Sonunda M olan 5 harfli 313 kelime var. M harfi ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde M harfi olan kelimeler listesine ya da başında M harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

KISIM

 1. [isim] Avuç dolusu

BİTÜM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Keskin bir koku, alev ve koyu duman çıkararak yanan, karbon ve hidrojen bakımından çok zengin doğal yakıt maddelerinin genel adı, yer sakızı
 2. Yol kaplamasında, kâğıt ve çatıların su geçirmez duruma getirilmesinde, kömür tozundan briket yapımında vb. kullanılan, doğal ısıda katı, yoğunluğu bire yakın, koyu kestane renginde madde

YATIM

 1. [isim] Gemi direklerinin başa veya kıça doğru olan eğimi

TERİM

 1. [isim] Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah
  • "Bazıları ise terimlerimizi milletlerarası esaslara bağlamak davasındadırlar." (Falih Rıfkı Atay)
 2. Geleneksel mantıkta özne veya yüklem
 3. Cebirsel bir anlatımda + veya - işaretleri arasında bulunan parçalardan her biri
 4. Bir denklemde = işaretinin iki yanındaki anlatımlardan her biri
 5. Bir kesrin pay ve paydasından her biri, had

TAŞIM

 1. [isim] Kaynama sırasında taşma

OTİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İçe yöneliklik

ZULÜM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Güçlü bir kimsenin yasaya veya vicdana aykırı olarak başkasını uğrattığı kötü durum, kıygı, acımasızlık, haksızlık, eziyet, cefa
  • "Nöbetçinin siyah süngüsü zorbalığın ve zulmün bir timsali gibi gözlerimin önünden geçiyordu." (Hüseyin Cahit Yalçın)

KURAM

 1. [isim] Uygulamalardan bağımsız olarak ele alınan soyut bilgi
 2. Belirli bir konudaki düşüncelerin, görüşlerin bütünü
  • "İnsanlar da görünen dünyanın bir parçası olarak bu kurama girerler." (Haldun Taner)
 3. Sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel olan kurallar, yasalar bütünü, nazariye, teori
  • "Onun bir başka anlamı da bir düşüncenin, bir kuramın soyutça anlatılmasından doğar." (Salâh Birsel)

GERİM

 1. [isim] Dinlenme durumundaki kasın normal gerginliği

NADİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Yaptığı bir davranıştan pişmanlık duyan, pişman
  • "Bunlar denizden çıktıklarına nadim olarak yine denize dönmeye karar verir." (Abdülhak Şinasi Hisar)

BAKAM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Baklagillerden, odunundan kırmızı boya çıkarılan bir ağaç (Haematoxylon campechianum)

CÜRÜM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Suç
 2. Yanlışlık, kusur veya hata
  • "Onun çalışmasını bozan, hassasiyetini körleten her şey cürümdür." (Haldun Taner)

NAZIM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan uyaklı söz dizisi, manzume, şiir, koşuk

SİCİM

 1. [isim] Keten, kenevir vb. bitkilerin liflerinden yapılan ince ip, kınnap
  • "Gözlerinden sicim gibi yaş inerek hepsini bir kömür sandığına doldurdu." (Adalet Ağaoğlu)

DÜZEM

 1. [isim] Bir birleşiğe veya bir karışıma girecek madde miktarlarının belirtilmesi, dozaj
 2. Düzey
  • "Bu filmleri, Türk sinemasına insancıl ve belli bir düzemde yeraltı gerçekliği getiren yapıtlardır." (Selim İleri)

İLHAM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Esin
  • "Kendimden ilhamı kurumuş bir sanatçı olarak bahsetmiştim." (Halide Edip Adıvar)
  • "Bu rüyayı ilham eden belki de bu halkaların kokusu idi." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Tanrı'nın, peygamberlerin yüreğine doldurduğu tanrısal âleme özgü duygu ve düşünceler

ÜNLEM

 1. [isim] Türlü duyguları anlatan veya bir doğa sesini yansıtan kelime, nida: Ah! oh! şak, çat vb
 2. Ünlem işareti

İTHAM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Suçlama, suçlu görme
  • "Bu nutku, bu ithamları duyunca nokta memuru isyan eder." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Ortada Nihat Efendi'yi itham edecek hemen hemen hiçbir delil yok." (Reşat Nuri Güntekin)

SERİM

 1. [isim] Serme işi
 2. Oyun, roman, hikâye, masal vb. anlatı türlerinde kişilerin ve çevrenin tanıtıldığı, konunun, olayın anlatılmaya başlandığı bölüm

TUTUM

 1. [isim] Tutulan yol, davranış
  • "Anlayışsızlıklarınız ve yanlış tutumlarınız yüzünden beni inatçı sanıyorsunuz." (Tarık Buğra)
 2. Para veya herhangi bir şeyi dikkatli kullanma, idare, idareli tüketme, iktisat, tasarruf, ekonomi

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü