Sonunda N olan 6 harfli 601 kelime var. N harfi ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde N harfi olan kelimeler listesine ya da başında N harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

CANDAN

 1. [sıfat] İçten, yürekten, gönülden, samimi
 2. [zarf] İçtenlikle, istekle, ilgiyle
  • "Onlar da ilk defa candan alkışlamanın o güzel tadını tadıyorlardı." (Tarık Buğra)

KURŞUN

 1. [isim] Atom numarası 82, atom ağırlığı 207,21, yoğunluğu 11,3 olan, 327,4 °C'de eriyen, yumuşak ve bükülgen, mavimtırak esmer renkte bir element (simgesi Pb)
  • "Yarın, öbür gün Arap çeteleri ile sarılacaksınız, Peygamberin yeşil kubbesine kurşun atacaklar." (Falih Rıfkı Atay)
  • "Suriye'de bel kemiğine bir kurşun dokunmuştu." (Ömer Seyfettin)
  • "Gurbet acısı kurşun gibi içine çökmüştü şimdi." (Haldun Taner)
  • "Az bir sürede bütün köy bu kurşunları sıkanın Hasan olduğunu öğrendi." (Yahya Kemal)
 2. [sıfat] Bu elementten yapılmış
  • "Kurşun boru."
 3. Tüfek, tabanca vb. hafif ateşli silahlarda kullanılan mermi
  • "Kanatları kurşunla parçalanmış bir kartal / Benim gibi seyreder, yerden, mavilikleri." (Yaşar Nabi Nayır)

SÜRGÜN

 1. [isim] Ceza olarak belli bir yerin dışında veya belli bir yerde oturtulan kimse
  • "Sürgünü yalnız memleket hasreti yıkmaz." (Refik Halit Karay)
 2. Sürülme işi, nefiy
  • "Sürgün benim için ölüm gibi bir şey olmuştu." (Reşat Nuri Güntekin)
 3. Bir kimsenin sürüldüğü yer
  • "Sürgünlerde çile dolduruyordu en güzel yaşında." (Yusuf Ziya Ortaç)
 4. Bir bitkide yeni süren filiz
 5. İshal

TARHUN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Birleşikgillerden, hekimlikte kullanılan, güzel kokulu bir bitki (Artemisia dracunculus)

ZİHNEN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Zihince, zihinden

TOYDAN

 1. [isim] Toy kuşunun iri bir türü

ÇÖKKÜN

 1. [sıfat] Çökmüş olan
 2. Vücut, akıl ve ruhça gücü azalmış olan
  • "Gerçekten de çökkün, üzgün ve zavallı bulmuştu onu." (Tarık Buğra)

DÜŞMAN

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Birinin kötülüğünü isteyen, ondan nefret eden, ona zarar vermeye çalışan kimse, yağı, hasım, dost karşıtı
  • "Ben ki dans salonlarına, barlara düşman bir adamımdır." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Hele ihtiyarlıkta yatağa düşmek, düşman başına." (Atilla İlhan)
  • "Şu dakika yalnız bu memleketin değil, bütün insanlığın düşmanı kesilmişti." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Birbirleriyle savaşan devletler ve bu devletlerin asker, sivil bütün uyrukları
  • "Her sokak düşmanlarla doluyken o, sevinçli sevinçli şarkı söylüyor." (Aka Gündüz)
 3. Aralarında birbirleriyle çatışmaya varacak ölçüde anlaşmazlık olan taraflar
  • "Dostumuza güvenmeyelim de düşmanımıza mı güvenelim?" (Bedri Rahmi Eyuboğlu)
 4. [sıfat] Bir şeyin yaşamasına, barınmasına engel olan (güç, tutum vb.)
 5. Bir şeyi büyük ölçüde kullanıp tüketen kimse
  • "Ekmek düşmanı."
 6. Bazı şeylerden nefret eden, tiksinen kimse
  • "İçki düşmanı."

KADRAN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Saat, pusula vb. araçlarda, üzerinde yazı, rakam veya başka işaretler bulunan düzlem
  • "Gün kadranında çarşamba, yerini perşembe ile değiştirdi." (Haldun Taner)
 2. Ölçek

NESREN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Nesir olarak, düz yazı olarak

PLÜTON
...
METFUN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Gömülmüş olan, gömülü

SEYRAN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Gezme, gezinme

BİZDEN

 1. bizim tarafımızda olan (kimse)
  • "Biz, Türkler, bütün tarihî hayatımızca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz!" (Atatürk)
  • "Şehir uşağıyız. Bize de mi lolo? Bu işin içinde bir karı dalaveresi olduğunu anladım." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

YIKKIN

 1. [sıfat] Yıkılacak duruma gelmiş, harap

VİZYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Görünüm
 2. Ülkü
 3. Gösterim
 4. Geniş görüş, ileri görüş

KRETEN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kretenizme tutulmuş kimse

NİSYAN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Unutma
  • "Resmî vesikalar toplanıp tasnif edilir ve nisyandan kurtulabilir." (Yahya Kemal Beyatlı)

TATMİN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İstenen bir şeyin gerçekleşmesini sağlama, gönül doygunluğuna erme, doyum
 2. Cinsel isteklerini giderme
 3. Doygunluk
  • "Yalan söyleme ihtiyacını tatmin etmiş hâlde sustu." (Refik Halit Karay)

ÇAVLAN

 1. [isim] Şelale
  • "Çavlan sesinden öte bir şey duyulmuyordu şimdi." (Cahit Uçuk)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü