Başında DEM olan 5 harfli 6 kelime var. DEM ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde DEM olan kelimeler listesine ya da sonu DEM ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

D E M Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

DEM

2 Harfli Kelimeler

DE, EM, ME

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

DEMİN

 1. [zarf] Az önce
  • "Demin aynanın arkasına baktım, bulamadım." (Mahmut Yesari)

DEMİR

 1. [isim] Atom numarası 26, atom ağırlığı 55,847, yoğunluğu 7,8 olan, 1510 °C'de eriyen, mavimtırak esmer renkte, özellikle çelik, döküm ve alaşımlar durumunda sanayide kullanılmaya en elverişli element (simgesi Fe)
  • "Artık demir almak günü gelmişse zamandan / Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan." (Yahya Kemal Beyatlı)
  • "Açıkta demir atmış kotrayı görüyor musun?" (Falih Rıfkı Atay)
  • "Ben akide yemedim, gönlümde yumuşaklık yok, midem demir gibi." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
  • "Demirlerini tarayan hurda harami gemileri karaya vuruyordu." (Feridun Fazıl Tülbentçi)
 2. [sıfat] Bu elementten yapılmış
  • "Hemşiresiyle rıhtımın kenarındaki demir kanepeye oturdular." (Peyami Safa)
  • "Demir gibi kolları vardı." (Sait Faik Abasıyanık)
 3. Bu elementten yapılmış parça
  • "Ocak demiri. Kapı demiri. Pencere demiri."
 4. Ayakkabı topuğuna veya ayakkabı burnuna aşınmayı önlemek için çakılan, özel olarak yapılmış madenden parça
 5. [sıfat] Güçlü, kuvvetli, sert
  • "O kadar çabuk uyanmıştı ki kalbinin demir bir elle sıkıldığını duydu." (Sait Faik Abasıyanık)
 6. Çıpa

DEMLİ

 1. [sıfat] Çok demlenmiş, koyu (çay)

DEMEÇ

 1. [isim] Yetkili bir kimsenin bir konuda yayın organlarına yaptığı açıklama, beyanat
  • "Yan tutmadan davranacağını ve davranılmasını isteyen demecini yaymıştı." (Tarık Buğra)

DEMEK

 1. [nsz] Söylemek, söz söylemek
  • "Eskilerin dediği gibi beşer, şaşar." (Burhan Felek)
  • "Eskiden saat üç dedi mi paralar dağılmış olurdu." (Orhan Kemal)
  • "Dediğimden dışarı çıkarsa kendi bilir."
  • "Öyle sevindim ki deme gitsin."
 2. [-e] Ad vermek
  • "Muşmulaya döngel de derler."
  • "Vay! Beni kovuyorsun demek, pekâlâ!" (Sait Faik Abasıyanık)
 3. Bir dilde karşılığı olmak
  • "Kamer "ay" demektir."
 4. Herhangi bir ses çıkarmak
  • "Küt dedi, düştü."
 5. [-e] Herhangi bir kanıya, yargıya varmak
  • "Bu işe herkes ne der?"
 6. Düşünmek
 7. Oranlamak
  • "Güzellik desen onda, zenginlik desen onda."
 8. Ummak
  • "Bundan sonra gelir mi dersin?"
 9. Erişmek
  • "Saat yedi dedi mi uyanırım."
 10. Bir işe kalkışmak, yeltenmek
  • "Kımıldanayım deme, kurşunu yersin. Ağzını açayım deme, çok fena olursun."
 11. Saymak, kabul etmek
  • "Yarım milyon dediğin nedir?" (Memduh Şevket Esendal)

DEMET

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Bağlanarak oluşturulmuş deste, bağlam
  • "Tel demeti."
 2. Bitki veya çiçek destesi
  • "Öyle fukara çocuklara rastlıyorduk ki bize demet demet kır çiçekleri hediye ediyorlardı." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 3. Üstün yapılı bitkilerde öz suların akmasına yarayan, bitkiye desteklik eden damarlı veya lifli kordon
 4. Uzunlamasına birbirine bitişik olarak bir arada bulunan sinir ve kas telleri topluluğu
 5. Bir atomun parçalanmasından doğan elektriklenmiş taneciklerin yörüngelerinden oluşan ışık topluluğu

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü