Sonunda M olan 7 harfli 194 kelime var. M harfi ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde M harfi olan kelimeler listesine ya da başında M harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

İNTİKAM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Öç
  • "Bunun intikamının şimdi, tek gözüyle kuş peşinde dolaşarak çıkarıyordu." (Refik Halit Karay)
  • "Gözlerimi kapadım ve ilk defa erkeklerden intikam almayı düşünerek kendimi koyuverdim." (Aka Gündüz)

TÜKETİM

 1. [isim] Tüketme işi
 2. Üretilen veya yapılan şeylerin kullanılıp harcanması, yoğaltım, istihlak, üretim karşıtı

ÇAĞIRIM

 1. [isim] Çağırma işi
 2. Ruh çağırma sırasında seans

EPİDERM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Üst deri

SFAGNUM

Kelime Kökeni : Latince

 1. [isim] Bataklıklarda, nemli yerlerde kümeler durumunda yetişen, küçük yapraklı bir tür yosun (Sphagnum)

BİREŞİM

 1. [isim] Parçaların veya ögelerin bir araya getirilip bir bütün olarak birleştirilmesi
 2. Bu biçimde oluşan bütün
 3. Sentez

DENKLEM

 1. [isim] İçinde yer alan bazı niceliklere ancak uygun bir değer verildiği zaman sağlanabilen eşitlik, muadele
  • "Bir denklemde küçük bir eksi artı yanlışı altüst eder eşitliği." (Necati Cumalı)
 2. Bir yanında olaya giren çeşitli maddelerin formülleri, öteki yanında da tepkime sonucu oluşan yeni maddelerin formülleri bulunan eşitlik

ANİMİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Canlıcılık

MUHACİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Saldıran, saldırıcı
 2. İleri uç oyuncusu
  • "Fener takımının muhacimleri arasında şimşek diye anılan Mustafa'dan şikâyet etti." (Aka Gündüz)

ÖĞRENİM

 1. [isim] Herhangi bir meslek, sanat veya iş için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkların elde edilmesi amacıyla yapılan çalışma, tahsil
  • "Öğrenimini bitirmeye bir yıl kala Türkiye'deki büyük fabrika sahiplerinden çağrılar alıyormuş." (Melih Cevdet Anday)

DÜŞÜRÜM

 1. [isim] Düşürme işi veya durumu
 2. Mallarda yapılan genel ucuzluk

ELMASIM

 1. övgülü bir seslenme sözü
  • "Elmas gibi kalbi var. Elmas gibi bir çocuk."

İNDİYUM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Atom numarası 49, atom ağırlığı 114,8 olan, gümüş parlaklığında, kurşundan daha kolay ezilen yumuşak bir element (simgesi In)

MERASİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Tören
  • "Herkes Taksim'e merasime gitmiş, kalabalık orada birikmiştir, diye avundu." (Haldun Taner)
 2. Resmî işlerde yol yöntem, yol yordam

İZLENİM

 1. [isim] Bir durum veya olayın duyular yolu ile insan üzerinde bıraktığı etki, intiba, imaj
  • "İlk izlenim olarak bana pek zeki görünmedi." (Çetin Altan)
  • "Görevlilerin edalı ve dıbır dıbır yürüyüşleri bir geçit töreni izlenimini verir." (Salâh Birsel)
 2. Uyaranların, duyu organları ve ilişkili sinirler üzerindeki etkileri veya belirli bir durumun kişi üzerindeki çözümlenmemiş bütün etkisi, intiba

YÖNELİM

 1. [isim] Yönelme durumu
 2. Kendi durumunu veya bulunduğu yerin durumunu başka yerlere göre belirleme
 3. Bireyin, karşılaştığı karışık ve sorunlu durumlar karşısında belirlediği tutum
 4. Bitki, hayvan vb. canlı varlıkların, ışık, ısı, besin gibi türlü uyarıcı sebeplerin etkisi altında, bu uyarıcılara doğru veya tersine yer değiştirmeleri olayı, doğrulum, güne doğrulum, tropizm

EFENDİM

 1. [ünlem] Bir sesleniş karşısında "buradayım" anlamında kullanılan bir söz
  • "Hasan! -Efendim!"
 2. Anlaşılmayan bir sözü tekrarlatmak için söylenen bir söz
  • "Ne, ne, ne, ne dediniz efendim!"
 3. Karşı çıkma, paylama cümlesini pekiştirmek için söylenen bir söz
  • "Olur mu, efendim! Bu ne sorumsuzluktur, bu ne hafifliktir böyle?" (Zeyyat Selimoğlu)

DAĞILIM

 1. [isim] Dağılarak birbirinden ayrılma
 2. Bir toplumda, bir kümede incelenen bir veya birçok özelliğin zamana, yere, seçilen herhangi bir değişkene göre hesaplanan sayısal ve oransal dağılışı
 3. Bir ses biriminin, anlam biriminin değişik kullanım veya bağlamlardaki çevrelerinin tümü
 4. Ulusal gelirin toplumun bireyleri veya kesimleri arasındaki dağılışı
  • "Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır." (Anayasa)
 5. Mal üretiminde, katkıda bulunanlara, üretilen mallardan herhangi bir ölçüde verilmesi, dağıtılması
 6. Birleşiminde kütle içinde tamamen eşit olarak dağılmış gerçek veya koloidal eriyik biçiminde başka bir madde bulunan katı, sıvı veya gaz durumundaki bütün cisimler

ERZURUM
...
SİNONİM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Eş anlamlı

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü