Başında S olan 11 harfli 358 kelime var. S harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde S harfi olan kelimeler listesine ya da sonu S harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

SARKAÇLAMAK

 1. [-i] Türlü tutuş ve duruşlar gergin durumda bulunan vücut bölümlerini kendi ağırlıklarıyla düşmeye ve sallanmaya bırakmak

SERGİLETMEK

 1. [-i] Sergileme işini yaptırmak

SERİNLETMEK

 1. [-i] Serin duruma getirmek, serinlik vermek
  • "Kış rüzgârı, uykusuzluktan kızaran gözlerini, işretten kuruyan dudaklarını serinletir." (Refik Halit Karay)

SİYAHLATMAK

 1. [-i] Rengini karaya çevirmek, karartmak

SOĞURGANLIK

 1. [isim] Bir madde veya enerjiyi soğurma gücü, yeteneği

SÜTYENCİLİK

 1. [isim] Sütyen dikip satma işi

SINIRSIZLIK

 1. [isim] Sınırsız olma durumu

SOSYALİSTİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Sosyalizmle ilgili, sosyalizme ait
  • "Avrupalıların yalanlarına, boş nazariyelere, sosyalistik hülyalarına aldanmamalıydı." (Ömer Seyfettin)
 2. Sosyalizm yanlısı

SÜMSÜKLEŞME

 1. [isim] Sümsükleşmek işi

SERSEMLEMEK

 1. [nsz] Sersem duruma gelmek
  • "Bekir ilk üç darbeden sonra büsbütün sersemledi." (Atilla İlhan)

SÖVÜŞTÜRMEK

 1. [-e] Birbirine sövdürmek

SALÇALANMAK

 1. [nsz] Salça durumuna gelmek

SALGINLAŞMA

 1. [isim] Salgınlaşmak işi veya durumu

SERVİSÇİLİK

 1. [isim] Servisçi olma durumu

SIKILMAZLIK

 1. [isim] Sıkılmaz olma durumu

SİLSİLENAME

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir kimsenin silsilesini gösteren çizelge

SERİNLENMEK

 1. [nsz] Serinlik duymak
  • "Serinlenmek için soğuk bir şey içtiler."
  • "Girin, oturun, dinlenin, serinlenin diye içeriye çağırıyor." (Tarık Buğra)

SİRKENGEBİN

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Sirkeli bal şerbeti

SAKSIGÜZELİ

 1. [isim] Dam koruğugillerden, yaprakları etli, çiçekleri başak biçiminde bir süs bitkisi (Cotyledon umbilicus)

SİPERLENMEK

 1. [nsz] Korunmak, saklanmak amacıyla bir yeri, bir şeyi kendine siper etmek veya siper altına, arkasına veya içine girmek

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü