Sonunda H olan 5 harfli 59 kelime var. H harfi ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde H harfi olan kelimeler listesine ya da başında H harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

FELAH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kurtuluş, selamet, onma
  • "Şu bizim halkı uyandırmadadır varsa felah." (Mehmet Akif Ersoy)
  • "Kadın delifişeğin biri ise yine felah bulamazsın." (Refik Halit Karay)

TALİH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Şans
  • "Bir talih eseri olarak ondan gelen cevap benim kendi bulduklarımı tuttu." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Her devirde talihi yaver gitmiş birisiydi." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Bir gelinden ziyade, zalim bir nezri yerine getirmek için talihin kucağına atılmış bir kurbana benziyordu." (Ahmet Hamdi Tanpınar)
  • "Talihimize küseriz ama millî menfaat prensiplerinin bizim yüzümüzden kötülenmesini istemeyiz." (Falih Rıfkı Atay)

REFAH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bolluk, varlık ve rahatlık içinde yaşama, gönenç
  • "Sağlığında borç içinde olmakla beraber müthiş bir refah havası içinde yüzen aile beş parasız kalıyor." (Sait Faik Abasıyanık)

ISLAH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Düzeltme, iyileştirme
  • "Cezaevlerinin ıslahı."
  • "Sanat yalnız insanları ıslah etmeye yarar bir vasıtadır." (Yahya Kemal Beyatlı)
 2. Bir hayvan veya bitki türünden daha iyi verim alabilmek amacıyla yapılan işlem
  • "Tohum ıslah istasyonu."

NEZİH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Temiz, temiz ahlaklı

SİYAH

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Kara (II), beyaz karşıtı
  • "İri siyah gözlerini kalın kaşlarıyla beraber kaldırdı." (Ömer Seyfettin)
 2. [sıfat] Bu renkte olan
  • "Siyah ekmek."
 3. Baskıda başka harflerden daha kalın görünen harf türü

MATUH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Bunamış, bunak

NİKAH
...
FETİH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir şehir veya ülkeyi savaşarak alma

FIKIH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir şeyi, gereği gibi, iyice anlayıp bilme
 2. İslam hukukunda din ve dünya işleri ile ilgili ana kaynaklardan yararlanarak konulmuş olan kuralların bütünü

SARİH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. Açık, kolay anlaşılır, belli belirgin, belgin
  • "O zaman Müfit'i sarih bir şüphe yakaladı." (Peyami Safa)

İFLAH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kötü, güç bir durumdan kurtulma, iyi bir duruma gelme, onma
  • "Senin iflah olacağın yok."
  • "Dal çürük çıktı mı otuz metreden düşen iflah olmuyor artık." (Haldun Taner)
  • "Benim dört çeşit insan karşısında iflahım kesilir." (Haldun Taner)

EYVAH

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [ünlem] Beklenmedik, kötü, hoşa gitmeyen bir haber veya olay karşısında duyulan acınma, üzülme sözü
  • "Eyvah, ne yer ne yâr kaldı!" (Abdülhak Hamit Tarhan)

FATİH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Zafer kazanan, fetheden (kimse)
  • "Milletler tarihte fatihlerden fazla adillere bağlıdırlar." (Falih Rıfkı Atay)
 2. Büyük ve önemli bir iş bitiren (kimse)
  • "Gazinoya bir fatih olarak giriyorum." (Refik Halit Karay)
 3. [isim] İslam devletlerinde bir ülkeyi veya bir şehri savaşarak alan hükümdar ve komutanlara verilen unvan
  • "Bizans fatihi kartal burunlu II. Mehmet ve Mısır fatihi yıldırım bakışlı Selim, birer dar çukura nasıl sığdılar?" (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

GÜRUH

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Değersiz, aşağı görülen, küçümsenen topluluk, derinti, sürü
  • "Bu artist güruhu balolardan hoşlanmazlar." (Peyami Safa)

ITRAH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Dışarı çıkarma, dışarı atma

CENAH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kuş kanadı
 2. Kol, pazı
 3. Yan, taraf
 4. Kanat
  • "Ben takımımla beraber taburun sağ cenahını himaye için tepelere çıktım." (Ömer Seyfettin)

TAMAH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Açgözlülük
  • "Kalpler soğuk; gözler, tamah ve ihtiras ile yanıyor." (Memduh Şevket Esendal)

SİLAH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Savunmak veya saldırmak amacıyla kullanılan araç
  • "Üç serseri birbirleriyle silah silaha girmişler." (Refik Halit Karay)
 2. Savunmak veya saldırmak için kullanılan nesne, etken araç
 3. Bir konuda etkili her şey
  • "Bir maddi menfaate dayanmayan meselelerde rica ve niyaz en kuvvetli bir silahtır." (Reşat Nuri Güntekin)

MATAH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İnsan, mal, eşya vb. için küçümseme yollu bir söz
  • "Kadının çantası da matah bir şey değil zaten." (Çetin Altan)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü