Sonunda N olan 12 harfli 55 kelime var. N harfi ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde N harfi olan kelimeler listesine ya da başında N harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ABSTRAKSİYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Soyutlama

BODOSLAMADAN

 1. [zarf] Ön taraftan, baş taraftan

FERMANTASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Mayalanma

MÜTEVECCİHEN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Bir yere doğru gitmek üzere
 2. Bir şeyi yapmaya yönelmiş olarak

KONTRAKSİYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Büzüşme

MODİFİKASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Değişke

KODİFİKASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Düzenleme

KOMPLİKASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Karmaşıklık

CANIGÖNÜLDEN

 1. [zarf] İçtenlikle, çok isteyerek, canıyürekten
  • "Ev halkı da şu kızın bir an evvel başının bağlanmasını canıgönülden istedikleri hâlde, yine de kumarbaz Hayri'ye kız vermezler." (Sait Faik Abasıyanık)

STREPTOMİSİN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Verem basiline, şarbon, difteri, veba, menenjit, zatürre vb. hastalıklara sebep olan mikroplara karşı kullanılan bir antibiyotik

ÇOBANALDATAN

 1. [isim] Çobanaldatangillerden, kanatları sivri, kuyruğu uzun bir kuş türü, keçisağan, dağ kırlangıcı, ebabil (Caprimulgus europeus)

KAPİTÜLASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir ülkede yurttaşların zararına olarak yabancılara verilen ayrıcalık hakları
  • "Yurdumuz, geçen yüzyıllarda kapitülasyonlardan çok zarar görmüştür."

POLARİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kutuplanma
 2. Polarma

AHMAKISLATAN

 1. [isim] Yavaş yavaş ve ince ince yağan yağmur, çisenti
  • "Ahmakıslatan hâlâ kesilmiyor." (Reşat Nuri Güntekin)

BAŞTEKNİSYEN

Kelime Kökeni : Türkçe

 1. [isim] En yüksek düzeyde bulunan teknisyen

KARARLAMADAN

 1. [zarf] Kararlama yoluyla, görmeden
  • "Karanlıkta kapıyı kararlamadan buldu."

GAYRİMUAYYEN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Belirsiz

MEKANİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Mekanik düzeni sağlama

İLLÜSTRASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Resimleme

DEJENERASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. Yozlaşma
 2. Soysuzlaşma
 3. Bozunum

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü