Sonunda P olan 5 harfli 98 kelime var. P harfi ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde P harfi olan kelimeler listesine ya da başında P harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

NASIP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Atama

TALİP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] İsteyen, istekli
  • "Keşke bilmeksizin, tesadüfen, İsmail'in almak istediği bu kıza talip çıkmış bir adam vaziyetinde kalsaydım." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. [isim] Genellikle evlenmek isteyen ve bu isteğini evleneceği kimseye bildiren erkek
  • "O taşralı müteahhidin ona talip olmasıyla bütün bu tasavvurlar bir anda yıkılıvermişti." (Haldun Taner)

ÜSKÜP
...
TABİP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Hekim

GALİP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. Bir yarışma, karşılaşma, çatışma vb. sonunda yenen, üstün gelen, başarı kazanan
  • "Bunlar galipler tarafından haksızca esir edilmiş vatandaşlardı." (Aka Gündüz)

MİKAP
...
CENAP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Saygı, onur ve büyüklük anlamıyla kullanılan bir söz
  • "Prens cenapları için oturacak yer arıyoruz." (Ömer Seyfettin)

VACİP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Müslümanlıkça yapılması gerekli olan
  • "Kurban Bayramı'nda her zenginin kurban kesmesi vaciptir." (Burhan Felek)
  • "Ayağın nasıl olup da mezbeleye atıldığını bulmak artık başhemşireye vacip olmuştur." (Haldun Taner)
 2. Yapılması gerekli olan

NİSAP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yeter sayı

AHŞAP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Ağaçtan, tahtadan yapılmış

CAZİP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Alımlı
  • "Gizli bir musikinin vezniyle dalgalanan ipekli maddeler gibi cazip, yumuşak ve tatlı idi." (Peyami Safa)

HESAP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Aritmetik
  • "Oraya çıkınca hamallara onar kuruştan hesap göreceksin." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Hesap verin bakalım, nerelerde sürtüyordunuz bu saatlere kadar?" (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Meclis kapanacak ve orada hükûmeti hesaba çekeceklermiş." (Atatürk)
  • "Hem benim avukat veya yargıç olmak isteyip istemediğimi de hesaba kattıkları yoktu." (Necati Cumalı)
 2. Matematiksel işlem
  • "Bu karanlık işlerin hesabını sorarlar." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Evvela, sana birkaç haftadır mektup yazamayışımın hesabını vereyim." (Reşat Nuri Güntekin)
 3. Alacaklı veya borçlu olma durumu
  • "Al eline kalemi, şu benim hesapları görüver." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Kemeraltı Caddesi'ne varınca arabadan inerek hesabını gördüm." (Halit Ziya Uşaklıgil)
 4. Ödenecek ücretin dökümünü ve tutarını gösteren kâğıt, hesap pusulası, adisyon
 5. Oranlama, tahmin
  • "Evdeki hesap çarşıya uymamak."
 6. Bir girişimin, bir işin başarıya ulaşması için alınan önlemlerin bütünü
  • "Harbe nasıl, niçin ve ne hesapla girmiştik?." (Falih Rıfkı Atay)
 7. Tutum, durum, anlayış
  • "İnsana daha insanca ortamlar yaratmak için bütün hesaplarımız." (Azra Erhat)
 8. Bankadaki işlemlerin yapılabilmesi için kişi, kurum ve kuruluşlar adına düzenlenen çizelge

CANİP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yan, taraf

ÇORAP

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Pamuk, yün vb.nden örülen, ayağa giyilen giyecek
  • "Köşede bağdaş kurmuş, önce kunduralarını, sonra da çoraplarını çıkarmış." (Sait Faik Abasıyanık)

GARİP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Kimsesiz, zavallı
  • "Sizin gibi modern bir sosyete adamının böyle düşünmesini garip buluyorum." (Mahmut Yesari)
  • "Frankfurt caddelerinde en çok garibime giden insan, dilencisi olmuştur." (Ahmet Haşim)
 2. Yabancı, gurbette yaşayan, elgin
 3. Acayip
  • "Yağmur, ortalığa garip bir kış serinliği getirmişti." (Atilla İlhan)
 4. [ünlem] Şaşılacak bir şey karşısında söylenen söz
  • "Demek Bekir böyle utangaç bir çocukmuş. Garip!" (Atilla İlhan)
 5. Dokunaklı, hüzün veren
  • "Bir yabancı için dünyanın neresinde olursa olsun büyükşehir böyle garip bir yalnızlık duygusu veriyor." (Halide Edip Adıvar)

TEDİP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Uslandırma, yola getirme, terbiye etme
  • "Emirlerini dinlemeyen milletleri hep bu cezalarla tedip ettiğini söylemiyor muydu?" (Ömer Seyfettin)

IĞRIP

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Bir tür balık ağı, ırıp
  • "Birinci Dünya Harbi'nde oldukça önemli ığrıp çevirenler olmuştu." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
 2. Yalan, düzen

MİYOP

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Nesnelerin görüntüleri ağ tabakanın ön tarafında kaldığı için uzağı iyi göremeyen (göz)
  • "Saffet ... miyop gözlerinin en sevimli gülümseyişiyle yanımıza geldi." (Halide Edip Adıvar)
 2. Gözleri uzağı iyi göremeyen (kimse)

KİTAP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ciltli ve ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yaprakların bütünü
  • "Ona son olarak rüya için kitaptaki tabiri aramanın abes olduğunu söylediğimi hatırlıyorum." (Abdülhak Şinasi Hisar)
  • "Müfettiş Bey güldü ama babacan gülüşü değildi bu; tam tersine, işini kitaba uydurmuşların güveni vardı onda." (Tarık Buğra)
 2. Herhangi bir konuda yazılmış eser
  • "Acaba bir edebiyat kitabında hazır bir tarif bulamaz mıyız?" (Falih Rıfkı Atay)
 3. Kutsal kitap

HASEP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kişisel özellik, nitelik

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü