Sonunda R olan 3 harfli 58 kelime var. R harfi ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde R harfi olan kelimeler listesine ya da başında R harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

KIR

 1. [isim] Beyazla az miktarda siyah karışmasından oluşan renk
  • "Gözlerinden, kırları artan sakalına bir iki damla yaş düştü." (Falih Rıfkı Atay)
  • "Düşük siyah bıyıklarına, sakalına pek az kır düşmüş olan Selim Paşa, karısından çok genç görünüyordu." (Halide Edip Adıvar)
 2. [sıfat] Bu renkte olan
  • "Kır sakal. Kır at."

KOR

 1. [isim] İyice yanarak ateş durumuna gelmiş kömür veya odun parçası
  • "Gözleri kor gibi yanan ve bir ölüden daha sarı olan diğer bir yaralı yatıyordu." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Büyük acı, üzüntü, sıkıntı, dert
  • "Kimseye göstermedikleri bir kor yanar içlerinde." (Çetin Altan)
 3. [sıfat] Kırmızı renkli
  • "Gül tenli, kor dudaklı, kömür gözlü, sürmeli." (Yahya Kemal Beyatlı)

DAR

 1. [sıfat] İçine alacağı şeye oranla ölçüleri yetersiz olan, geniş ve bol karşıtı
  • "Dar elbise. Dar ev."
  • "Zavallı ihtiyarlar, sabah oldu mu bir yangından kaçar gibi kendilerini evden dar atıyorlar, gece yarısına kadar kahvede oturuyorlar, kavga ediyorlar, uyukluyorlardı." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Acaba bu içinde yaşadığımız hava neden bu kadar dar geliyor?" (Yahya Kemal Beyatlı)
  • "Madam onu çocuğu gibi seviyordu. Dara düştüğü günlerde hizmetini hiç aksatmadan para mara istemedi." (Tarık Buğra)
 2. Genişliği az veya yetersiz olan, ensiz, mikro
  • "Sahilleri kucaklayan tatlı meltemler, bu mahallenin dar sokaklarından geçmiyordu." (Suat Derviş)
  • "Lala da pek darda kaldığı zaman kabahati Gülsüm'ün üstüne yıkıyor." (Reşat Nuri Güntekin)
 3. Az, elverişsiz, sınırlı
  • "Bu dar gelirle hiçbir şey yapılamaz. Dar zaman."
 4. Sıkıntılı
  • "Dar bir gün gelmiş birinden üç beş kuruş almışım, ne çıkar!" (Memduh Şevket Esendal)
 5. Yetersiz
  • "Dar düşünce. Hayali dar."
 6. [zarf] Güçlükle, ucu ucuna, ancak
  • "En sonra, pek çok sıkılan çocukların zoru ile akşam altı postasına dar yetiştiler." (Memduh Şevket Esendal)

GIR

 1. [isim] Söz, lakırtı
 2. [sıfat] Yalan, uydurma

HAR

 1. [isim] "Düşüncesizce ve hesapsızca harcamak, bol bol harcayıp tüketmek" anlamlarındaki har vurup harman savurmak deyiminde geçen bir söz
  • "Akşama kadar Meram bağlarında har vurup harman savuruyordu." (Aka Gündüz)

TIR

 1. [isim] Genellikle uluslararası kara yolu taşımacılığında kullanılan, dingil sayısı fazla olan uzun kamyon

YAR

 1. [isim] Deniz, göl, ırmak vb. su kıyılarında veya karada dik yer, uçurum

KAR

 1. [isim] Havada beyaz ve hafif billurlar biçiminde donarak yağan su buharı
  • "Kıştı, yerler iki karış kar tutmuştu." (Tarık Buğra)
  • "Ben kışın kar yağarken bile kova kova soğuk su dökünürüm." (Refik Halit Karay)
  • "Karda yürüyüp izini belli etmemek, cümlesiyle tarif edilen bu sinsilik, hedefine asla varamayan adi bir hiledir." (Peyami Safa)

BİR

 1. [isim] Sayıların ilki
  • "Süfli gayeler, kütleleri ya oldukları yere mıhlayan ve bir arpa boyu ileri götürmeyen sefil isteklerdir." (Samiha Ayverdi)
  • "Karabibik tenha sokakta bir aşağı bir yukarı gezinmekteydi." (Nabizade Nazım)
  • "Yanımızdan bir ayak evvel kaçmak için içinden yanıyordu." (Halide Edip Adıvar)
  • "Bir ayak üstünde kırk yalanın belini büktüğü hâlde para hesabına bir türlü akıl erdiremez, bakkala bozdurulan paranın gerisini daima eksik getirirdi." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Bu sayıyı gösteren 1, I rakamlarının adı
  • "Bir de ne göreyim! Bir de öyle demişim ne çıkar?"
  • "Bu çocuğa bir hâl oldu, bu çocuk avareleşti." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
  • "Bana bir şeyler oluyor dedi ve bayıldı."
 3. [sıfat] Bu sayı kadar olan
  • "Bir kalem."
  • "Bana bir şey olursa çocuklar size emanet."
 4. [sıfat] Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı)
  • "Bir adam sizi arıyor."
 5. [sıfat] Tek
  • "Allah birdir."
 6. [sıfat] Beraber
  • "Hep biriz, ayrılmayız."
 7. [sıfat] Eş, aynı, bir boyda
  • "Bu kalemlerin ikisi birdir, hangisini isterseniz alınız."
 8. [sıfat] Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek
  • "Bizim kesemiz birdir."
 9. [sıfat] Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer
 10. [zarf] Bir kez
  • "Bir ona, bir ona, bir bana baktı, sonra..."
 11. [zarf] Sadece
  • "Her şey bitti, bir bu kaldı."
 12. [zarf] Ancak, yalnız
  • "Bunu bir sen yapabilirsin."

ZİR

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Alt
 2. Aşağı

TAR

 1. [isim] Doğu Anadolu ile Azerbaycan'da çalınan bir çalgı türü

MOR

 1. [isim] Kırmızı ile mavinin karışmasından oluşan renk, menekşe renginin kırmızıya çalanı
 2. [sıfat] Bu renkte olan
  • "Mor patlıcan."

PÜR

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Dolu (II)

ÇİR

 1. [isim] Kayısı, erik, zerdali vb. meyvelerin kurusu

MİR

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Baş, kumandan, amir
 2. Bey, emir

KUR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yabancı paraların ulusal para cinsinden değeri
  • "Resmî kura göre doların değeri yeniden ayarlandı."
 2. Düzey

TÖR

 1. [isim] Başköşe

FIR

 1. [zarf] Fırıl fırıl
  • "Kızı, annesinin çevresinde fır dönüyor."
 2. [isim] Piç, fırlama

KER

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Kuvvet, kudret

NAR

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Nargillerden, yaprakları karşılıklı, çiçekleri büyük, koyu kırmızı renkte, küçük bir ağaç (Punica granatum)
 2. Bu ağacın kırmızımtırak sarı sert bir kabukla örtülü, içinde çok sayıda kırmızımtırak, sulu taneler bulunduran yuvarlak yemişi

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü