Sonunda M olan 13 harfli 15 kelime var. M harfi ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde M harfi olan kelimeler listesine ya da başında M harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.



Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

GAYRİMUNTAZAM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Düzensiz, dağınık, gelişigüzel

İRRASYONALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Us dışıcılık

KONSEPTÜALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kavramcılık

DARMSTADTİYUM

 1. [isim] Atom numarası 110, atom ağırlığı 271 olan, 25 °C'de katı olduğu, gümüş renginde veya gri renkte olduğu tahmin edilen yapay bir element (simgesi Ds)

İNDİVİDÜALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bireycilik

EKSPRESYONİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Dışa vurumculuk

POSTMODERNİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] XIX. yüzyıl sonu ile XX. yüzyıl başlarındaki modernist arayışın canlılığını kaybetmesinden sonra ortaya çıkan çeşitli üslup ve yönelişlerin adı
 2. Günümüz mimarisinde işlevsel olmayı bir tarafa bırakıp değişik yapı biçimlerini serbestçe kullanma eğiliminde olan üslup

STRÜKTÜRALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yapısalcılık

EKSİBİSYONİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Göstermecilik

İNDETERMİNİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Belirlenmezcilik

SÜRNATÜRALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Doğaüstücülük

SULTANİHÜZZAM

 1. [isim] Klasik Türk müziğinde bir birleşik makam

RUTHERFORDYUM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kurçatovyum elementine Amerikalıların verdiği ad (simgesi Rf)

YÜKSEKÖĞRENİM

 1. [isim] Ortaöğrenim düzeyi üstündeki öğrenim, yüksek tahsil

YÜKSEKÖĞRETİM

 1. [isim] Üniversiteleri yönetmek görevini ve sorumluluğunu taşıyan birimlerden oluşan kuruluş
 2. Ortaöğretimi bitirenlere, üniversite, akademi vb. eğitim kurumları tarafından planlanıp uygulanan öğretim

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü