Başında G olan 5 harfli 226 kelime var. G harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde G harfi olan kelimeler listesine ya da sonu G harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

GEBEŞ

 1. [sıfat] Aptal, sersem
 2. Bodur ve şişman
 3. Karnı şiş olan

GIRLA

 1. [zarf] Alabildiğine, çokça
  • "Elbette ya... O köşkte uşaklar, bahçıvanlar gırla." (Haldun Taner)
  • "Park enikonu bir olay, tebrik ve övgüler gırla gidiyor." (Tarık Buğra)

GEDİK

 1. [isim] Bir düzey üstündeki yıkık, çatlak veya aralık, rahne
  • "Duvar gediği."
 2. Dağ geçidi
 3. Boşluk, eksiklik
  • "... kanunların gediğinden alabildiğine yararlanıp küpünü doldurmuş bir açıkgözdü." (Haldun Taner)
 4. Güçlük, güç durum
  • "Gedikten kurtulmak."
 5. Yarma saldırısında düşman mevzilerinde açılan yer
 6. Bir işi yapmak, bir şeyden yararlanmak yolunda verilen hak, imtiyaz
 7. Eksik dişli

GİTME

 1. [isim] Gitmek işi

GİDON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yönelteç
  • "Ne tarafa doğru meyil varsa gidonu o tarafa kıracaksınız ki bisiklet doğrulsun!" (Burhan Felek)
 2. Komodorlara özgü çıması çatal biçiminde kesilmiş sancak, fors

GÜFTE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Müzik eserlerinin yazılı metni, söz
  • "Sanatçı dostum bestelerinin güftelerini de kendi yazardı." (Çetin Altan)

GALOŞ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Tabanı tahtadan yapılmış deri ayakkabı
  • "İşlemeli yün çorapları ve galoşları hâlâ ayağında idi." (Tarık Buğra)
 2. Müzelerde, özellikle sağlık kurumlarında özel bölümlere girerken ayakkabı üzerine geçirilen ince ve şeffaf korumalık

GEVME

 1. [isim] Gevmek işi

GERİŞ

 1. [isim] Germe işi
 2. Dağların ve tepelerin üst kısmı, sırt

GNAYS

Kelime Kökeni : Almanca

 1. [isim] Kuvars, mika ve feldspattan birleşmiş kayaç

GÖZER

 1. [isim] Buğday, toprak vb.nin elendiği iri gözlü kalbur

GEDME

 1. [isim] Gedmek işi

GÜVEÇ

 1. [isim] İçinde yemek pişirilen toprak kap
  • "Taş ocağın üstünde, ateşe vurduğu güveçten, kaynayan etin kokusu geliyordu." (Necati Cumalı)
 2. Bu kapta pişirilen yemek
  • "Güveçten sonra bir koca sini mantı gelmiş." (Çetin Altan)

GEMRE

 1. [isim] Son turfanda yetişen, sert kabuklu, siyah bir çeşit üzüm

GÖRME

 1. [isim] Görmek işi, rüyet

GÖVEK

 1. [isim] Cevizin yeşil kabuğu

GICIR

 1. [isim] Sakıza kıvamını arttırmak için katılan, kauçuk cinsinden bir madde
 2. [sıfat] Yeni

GAYDA

 1. [isim] Kamıştan yapılmış çift düdük ve tulumdan oluşan, tiz sesli, nefesli, İskoçların millî çalgısı
  • "Her taraftan gayda sesleri kopar, yollar köylülerle dolardı." (Yahya Kemal Beyatlı)

GEÇEK

 1. [isim] Çok geçilen yer, işlek yol
 2. Küçük tahta köprü

GELME

 1. [isim] Gelmek işi
 2. [sıfat] Gelmiş olan
  • "Avrupa'dan gelme bir televizyon."
 3. [sıfat] Yetişme
  • "İyi aileden gelme çocuk."
 4. Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü