Başında G olan 7 harfli 293 kelime var. G harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde G harfi olan kelimeler listesine ya da sonu G harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

GETİRİŞ

 1. [isim] Getirme işi veya biçimi

GÜMÜŞSÜ

 1. [sıfat] Gümüşü andıran, gümüşe benzeyen, gümüş gibi, gümüşümsü

GALAKSİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Gök ada
  • "Evrende milyonlarca galaksi, her galakside milyonlarca güneş var." (Aydın Boysan)

GEMLEME

 1. [isim] Gemlemek işi

GEVŞEME

 1. [isim] Gevşemek işi
 2. İsteğin, çabanın, ciddiyetin azalması
  • "Vicdan hürriyetine değil, ahlak gevşemesine şahit oluyoruz." (Hüseyin Cahit Yalçın)
 3. Kalbin atmasında kasılmadan sonra gelen dinlenme ve içine kan dolma dönemi
 4. Para piyasasında değer yitimi
  • "Uluslararası piyasalarda doların gevşemesi iç piyasalara yansıdı."
 5. Gerilen kasların veya öfke, kaygı, korku vb. coşkularla artan ruhsal gerilimin normal duruma gelmesi
 6. Gerilmiş vücut bölümlerinin, direnci olmadan kendi ağırlıklarıyla, bazı hareketlerle yeniden kendi durumuna gelmesi, gerilme karşıtı

GÖYNÜME

 1. [isim] Göynümek durumu

GENELGE

 1. [isim] Yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasında yol göstermek, herhangi bir konuda aydınlatmak, dikkat çekmek üzere ilgililere gönderilen yazı, tamim, sirküler
  • "İki gün sonra yönetici bir genelge yayımladı." (Çetin Altan)

GİZLİCE

 1. [zarf] Kimseye göstermeden, kimseye belli etmeksizin, gizli olarak
  • "Gizlice muhalefete kalktı mı dikkat etmeliyiz." (Orhan Seyfi Orhon)

GAZIŞIL

 1. [isim] Gazışı ile ilgili, gazışı saçabilen
  • "Radyum gazışıl bir elementtir."

GERELTİ

 1. [isim] Engel, perde

GÜVENCE

 1. [isim] Bir antlaşmada taraflardan birinin sorumluluğu üzerine alması, inanca, teminat, garanti
 2. Alınan sorumluluğa karşı olarak ortaya konulan şey
 3. Birinin şüphelerini dağıtmak için söylenen inandırıcı söz, teminat

GALVANO

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Elektroliz yoluyla yapılmış resim klişesi

GLOKONİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Koyu yeşil renkli, hidratlı doğal demir ve potasyum silikat

GERİLİM

 1. [isim] Gerginlik, tansiyon
  • "Çayların dağılışı, gerilime bir çeşit ara verir gibi oldu." (Haldun Taner)
 2. Konuşmada bir sesin ortaya çıkması için ses kirişlerinin gerginleşmesi, tansiyon
 3. İki ucundan ters yanlara çekilen bir telin her noktasında, o iki güce karşı koyan güç, tevettür
 4. Bir iletkenin uçları arasındaki gizil güç farkı, potansiyel farkı, voltaj
 5. İhtiyaçların karşılanamadığı veya bir hedefe yönelmiş davranışlar engellendiğinde ortaya çıkan coşkulu durum
 6. Çeşitli yollara başvurularak filmde yaratılan sıkıntılı, gergin hava, tansiyon

GIYABEN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Kendi yokken, ortada olmaksızın
  • "Gıyaben hüküm giydi."
 2. Adını, sözünü başkalarından duyarak, görmeden
  • "Ben teyzenizin kızıyım, sizi de gıyaben tanırım." (Refik Halit Karay)

GÖÇERME

 1. [isim] Göçermek işi
 2. Bitkileri yerinden çıkarıp başka yere dikme

GROSTON

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Bir geminin kullanılan bölümünün ton birimi cinsinden karşılığı

GİYİLİŞ

 1. [isim] Giyilme işi veya biçimi

GÖNENME

 1. [isim] Gönenmek işi

GALALİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Arı kazeinden oluşan ve birçok işte kullanılan plastik bir madde

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü