Sonunda M olan 4 harfli 65 kelime var. M harfi ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde M harfi olan kelimeler listesine ya da başında M harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ALİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Bilen, bilici

ONUM

 1. [isim] Kötü bir durumdan kurtulma

İZAM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir kimseyi gönderme, yollama

ENAM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yaratılmış bütün canlılar
 2. Halk

ULAM

 1. [isim] Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tümü, makule, zümre, grup, kategori
  • "İnsan üstüne düşünenlerin hepsi, her iki ulamda da yetkinliğe az rastlandığı görüşünde birleşirler." (Azra Erhat)
 2. Nesnel gerçekliğin ve bilginin en genel ve temel özelliklerini, ilişkilerini yansıtan temel kavramların her biri, nicelik, nitelik, bağıntı, makule, kategori

ÜZÜM

 1. [isim] Asmanın taze veya kuru olarak yenilen ve salkım durumunda bulunan meyvesi

ÜREM

 1. [isim] Faiz, getiri

DRAM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Sahnede oynanmak için yazılmış oyun
 2. Acıklı, üzüntülü olayları, bazen güldürücü yönlerini de katarak konu alan sahne oyunu veya televizyon filmi
 3. Tiyatro edebiyatı
 4. Acıklı olay
  • "İhtiyarın ve umumiyetle insanın dramı nedir, bilir misiniz?" (Burhan Felek)

ALEM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bayrak
  • "Kara elmas sözü de taş kömürüne alem olmuştur." (Burhan Felek)
 2. Minare, kubbe, sancak direği vb. yüksek şeylerin tepesinde bulunan, madenden yapılmış ay yıldız veya lale biçiminde süs, ayça

FİLM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Fotoğrafçılıkta, radyografide ve sinemacılıkta resim çekmek için kullanılan, selülozdan, saydam, bükülebilir şerit
  • "Sanki buraya film çevirmeye gelmişti." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Bir oyunun bütününü taşıyan şerit veya şeritlerin bütünü
 3. Sinemalarda gösterilen eser
 4. Camlara yapıştırılarak içerinin görünmesini engelleyen bir tür ince yaprak

PRİM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İşveren tarafından iş yapanı isteklendirip verimini artırmak veya sonuca daha kolay ve çabuk ulaşmasını sağlamak amacıyla verilen para
  • "Kimi mutluluğu attığı golde, aldığı primde, kırdığı rekorda bulur." (Haldun Taner)
 2. Sigorta kuruluşlarına bağlı olanların ödemek zorunda oldukları ücret
 3. Pay senetlerinin asıl fiyatı ile piyasa fiyatı arasındaki artış

ULUM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bilimler, ilimler

İDAM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ölüm cezası
 2. Ölüm cezası verilen kimseye uygulanan infaz işlemi

ATOM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Birkaç türü birleştiğinde çeşitli molekülleri, bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluşturan parçacık
 2. Yaprakları üst üste sarılı topak marul
 3. Eski Yunan filozoflarına göre gerçeğin son, artık bölünemez, bozulamaz diye tasarlanan temel ögeleri

AĞIM

 1. [isim] Ayağın üstündeki tümsek yer

ÖNEM

 1. [isim] Bir şeyin nitelik veya nicelik bakımından değeri olma durumu, ehemmiyet
  • "Mustafa Kemal'in hareketine gittikçe daha çok önem vermektedir." (Falih Rıfkı Atay)

EĞİM

 1. [isim] Eğilmiş olma durumu
 2. Bir yüzeyin yatay düzleme doğru eğilmesi, eğiklik, meyil
  • "Yamacın eğimi."

İHAM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kuruntuya düşürme
 2. İki anlamı olan bir sözün akla en az gelen anlamının amaçlanarak kullanılması ve anlamı güçlendirmesi sanatı

AKİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Kısır, verimsiz, döl veremeyen
 2. Sonuçsuz, başarısız

İSİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ad
  • "Ama siz ecnebiler ismi çıkmış yerlerden hoşlanırsınız." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Fabrika sahibinin ismini cismini aldı." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Kişi, insan
  • "Biz eskidikçe yaşlarımız yirmiden yirmi bire, yirmi birden yirmi ikiye bastıkça yeni yüzler, yeni isimler katılıyor aramıza." (Yusuf Ziya Ortaç)
 3. Ad

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü