Sonunda F olan 8 harfli 45 kelime var. F harfi ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde F harfi olan kelimeler listesine ya da başında F harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

TASAVVUF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Tanrı'nın niteliğini ve evrenin oluşumunu varlık birliği anlayışıyla açıklayan dinî ve felsefi akım
  • "Bu dil derindir ve birçok tasavvuf deyimleri ile zengindir de!" (Falih Rıfkı Atay)
 2. Kur'an'da önerilen ve peygamberin hayatında uygulamaları görülen hayat tarzını yaşama gayreti, İslam gizemciliği

MÜNHARİF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Bir tarafa sapmış, doğruluğunu yitirmiş

DEDEKTİF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Gizli, sivil polis, polis hafiyesi
  • "En usta dedektifleri bile şaşkına çevirecek kadar dolaşık ve karışık bir olaydı." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Özel soruşturma yapmak için görevli kimse, hafiye

MUVAZZAF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Silahlı Kuvvetlerde çalışan meslekten subay ve astsubaylarla askerlik hizmetini yapan erler
 2. [sıfat] Bir görev ve hizmetle yükümlü olan (kimse)

PORTATİF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Kolay taşınabilen, katlanarak taşınabilir duruma getirilebilen, seyyar
  • "Bir köşede portatif bir çadır karyolası, bir küçük masa vardı." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Sökülüp başka yerde kurulma imkânı bulunan
  • "Portatif ev."

MAALESEF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Üzülerek söylüyorum ki, ne yazık ki, maatteessüf
  • "Maalesef size yardım edemeyeceğim."

PALYATİF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Geçici
  • "Palyatif önlem."

TAKOGRAF

Kelime Kökeni : Almanca

 1. [isim] Takometre

MUHTELİF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Çeşit çeşit, çeşitli
  • "Genç kız ve arabacı, birbirlerine muhtelif hislerle bakışarak beklediler." (Peyami Safa)
 2. Zıt, birbirini tutmayan

BERTARAF

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Kaldırma, giderme
  • "Yoksa birileri bizi kullanarak istemediği bazı şeyleri mi bertaraf ediyor?" (Ercüment Ekrem Talu)

FAKTİTİF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Ettirgen fiil

FOTOĞRAF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Görüntüyü, ışığa karşı duyarlıklı cam, kâğıt vb. bir yüzey üzerinde özel makine ile tespit etme yöntemi
 2. Bu yöntemle aktarılarak çoğaltılan resim, foto
  • "Bir de yadigâr olmak üzere fotoğraf bıraktı." (Ömer Seyfettin)

TEVAKKUF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Durma, duraklama, eğleşme
 2. Bağlı olma, ilgili olma

KOLEKTİF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Birçok kimseyi veya nesneyi içine alan, birçok kişi ve nesnenin bir araya gelmesi sonucu olan
 2. [zarf] Ortaklaşa

APOSTROF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kesme işareti

MUSANNİF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sınıflandırma işlemi yapan kimse
 2. Kitap yazan, yazar

İSTİKŞAF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Araştırma
 2. Açınsama

BİYOGRAF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Hayat hikâyesi yazarı

KOGNİTİF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Bilişsel

ETNOGRAF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Etnografya uzmanı, budun betimci

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü