Sonunda H olan 5 harfli 59 kelime var. H harfi ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde H harfi olan kelimeler listesine ya da başında H harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

FATİH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Zafer kazanan, fetheden (kimse)
  • "Milletler tarihte fatihlerden fazla adillere bağlıdırlar." (Falih Rıfkı Atay)
 2. Büyük ve önemli bir iş bitiren (kimse)
  • "Gazinoya bir fatih olarak giriyorum." (Refik Halit Karay)
 3. [isim] İslam devletlerinde bir ülkeyi veya bir şehri savaşarak alan hükümdar ve komutanlara verilen unvan
  • "Bizans fatihi kartal burunlu II. Mehmet ve Mısır fatihi yıldırım bakışlı Selim, birer dar çukura nasıl sığdılar?" (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

FELAH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kurtuluş, selamet, onma
  • "Şu bizim halkı uyandırmadadır varsa felah." (Mehmet Akif Ersoy)
  • "Kadın delifişeğin biri ise yine felah bulamazsın." (Refik Halit Karay)

MERİH
...
SABAH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sabahleyin
  • "Havanın üşütecek kadar serinlemiş olmasına göre sabah yakın." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Bu koskoca şehirde açlıktan ölecek değilim ya? Sabah ola hayrola. Bir çaresini bulurum elbet." (Orhan Hançerlioğlu)
  • "Akşama doğru birdenbire ağırlaştı. Altı saatten beri kendini bilmiyor. Sabaha çıkmayacak." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Hiç uyuyamadım. Her dakika gelip kaldıracaklar sanıyorum. Ama işte sabahı ettik." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Sabah ezanı
 3. Sabah namazı
  • "Sabahı kıldım."
 4. [zarf] Güneşin doğduğu andan öğleye kadar geçen zaman
  • "Bütün ev işlerini sabah bitirdim."

FASİH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Açık ve düzgün (anlatış)
  • "... sözleri daha fasih çıkarmak için hafif şapırtılarla oynayan kırmızı dudaklarına takılıyordu." (Peyami Safa)
 2. Açık ve düzgün konuşma yeteneği olan

TAMAH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Açgözlülük
  • "Kalpler soğuk; gözler, tamah ve ihtiras ile yanıyor." (Memduh Şevket Esendal)

VAZIH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Açık, aydın, belli
  • "Bir sözü ve bir fikri sevmeniz için onun mutlaka vazıh olması lazım gelmez." (Abdülhak Şinasi Hisar)

SEMAH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Alevi ve Bektaşi topluluklarında yaygın olan ve müzik eşliğinde uygulanan tören nitelikli oyun

KADEH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İçki içmeye yarayan ayaklı bardak
  • "Şimdi kadehleri masaya diziyordu." (Refik Halit Karay)
  • "Localarda kadınlar erkekler, kadeh kaldırıyorlar, gülüşüyorlardı." (Necati Cumalı)
  • "Limonata bardaklarını içki kadehi gibi tokuşturarak neşeleniyor görünür." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. [sıfat] Bu bardağın alabileceği miktarda olan

TARİH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz veya gün
  • "19 Mayıs 1919, Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarihtir. O tarihte memleket karanlık günler yaşıyordu."
  • "Bir yaş gelir ki ondan sonra ehemmiyet verdiğiniz şeyler tarihe karışmış yani hayattan çıkmıştır." (Abdülhak Şinasi Hisar)
 2. Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyetleri, kendi iç sorunlarını inceleyen bilim
 3. Bir konuyu geçmişi ve gelişimi içinde inceleyen anlatı
  • "Sen bana bir ata yadigârısın, geçmişin tarihini saklayan kutsal bir tomarsın!" (Refik Halit Karay)
 4. Tarih kitabı
  • "Cevdet Paşa'nın Osmanlı Tarihi."
 5. Tarih dersi
  • "Ertesi gün, tarih imtihanı vardı." (Yusuf Ziya Ortaç)

SALAH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Düzelme, iyileşme, iyilik

ERVAH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ruhlar
  • "Tozlar altında kalan divanı / Artık ervah okuyup ezberler." (Arif Nihat Asya)

ITRAH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Dışarı çıkarma, dışarı atma

TALİH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Şans
  • "Bir talih eseri olarak ondan gelen cevap benim kendi bulduklarımı tuttu." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Her devirde talihi yaver gitmiş birisiydi." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Bir gelinden ziyade, zalim bir nezri yerine getirmek için talihin kucağına atılmış bir kurbana benziyordu." (Ahmet Hamdi Tanpınar)
  • "Talihimize küseriz ama millî menfaat prensiplerinin bizim yüzümüzden kötülenmesini istemeyiz." (Falih Rıfkı Atay)

FERAH

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Bol, geniş
  • "Ferah bir ev."
 2. Havadar, aydınlık, iç açıcı (yer)
  • "Bu kahvenin ferah ve sevimli bir taraçası vardı." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

SEGAH
...
NESİH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kaldırma, hükümsüz bırakma
 2. Arap harflerinin, basımda ve yazma kitaplarda en çok kullanılan çeşidi

SEFİH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Zevk ve eğlenceye düşkün, uçarı
  • "İçer, kumar oynar, başına bir sürü sefih insan toplardı." (Halide Edip Adıvar)

MATAH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İnsan, mal, eşya vb. için küçümseme yollu bir söz
  • "Kadının çantası da matah bir şey değil zaten." (Çetin Altan)

KERİH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Tiksindirici, iğrenç

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü