Başında N olan 5 harfli 136 kelime var. N harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde N harfi olan kelimeler listesine ya da sonu N harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

NAHAK

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Haksız, gereksiz
  • "Talihin sana bilasebep verdiği nahak bir mükâfatın kıymetini takdir edemiyorum." (Ömer Seyfettin)

NAFTA

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Petrolden 100-250 °C arasında damıtılan ürün

NASIP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Atama

NİÇİN

 1. [zarf] Hangi amaçla, hangi sebeple, neden, niye
  • "Sen misin Çalıkuşu, dedi, niçin böyle kendi kendine yavaş yavaş yürüyorsun?" (Reşat Nuri Güntekin)

NİTEL

 1. [sıfat] Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif

NAFİA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir yeri bayındır duruma getirmek için yapılan işlerin tamamı, bayındırlık işleri

NISIF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yarı

NAKIŞ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Genellikle kumaş üzerine renkli iplikler veya sırma ve sim kullanarak elle, makineyle yapılan işleme, el işi
  • "Kilimi kilim yapan özelliklerden biri de nakış aralarındaki boşlukların düzenidir." (Bedri Rahmi Eyuboğlu)
 2. Özellikle duvar ve tavanları süslemek için yapılan resim
  • "Bu hatlar, bu çiniler, bu nakışlar olmasa bu abideler de olmazdı." (Orhan Seyfi Orhon)
 3. Beste ve semainin, dört yerine iki haneli olanı
 4. Hile

NAHİF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Zayıf, cılız, çelimsiz
  • "Elleri çok ince, lades kemiklerinden yapılmış gibi nahif parmaklar..." (Peyami Safa)

NAKŞİ
...
NESİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kuşak
  • "Bu nesil öyle zamanlar geçirdi ki doğduğuna lanet etti." (Falih Rıfkı Atay)
  • "Oralarda nesli tükenmiş sandığımız âşıklar, halkı coşturmak için ozanların kopuzlarını çalıyorlar." (Orhan Seyfi Orhon)
 2. Hayvanlarda döl

NUMEN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Nesnenin kendisi, görüngü karşıtı

NEŞET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Çıkma, ileri gelme

NAMLU

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Tüfek, tabanca, top vb. ateşli silahların ucunda bulunan boru biçimindeki parça
 2. Kasatura, kılıç, meç, bıçak vb. kesici silahların uzun ve keskin bölümü

NEVİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yüzün rengi, bet beniz
  • "Halit'in tavrını beğenmemişti. Herifin birdenbire nevri dönmüştü." (Sait Faik Abasıyanık)

NAÇİZ

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Değersiz, önemsiz
  • "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." (Atatürk)

NAZAL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Genizsil

NARİN

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] İnce yapılı, yepelek, nazenin
  • "Bir tezgâhta tülbent dokuyan narin bir kıza âşık oldum." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. İnce, nazik
  • "Söğüdün yaprağı narindir narin." (Halk türküsü)

NEFİS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Öz varlık, kişilik
  • "Çoğunu kendi nefsini kurtarmak için öldürmüştü." (Ömer Seyfettin)
  • "Nefsine uyanların, zevkten başka bir şey tanımayanların, hayvanlardan ne farkı var?" (Ömer Seyfettin)
  • "Riyakârlığı da bir türlü nefsine yediremiyordu." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. İnsanın yeme içme vb. gereksinimlerinin bütünü

NAŞİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yayımcı
 2. [sıfat] Yayan, saçan

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü