Başında N olan 5 harfli 136 kelime var. N harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde N harfi olan kelimeler listesine ya da sonu N harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında N bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

NAHOŞ

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Hoş olmayan, hoşa gitmeyen, kötü, çirkin
  • "Öteden beri denemişimdir, bu, daima bana bir nahoş vaka haber verir." (Burhan Felek)

NAZIM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan uyaklı söz dizisi, manzume, şiir, koşuk

NİCEL

 1. [sıfat] Nicelik bakımından, nicelikle ilgili, kantitatif

NAÇAR

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Çaresi olmayan, çaresiz
  • "Bu eski kafanın nasihatlerinden yıldığı için pek naçar kaldığı anlarda bu kapıyı çalar." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
 2. Zavallı, düşkün

NATUK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Düzgün, güzel ve kolaylıkla söz söyleyen

NİPEL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İki bağlantı parçasını birbirine yakın olarak eklemekte kullanılan özel parça

NASIR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] En çok el ve ayağın sürekli sürtünmelere uğrayan noktalarında üst derinin kalınlaşması ve sertleşmesiyle oluşmuş deri
  • "Ellerinde nasır, yüzlerinde nur / Yarına ümitle yürüyenlere / Bir selam uçuralım." (Orhan Veli Kanık)
  • "Tütün alıcılarının nasırına basmamak, gölgelerini bile çiğnemeden dolanıp da geçmek gerektiğini biliyordu." (Necati Cumalı)

NEŞET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Çıkma, ileri gelme

NAKŞİ
...
NAFİZ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Delip geçen
 2. İçe işleyen
 3. Sözü geçen, etkili olan

NAMLU

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Tüfek, tabanca, top vb. ateşli silahların ucunda bulunan boru biçimindeki parça
 2. Kasatura, kılıç, meç, bıçak vb. kesici silahların uzun ve keskin bölümü

NARİN

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] İnce yapılı, yepelek, nazenin
  • "Bir tezgâhta tülbent dokuyan narin bir kıza âşık oldum." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. İnce, nazik
  • "Söğüdün yaprağı narindir narin." (Halk türküsü)

NEFİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yuf borusu

NESNE

 1. [isim] Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi olan her türlü cansız varlık, şey, obje
  • "Ağzımıza koyduğumuz şey değil, tadını tuzunu bildiğimiz nesne değil." (Sermet Muhtar Alus)
 2. Geçişli fiili bütünleyen yalın veya belirtme durumunda bulunan tümleç
  • ""Ali bir kitap almış" cümlesinde "kitap" nesnedir."
 3. Öznenin dışında kalan her konu, obje
  • "Her nesne ve olaya alaycı bir gözle bakmak ilkesinden yola çıkar bu görüş." (Salâh Birsel)

NALAN

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] İnleyici, inleyen

NEBAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bitki
  • "Hepsi kır nebatları gibi gelişigüzel, bu mevsim burada, öbür mevsim orada doğup yaşıyorlar." (Aka Gündüz)

NAÇİZ

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Değersiz, önemsiz
  • "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." (Atatürk)

NEKES

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Cimri

NİSAİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Kadınla ilgili
  • "Nisai hastalık."
 2. Kadın hastalıkları ile ilgili
 3. Kadınsı

NODUL

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Hayvanın yürüyüşünü hızlandırmak için üvendirenin ucuna çakılmış sivri demir çivi

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü