Başında P olan 4 harfli 64 kelime var. P harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde P harfi olan kelimeler listesine ya da sonu P harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

PEPE

 1. [sıfat] Dudak sesleriyle başlayan kelimelerin ilk seslerini güçlükle söyleyen ve birkaç kez tekrarladıktan sonra arkasını getirebilen (kimse)

PANO

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Üzerine bildiri, açıklama veya tanıtma kâğıtları tutturmak için hazırlanmış levha
 2. Elektrikle çalışan araçların kontrol ve komuta düğmeleri, ekran, sinyal lambası vb. parçalarının bir arada toplandığı bölüm
 3. Ağaç duvar kaplamalarına veya tavanlara süs işin konulan resim
 4. Hafif malzemeden yapılan ve iki yüzü kontrplakla kaplanan levha
  • "Odasına gelirken paravanaya çarpmış, panoyu omuzlamıştı." (Tarık Buğra)
 5. Üzerine bir tablo yapmak için hazırlanmış meşe, ıhlamur veya çam ağacından levha
 6. Önceden belirlenmiş sınırlar içerisinde işletilen maden alanı

PAZI

 1. [isim] Ispanakgillerden yaprakları sebze olarak kullanılan bir bitki, yaban pancarı, yabani ıspanak (Beta vulgaris varcicla)

PRİM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İşveren tarafından iş yapanı isteklendirip verimini artırmak veya sonuca daha kolay ve çabuk ulaşmasını sağlamak amacıyla verilen para
  • "Kimi mutluluğu attığı golde, aldığı primde, kırdığı rekorda bulur." (Haldun Taner)
 2. Sigorta kuruluşlarına bağlı olanların ödemek zorunda oldukları ücret
 3. Pay senetlerinin asıl fiyatı ile piyasa fiyatı arasındaki artış

PUNÇ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Çay, şeker, tarçın, limon karışımına rom veya kanyak gibi damıtılmış alkollü bir içki katılarak yapılan ve bu içkinin buharlaşan alkolü yakıldıktan sonra içilen içki

PAÇA

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Pantolon, don, şalvar vb. giyeceklerde bacakların çıktığı aşağı bölüm
  • "Paçaları sıvadı, bir beygir kiralayıp köy köy dolaştı." (Ercüment Ekrem Talu)
  • "Varımızı yoğumuzu teknenin oturmamış tarafına aktararak paçayı kurtardık." (Bedri Rahmi Eyuboğlu)
 2. Kasaplık hayvanların kesilmiş ayağı
 3. Bu ayaktan yapılan çorba

PEYK

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Uydu
 2. [sıfat] Bir başkasına bağımlılığı olan
  • "Peyk devletler."

POSA

 1. [isim] Suyu alınmış her tür yiyecek maddesinin artığı
  • "Onlar öyledir, adamın posasını çıkarırlar, dedi." (Refik Halit Karay)
 2. Tortu, çökelti
 3. Ezilmiş pancarın soğuk suda birkaç kez sıkılmasından sonra geriye kalan ve suda erimeyen artık

PUMA

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Dağ aslanı

PURO

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Yaprak sigarası

PAHA

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Değer, fiyat, eder
  • "Başında ağır ve paha biçilmez emsalsiz ve füsunlu bir taç gibi duruyordu." (Ömer Seyfettin)
  • "Alınıp satılan eşyalar gibi ona paha biçmek akılsızlık olurdu." (Samiha Ayverdi)
  • "Treni kaçırmak pahasına onu bekledim."

PLAJ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Denize girmek için düzenlenmiş genellikle kumluk alan, kumsal, deniz hamamı
  • "Plajlarda sesin, mavi suların içine gömülmek, çam altlarında uyku çekmek dururken nereye gideceğiz?" (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Kumla

PALA

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Kavisli, kısa, uç bölümü geniş, kabzasına doğru daralan bir tür kılıç
  • "Belindeki kısa palasıyla ve omuzunda gri tüfeğiyle masanın kenarına oturdu." (Falih Rıfkı Atay)
  • "Üstelik gazetecilikte de yıllarca pala çaldı." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Biz de az çok pala sürttük." (Mehmet Akif Ersoy)
 2. Kürek vb. araçların, enli ve yassı bölümü
 3. Bir yere çaprazlama konulan yassı kiriş veya kereste

PİKE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kabartmalı pamuklu kumaş
 2. Bu kumaştan yapılan yatak örtüsü
 3. [sıfat] Bu kumaştan yapılan
  • "Gece sıcak olduğu için üzerine yalnız ince bir pike örtü örttük." (Reşat Nuri Güntekin)

PASO

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Bir kimsenin, herhangi bir ücretin bütününden veya bir bölümünden muaf tutulduğunu gösteren belge

PRES

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İşletme, onarma, düzletme vb. işlemlerin uygulanması için bir nesneyi, iki ağırlık arasında mekanik olarak sıkıştırmaya yarayan alet, mengene, cendere
 2. Üzüm, elma, zeytin vb. meyve ve sebzeleri sıkarak suyunu, yağını çıkarmakta kullanılan alet veya araç
 3. Baskı

PİPİ

 1. [isim] Çocuk dilinde erkeklik organı

PUSU

 1. [isim] Birine saldırmak için saklanarak beklenilen yer
  • "Bir gece, pusuya düşürmek, arkasından vurmak tasarlanmıştı." (Halide Edip Adıvar)
  • "Sakarya galibiyeti, o güne kadar pek farkına varılmayan korkunç bir düğümün çözülmesine, sinmiş, pusuya yatmış kuvvetlerin meydana çıkmasına yol açmıştı." (Tarık Buğra)
 2. Birine saldırmak için hazırlanma durumu
  • "Pencerenin kenarında pusuda bekleyen Sipsi, sinsice pencereye yaklaşır." (Haldun Taner)

POŞU

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Kenarları saçaklı ipek, pamuk, yün vb.nden yapılmış bir tür baş örtüsü, dolama
  • "Ege köylülerinin güneşe karşı başlarına sardıkları renkli iki poşu, bir dizi de deve çanı almıştı." (Necati Cumalı)

PLAK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Sesleri kaydetmek ve kaydedilen sesleri yeniden pikap veya gramofonda dinlemek amacıyla hazırlanan plastik daire biçiminde yaprak
  • "Tamburi Cemil Bey çalıyor eski plakta." (Yahya Kemal Beyatlı)
 2. Metal nesne, plaka

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü