Başında P olan 7 harfli 232 kelime var. P harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde P harfi olan kelimeler listesine ya da sonu P harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

PAÇASIZ

 1. [sıfat] Paçası olmayan
 2. İçinde paça bulunmayan

PALAVRA

Kelime Kökeni : İspanyolca

 1. [isim] Herhangi bir konuda gerçeğe aykırı, uydurma söz veya haber
  • "Delikanlı imparatorluk sözünün bir palavra olmadığını artık yavaş yavaş anlıyordu." (Tarık Buğra)
  • "Yalana yakın palavralar savurmaktan kendini alamayan Ragıp Bey, bu sefer tamamıyla masumdu." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Uzun ve boş konuşma, martaval, atmasyon
 3. Genellikle posta vapurlarında üst güvertenin altındaki güverte

PİŞEKAR
...
PLANSIZ

 1. [sıfat] Belirli bir planı olmayan
 2. Önceden düşünülmeyen, ölçüsüz, hesapsız

PAÇAVRA

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Eskimiş bez veya kumaş parçası, çaput
  • "İpek entarisi, bu kimsesiz gurbet adamlarının çürük, yağlı ve kokmuş paçavrasına sürtünerek geçiyor." (Falih Rıfkı Atay)
 2. Değersiz ve iğrenç şey veya kimse

PALAMAR

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Gemileri iskele, rıhtım veya şamandıraya bağlamaya yarayan kalın halat
  • "Bir gün tekrar bıkkın demir alınır, palamar çözülür, flok açılıp kürek çekilir." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Bir kere palamarı çözmeye muvaffak olsa bir yere kapağı atmanın çaresini bulabilirdi." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

PAZVANT

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Rumeli'de gece bekçisi

PEKİŞME

 1. [isim] Pekişmek işi

PANAYIR

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Belli zamanlarda ve genellikle küçük yerleşme birimlerinde kurulan, sergi niteliğini de taşıyan büyük pazar
  • "Kasabada iş güç duruyor, cami meydanı dolduğu için panayır halkı sokakları tıkıyordu." (Reşat Nuri Güntekin)

PAPRİKA

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Acısı az bir çeşit kırmızıbiber

PAÇALIK

 1. [isim] Pantolon, şalvar veya uzun külot paçasının ayak bileğini saran bölümü
 2. Otomobilde tekerleğin taş, çamur atmasını önleyen ve tekerlek arkalarına takılan lastik veya plastikten yapılmış araç
 3. [sıfat] Paça çorbası yapmak için ayrılmış
  • "Paçalık ayak."
 4. Gelinin paça günü giydiği giysi

PERİYOT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Dönem
  • "Yakın tarihin periyotlarını arka fon olarak kullanmak romana boyut verir, renk verir." (Haldun Taner)
 2. Devir

PASİFİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir okyanus çukuruyla sınırlı, dengesiz ve depremle ilgili kıta kenarı

PENCÜSE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Tavla oyununda zarların üst yüzünün birinin beşli, öbürünün üçlü gelmesi

PERİŞAN

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Dağınık, düzensiz, karmakarışık
  • "Ne kadar toplasan perişandır / Toplanır saçlarım dağılmak için." (Cenap Şehabettin)
  • "Bir sürü laf edildikten sonra facia başlayacak, tabii aile perişan olacak." (Halide Edip Adıvar)
 2. Acınacak durumda olan, zavallı
  • "Omuzlarındaki çamurlu tüfeklerin altında iki büklüm olmuş, yorgun ve perişan ağır ağır yürüyorlardı." (Ömer Seyfettin)
  • "Sonra, fena ruhlu güzel yüzün de insanı perişan eden sihrini de inkâr etmeyeceğim." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Vallahi meydan dayağı yesem bu kadar perişan olmazdım." (Reşat Nuri Güntekin)

PİSUVAR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Genel tuvaletlerde erkeklerin kullandığı, duvar kenarına yerleştirilmiş sidiklik

PAÇARIZ

 1. [sıfat] Çapraz

PEDAGOG

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Eğitimci

PIRILTI

 1. [isim] Pırıldayan şeyin yansıttığı ışık
  • "Enver Paşa, elinde tuttuğu bir kutuyu açtı ve içinden bütün çöl gecesine akseden bir pırıltı çıktı." (Falih Rıfkı Atay)

PARASAL

 1. [sıfat] Para ile ilgili, para bakımından, mali, nakdî, akçasal
  • "Parasal kuvvete sahip kimselerin kitaplarıma gösterdikleri ilgi bana güç veriyor." (Cahit Uçuk)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü