Ehemmiyetsizlik

  1. [isim] Ehemmiyetsiz olma durumu

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Ehemmiyetsizlik kelimesi baş harfi e son harfi k olan bir kelime.Başında e sonunda k olan kelimenin birinci harfi e , ikinci harfi h , üçüncü harfi e , dördüncü harfi m , beşinci harfi m , altıncı harfi i , yedinci harfi y , sekizinci harfi e , dokuzuncu harfi t , onuncu harfi s , onbirinci harfi i , onikinci harfi z , onüçüncü harfi l , ondördüncü harfi i , onbeşinci harfi k . Başı e sonu k olan 15 harfli kelime.