Sonunda P olan 7 harfli 46 kelime var. P harfi ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde P harfi olan kelimeler listesine ya da başında P harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

MUHARİP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Savaşçı

İLTİHAP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yangı

GENOTİP

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bakınız soy yapısı

TAASSUP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bağnazlık

MUSAHİP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sohbet, arkadaşlık eden kimse
 2. Tatlı konuşmaları ile büyüklerin, özellikle padişahların güzel zaman geçirmelerini sağlamakla görevli kimselere verilen unvan

BİYOTOP

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Biyolojik ortam

İHTİSAP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Belediye memurunun işi ve dairesi

YARIÇAP

 1. [isim] Çemberin herhangi bir noktasıyla merkezini birleştiren doğru parçası, çapın yarısı, nısıf kutur

MÜEDDEP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Uslu, terbiyeli, edepli

ÇİNAKOP

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Lüfer balığının küçüğü (Temnodon altator)

İSKİLİP
...
İNCİZAP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Çekme, çekilme
 2. Cazibeye tutulma, ilgi duyma
  • "Kâtibe karşı incizabı, halk türkülerine bile geçti." (Yahya Kemal Beyatlı)

İNKILAP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Toplum düzenini ve yapısını daha iyi duruma getirmek için yapılan köklü değişiklik, iyileştirme, devrim, reform
  • "Yazı inkılabı."
 2. Bir durumdan başka bir duruma geçiş, dönüşüm
  • "Münevver Türk kadını inkılaptan çok evvel çarşafı atmış ve kaçgöçü kaldırmıştı." (Peyami Safa)

KALOTİP

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yarı saydam durumdaki kâğıt üzerinde fotoğraf negatifleri elde etme yöntemi

TESALÜP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İki şeyin birbiri üzerine çapraz biçimde gelmesi
 2. Sinir ve damarların birbirinin üzerinden çapraz olarak geçmesi

TESAHUP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Benimseme, sahip çıkma
 2. Arkadaşlık etme

İNTİSAP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bağlanma
 2. Girme
 3. Kapılanma

İRTİKAP
...
MUAKKİP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] İzleyen, arkasından koşan, takip eden
 2. İşi yürüten

TAACCÜP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Şaşma
  • "Pek taaccüp ettim, niye mücrim telakki olunacakmış?" (Atilla İlhan)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü