Başında DE olan 5 harfli 60 kelime var. DE ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde DE olan kelimeler listesine ya da sonu DE ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında DE bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

DESEN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Tahta, çini, kumaş, kâğıt vb. yüzeylerin üzerine yapılan çizim
 2. Tahta, çini, kumaş, kâğıt vb. yüzeylerin üzerinde varlıkları, nesneleri belirli çizgilerle gösterme, tasvir
 3. Görsel bir etki yaratmak amacıyla yapılmış çizgi resimlerin hepsi
 4. Desen yapma sanatı
  • "O, desen öğreniyor."

DEİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Tanrı'yı yalnızca ilk sebep olarak kabul eden, Tanrı için başka herhangi bir güç ve nitelik tanımayan, vahyi reddeden görüş, neden tanrıcılık

DEĞEÇ

 1. [isim] Değişik elektrik çevrimi veya araçları arasında bağlantı kurmaya yarayan ve bir elektromıknatısla uzaktan kumanda edilen çevrim kesici

DERME

 1. [isim] Dermek işi
 2. Aynı türden bir araya getirilmiş şeylerin hepsi, koleksiyon

DERGİ

 1. [isim] Siyaset, edebiyat, teknik, ekonomi vb. konuları inceleyen ve belirli aralıklarla çıkan süreli yayın, mecmua
  • "Yanında getirdiği dergileri çıkardı; karıştırmaya, okumaya başladı." (Memduh Şevket Esendal)

DERYA

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Deniz
 2. Bilgili kimse
 3. Bir şeyin bol olduğu yer
  • "Kasaba baştan başa bir çamur deryası hâlini alır." (Sait Faik Abasıyanık)

DENEK

 1. [sıfat] Üzerinde deney yapılan (canlı veya şey)

DENME

 1. [isim] Denmek, denilmek işi

DENYO

 1. [sıfat] Dengesiz, delibozuk
 2. Sersem, budala
 3. [isim] Emanet, rehin, tutu

DELGİ

 1. [isim] Matkap

DEŞME

 1. [isim] Deşmek işi

DEĞİL

 1. [isim] Cümle içinde art arda kullanılan iki veya daha çok özneyi, tümleci, yüklemi, aralarından bazılarına olumsuzluk kavramı vererek birbirine bağlayan veya yüklemin olumsuz çekimini sağlayan kelime
  • "Bu direniş çetin değil, haşin değil, yürek burkucuydu." (Tarık Buğra)
  • "Ben parasında değilim, yeter ki iyi bir şey olsun."

DEMEK

 1. [nsz] Söylemek, söz söylemek
  • "Eskilerin dediği gibi beşer, şaşar." (Burhan Felek)
  • "Eskiden saat üç dedi mi paralar dağılmış olurdu." (Orhan Kemal)
  • "Dediğimden dışarı çıkarsa kendi bilir."
  • "Öyle sevindim ki deme gitsin."
 2. [-e] Ad vermek
  • "Muşmulaya döngel de derler."
  • "Vay! Beni kovuyorsun demek, pekâlâ!" (Sait Faik Abasıyanık)
 3. Bir dilde karşılığı olmak
  • "Kamer "ay" demektir."
 4. Herhangi bir ses çıkarmak
  • "Küt dedi, düştü."
 5. [-e] Herhangi bir kanıya, yargıya varmak
  • "Bu işe herkes ne der?"
 6. Düşünmek
 7. Oranlamak
  • "Güzellik desen onda, zenginlik desen onda."
 8. Ummak
  • "Bundan sonra gelir mi dersin?"
 9. Erişmek
  • "Saat yedi dedi mi uyanırım."
 10. Bir işe kalkışmak, yeltenmek
  • "Kımıldanayım deme, kurşunu yersin. Ağzını açayım deme, çok fena olursun."
 11. Saymak, kabul etmek
  • "Yarım milyon dediğin nedir?" (Memduh Şevket Esendal)

DENİZ

 1. [isim] Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi
  • "Biz tayfaları da deniz tuttu ama geminin doktoru bir defacık olsun, görünmedi." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Denizdeki balığın karada komisyonculuğunu yapıyorlardı." (Ercüment Ekrem Talu)
  • "Denize açıldıktan beş on gün sonra iki ciddi fırtına ile karşılaştım." (Halikarnas Balıkçısı)
 2. Bu su kütlesinin belirli bir parçası
  • "Marmara Denizi. Karadeniz."
 3. Aydaki düzlükler
 4. Geniş alan
 5. Çokluk, yoğunluk

DETAY

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Ayrıntı

DEVRİ
...
DESTE

 1. [isim] Cinsleri aynı veya birbirine yakın olan şeylerin bir arada bağlanmışı, demet, bağlam
  • "Destenin en itibarlı kâğıtları, bilindiği gibi beyler yani aslar oluyor." (Haldun Taner)
 2. Kılıç, bıçak vb.nin elle tutulacak yeri, kabza
 3. Aynı cinsten onluk bir küme
 4. Yağlı güreşte pehlivanların ayrıldıkları derecelerden biri

DEGAJ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Futbolda kalecinin topu sert bir ayak vuruşuyla uzağa atması, degajman

DEFİN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ölüyü gömme

DEFOL

 1. "savuş git, uzaklaş" anlamında bir söz
  • "Bir gece oyuncular dükkânı, tezgâhı toplayıp kasabadan defoldular." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Haydi defol, şimdi evimden çık!" (Ömer Seyfettin)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü