Başında P olan 3 harfli 34 kelime var. P harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde P harfi olan kelimeler listesine ya da sonu P harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

PAL

 1. [isim] Bir cins güvercin

PEY

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Bir sözleşmede taraflardan birinin öbürüne işten caymayacağını belirtmek amacıyla önceden verdiği güvence parası
  • "Pey vermek. Pey almak."

PİS

 1. [sıfat] Leke, toz veya kirle kaplı olan, kirli, iğrendirici, murdar, mülevves
 2. Kendinde pislik olan veya pislenmiş olan
  • "Lağım suları pistir."
 3. Beğenilmeyecek durumda olan, kötü, zararlı
  • "Şu pis dünyanın acılarında bile öyle bir tat var ki her şeye razıyım." (Reşat Nuri Güntekin)
 4. Çirkin, sevimsiz olan
  • "Demin o pis, ukala suratıyla sırıta sırıta yanıma yaklaştı." (Reşat Nuri Güntekin)
 5. Dinleyenleri utandıracak durumda olan (söz)
  • "Pis sözler."
 6. İçinden çıkılması çok güç, karışık
  • "Pis bir iş."

PEŞ

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Arka, art
  • "Biz kuru canımıza razıyız, diye peşimizden geliyordu." (Falih Rıfkı Atay)
  • "O şimdi koltuk peşinde."
  • "Tarlayı satın almak için peşinde dolaşıyor."
  • "Diploma peşinde koşuyor."
 2. Elbisenin etek kısmı
  • "Her biri bir yere, ekmek parası peşine gittiler, kendi başlarını da kurtardılar." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Niçin gideceğimizi evvelden uzun uzun konuşup kararlaştırmışız gibi peşine takıldım." (Reşat Nuri Güntekin)

POT

 1. [isim] Kötü dikiş sebebiyle kumaşta oluşan büzülme veya kıvrım
  • "Ceketinin arkasındaki potlar, bugün mutlaka her zamandan çok ensesine binmişti." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
  • "İşlerin doğru gitmeyen, pot gelen yerleri çok ise de sorulunca söylenecek karşılıklar bulunmuştu." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Gri redingotlu efendi, bir pot kırdığını hemen anlamış olacak ki sözünü çevirdi." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Poker vb. iskambil oyunlarında oyuncuların tümünce ortaya sürülen eşit miktardaki para veya fiş
 3. Yanlışlık, hata, gaf

POS

 1. [sıfat] Gür ve uzun (bıyık)

PİL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren araç, batarya
  • "Seksenini aştıktan sonra da pili bittiği için doğal bir ölümle öldü." (Tomris Uyar)

PİÇ

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Anası ile babası arasında evlilik bağı olmadan dünyaya gelen çocuk, veledizina
 2. Babası belli olmayan çocuk
  • "Can sıkıntısı, pişmanlık ve öfkenin, bu Vaniköy akşamını nasıl piç edeceğini şimdiden kestirebiliyordum." (Atilla İlhan)
 3. Her şeyin küçüğü, büyüğü ile aynı nitelikte olmayan
  • "Nasıl olsa bugünü de harcadık, piç ettik." (Atilla İlhan)
 4. Terbiyesiz, arsız çocuk
  • "Şimdi bir karış piçler bile zavallıya -Ulan, hödük, bana baksana- diye hitap ediyorlar." (Ömer Seyfettin)
 5. Kalleş, kurnaz, kötü niyetli kimse
 6. Bir ana bitkinin çevresinde yeniden beliren sürgün ve filizler

PAH

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Eğik olarak kesilmiş kenar
 2. Bir yapı elemanında eğik bir yüzey elde etmek amacıyla keskinliği giderme

PUL

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Posta parası karşılığı mektuplara, damga resmine karşılık kâğıtlara yapıştırılan, basılı küçük kâğıt parçası
  • "Mektuplarına kendi pullarını yapıştırırlar, kendi memurlarıyla sevk ederlerdi." (Falih Rıfkı Atay)
 2. Bazı giysilerde süs olarak kullanılan parlak, incecik, genellikle metal levhacık
  • "Arkasında bir omzu tamamıyla açık, altın pul işlemeli bir akşam tuvaleti vardı." (Halide Edip Adıvar)
 3. Tavla oyununda kullanılan, plastik, tahta vb.nden yapılmış yassı yuvarlak levhacık
 4. Vida, cıvata vb. şeylerin boynuna geçirilen, ortası delik metal levhacık
 5. Propaganda amacıyla kullanılan yazılı küçük kâğıt
 6. Üzerinde bulunduğu organa yapışık, biçim ve yapıca çok basit yaprakların her biri
 7. Balıkların, sürüngenlerin ve bazı kuşlarla memelilerin vücudunu kaplayan boynuzsu, sert levhacık
  • "Bir adamla minimini bir kız çocuğu elleri balık pulu içinde balık avlıyordu." (Sait Faik Abasıyanık)
 8. Akçeden küçük metal para

PAT

 1. [sıfat] Yassı, basık
  • "Ne de ıslak pat burnundaki mor mor meneviş." (Mehmet Akif Ersoy)

PIT

 1. [isim] Çok küçük bir nesnenin, su damlasının yere veya herhangi bir şey üzerine düşmesiyle çıkan hafif ses

PEK

 1. [sıfat] Sert, katı
 2. Sağlam, dayanıklı
  • "İnsan gülden nazik, taştan pektir." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
 3. [zarf] Gereken, beklenen veya alışılmış olandan çok
  • "Pek beğendikleri ve pek sevdikleri hâlde aldatırlar." (Hüseyin Cahit Yalçın)
 4. [zarf] Hızlı olarak
  • "Pek gittiği için çabuk yoruldu."

PUF

 1. [isim] Arkalıksız, alçak, yumuşak, ayakları gözükmeyen oturacak
  • "Aynanın önündeki kumaş kaplı, arkalıksız, kabarık, yumuşacık pufa oturmuş." (Refik Halit Karay)
 2. Kaba, kabartılmış, yumuşak minder

PES

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [ünlem] Yenilgiyi kabul ettiğini belirtmek için veya birinin şaşkınlık veren davranışlarına karşılık olarak kullanılan bir söz

POY

 1. [isim] Tohumları kırmızıbibere benzeyen, 10-50 cm yükseklikte, karabiberle karıştırılarak pastırma çemeninde kullanılan bir bitki (Trigonella joenumgraecum)

PEÇ

Kelime Kökeni : Rusça

 1. [isim] Rus mimarisinde odaları ısıtmak için yapılan fırın tarzı ocak

POZ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Resim ve fotoğrafta duruş
  • "Yastıkları hastaya vereceğim yan oturma pozuna göre dizdim." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Tam çizerken bir arkadaşı geliyor, poz veren çocuğun ensesine bir küfür ve bir de şamar yapıştırıyor." (Bedri Rahmi Eyuboğlu)
  • "Büyük yazar pozlarındalar ama, edebiyat dünyası denilen şu dünyanın ne geçmişinden ne şimdisinden haberleri var." (Nezihe Meriç)
 2. Fotoğrafta objektifin açık kaldığı süre
 3. Fotoğraf makinesinde kullanılan filmde her bir kare
 4. Kurum, çalım

POF

 1. [isim] Yere düşen kaba ve yumuşakça bir şeyin veya havası boşalan bir nesnenin çıkardığı ses
  • "Yastık pof diye yere düştü. Balon pof diye söndü."

POG

 1. [sıfat] Gür ve uzun (bıyık)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü