Sonunda F olan 10 harfli 23 kelime var. F harfi ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde F harfi olan kelimeler listesine ya da başında F harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

HARFİTARİF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Arapçada addan önce gelerek onun belirli olduğunu gösteren elif ve lam harfleri, tanımlık

SPEKÜLATİF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Kurgusal
 2. [isim] İleride doğabilecek fiyat dalgalanmalarından yararlanarak gelir sağlama

KOOPERATİF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Ortaklarının gereksinimlerini uygun şartlarda elde etmelerini sağlamak amacıyla kurulan ortaklık
 2. Üreticilerin, aracıyı ortadan çıkararak ürünlerini daha iyi şartlarda pazarlamak için kurdukları ortaklık

İNTERAKTİF

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [sıfat] Etkileşimli

KANTİTATİF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Nicel

KORPORATİF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Korporasyonla ilgili
  • "Korporatif devlet."

ŞAPİROGRAF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Daktiloda, mumlu kâğıda karbon şeritsiz olarak yazılan yazıyı ispirtolu çoğaltma tekniğiyle basan ve elle çalıştırılan makine
  • "Mektebimizin şapirografla basılan haftalık Fidan'ında, en güzel meyve benim imzamdır." (Yusuf Ziya Ortaç)

BİRİNCASIF

 1. [isim] Birleşikgillerden hekimlikte kullanılan bir bitki

DESKRİPTİF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Tasvirî

KOMPETİTİF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Rekabetçi

İNİSİYATİF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Öncecilik, üstünlük
 2. Karar verme yetkisi
 3. Gerekli kararları almayı bilen kişinin niteliği

CİNSİLATİF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kadın
 2. Güzel, alımlı, hoşa giden kadın

RADYOAKTİF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Işınetkin

HÜSNÜYUSUF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Karanfilgillerden, bazı türleri bahçelere süs olarak dikilen bir bitki, gugu çiçeği (Dianthus barbatus)

ANTEROGRAF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bağırsak kasılmalarını ölçmeye yarayan alet

ÇAKIRKEYİF

 1. [sıfat] Yarı sarhoş
  • "Trene binmezden evvel biraz çakırkeyiftik." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

MUTASARRIF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Kendinde kullanım hakkı olan, elinde bulunduran
 2. [isim] Sancak beyi

MÜTEVAKKIF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Gerçekleşmesi bir şeye bağlı bulunan

PERSPEKTİF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Eşya ve nesnelerin uzaktan görünüşü, görünge
 2. Nesneleri bir yüzey üzerine görüldükleri gibi çizme sanatı

HETEROTROF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Dışbeslenen

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü