUZLAŞTIRMA

 1. [isim] Soysuzlaştırmak işi

SINIRLANDIRMAK

 1. [-i] Sınırlamak, hudutlandırmak

SIFATLAŞTIRMAK

 1. [-i] Bir sözü sıfat durumuna getirmek, sıfat olarak kullanmak

SEMENDERGİLLER

 1. [isim] Omurgalı hayvanlardan amfibyumlar sınıfının, kuyruklu hayvanları içine alan bir familyası

SINIFLANDIRMAK

 1. [-i] Bölümlendirmek
 2. Karşılaştırma esasına bağlı olarak tasnif yapmak

SAHİPLENDİRMEK

 1. [-i] Sahiplenme işini yaptırmak

SİLİKLEŞTİRMEK

 1. [-i] Silik duruma getirmek

SİNEMALAŞTIRMA

 1. [isim] Sinemalaştırmak işi

SADELEŞTİRİLME

 1. [isim] Sadeleştirilmek işi

SAÇMALAŞTIRMAK

 1. [-i] Saçmalaşmasını sağlamak, saçma duruma getirmek, abuklaştırmak

SABIRSIZLANMAK

 1. [nsz] Sabırlı davranmamak, sabır göstermemek
  • "Sizi bekleyen zat ... fena hâlde sabırsızlanır sonra." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

SARIASMAGİLLER

 1. [isim] Örnek hayvanı sarıasma olan bir kuş familyası

SABİTLEŞTİRMEK

 1. [-i] Sabit duruma getirmek
  • "Bir türlü tutamaz, durduramaz, sabitleştiremezsiniz." (Refik Halit Karay)

SÜRATLENDİRMEK

 1. [-i] Sürat vermek, hız kazandırmak, hızlandırmak

SERDENGEÇTİLİK

 1. [isim] Fedailik

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü