Başında DE olan 4 harfli 23 kelime var. DE ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde DE olan kelimeler listesine ya da sonu DE ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

DEMO

 1. [isim] Gösteri

DERİ

 1. [isim] İnsan ve hayvan vücudunu kaplayan tüy, kıl veya pulla kaplı tabaka, cilt, ten
  • "Bütün kemikleri, ince bir deri altında birer birer sayılıyordu." (Peyami Safa)
  • "Bu efendi, derisi kemiklerine yapışmış, gözleri çukura kaçmış, hastaneye yatırılacak kılığa girmişti." (Memduh Şevket Esendal)
 2. [sıfat] Bu tabakadan yapılmış
  • "Üstünde yine o siyah deri pardösüsü, kolunda siyah deri çantası." (Necati Cumalı)
 3. İşlenerek kullanılır duruma getirilmiş hayvan postu
  • "Tefecilerin eline düşerse derisini yüzerler."
 4. Soyulmadan yenen yemişlerin ince kabuğu veya soyulan yemişlerde kabuk altındaki zar

DERZ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Duvar taşlarının veya tuğlalarının harçla doldurulup üzerinden mala çekilerek düzeltilen aralığı

DEFA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kez, kere
  • "İlk defa bu fikir, bir fikir olmaktan çıktı." (Yahya Kemal Beyatlı)

DEHA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İnsan zekâsının, insan kişiliğinin erişebileceği en yüksek düzey, dâhilik
  • "Hepimiz Mustafa Kemal'in askerlik dehasına inanırdık." (Falih Rıfkı Atay)
 2. Dâhi
  • "Dehalar muvaffak olmak için zamanlarını ve şartlarını unutamazlar." (Falih Rıfkı Atay)

DEME

 1. [isim] Demek işi
  • "Tencere dibin kara hikâyesi, kimin kime ne demeye hakkı var?" (Haldun Taner)
  • "Çağımızı kötülemek, bugün gerçek şair, eskisinden azdır demeye getirmek için mi söylüyorum bunları..." (Nurullah ataç)
  • "İşimiz bitiyor demeye kalmadı, herkes ayağa kalktı."
  • "Ne demek! "Dörde kadar evlenir erkek" demeye kalmadan başladı şirretliğe." (Mehmet Akif Ersoy)
 2. Anlam
  • "Bu söz ne demeye gelir?"
 3. Halk edebiyatında şiir
 4. Genellikle Alevi şairlerin tarikatlarıyla ilgili konuları işleyen şiirlerine, kendilerince verilen ad
 5. Ağıt
 6. Atasözü

DEPO

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Korunmak, saklanmak veya gerektiğinde kullanılmak için bir şeyin konulduğu yer, ardiye
  • "Eşya deposu. Su deposu."
 2. Bir malın toptan satıldığı ve çokça bulunduğu yer
  • "Ben depoya güzel bir portatif eczane ısmarlayacağım." (Mahmut Yesari)
 3. Ordu mallarının saklandığı, bakımlarının yapıldığı yer, debboy

DEFO

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kusur, özür, bozukluk

DEVA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İlaç, çare
  • "Deva bulmaz bir can kaygısına düşer." (Falih Rıfkı Atay)

DERK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Anlama, kavrama

DEFİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Taraflardan birinin kendisine açılan davada borçtan kurtulmak için başvurduğu her türlü yol

DERT

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Üzüntü
  • "Gündüz ya bir yere sokulup uyur ya sessiz sedasız sokaklarda dolaşır. Fakat akşam oldu mu derdi teper." (Halide Edip Adıvar)
  • "Elimden çeker alır, kime dert anlatırım o zaman?" (Aka Gündüz)
  • "Artık açıkça mahallenin başına dert olmaya başlamış." (Yaşar Nabi Nayır)
  • "Nereden buraya gelmiş, âlemin başına dert kesilmişti." (Refik Halit Karay)
 2. Hastalık
  • "Hastayım derdime verem diyorlar." (Faruk Nafiz Çamlıbel)
  • "Benim derdim başımdan aşkın, bir de onunla uğraşamam şimdi." (Ahmet Ümit)
 3. Ağrı
 4. Sorun, kaygı
  • "Ne var ki dert evin satılması ile bitmeyecekti." (Tarık Buğra)
 5. Ur
  • "Boynunda dert çıkmış."

DEVE

 1. [isim] Geviş getiren memelilerden, boynu uzun, sırtında bir veya iki hörgücü olan, yük taşımakta kullanılan hayvan (Camelus)
  • "Onu soyup soğana çevirecek, babasından kalan evleri, dükkânları birtakım maceralar yüzünden deve yapacaktı." (Osman Cemal Kaygılı)
  • "Kitaptan öğrendikleri, hayattan gözlediklerinin yanında devede kulak kalır." (Selim İleri)
  • "Görülüyor ki insanlara bir şeyi anlatmak deveye hendek atlatmaktan güçtür." (Salâh Birsel)

DELİ

 1. [sıfat] Aklını yitirmiş olan, akli dengesi bozulmuş olan, mecnun
  • "İki genç, deli gibi birbirlerini seviyorlardı." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Deli oluyordu çocuklara, onlarsız edemiyordu."
  • "Teğmenin, teyzem dediği, altmışlık, altmış beşlik, suratı hâlâ düzgünlü, kirpikleri hâlâ sürmeli, deli saraylı gibi bir kadıncağızmış." (Haldun Taner)
  • "Kitap delisi. Oyun delisi. Sinema delisi."
 2. Coşkun, azgın (hayvan, duygu vb.)
  • "Bu deli öfkeyi kime veya nelere, bir namlu gibi çevireceğini bilemiyordu." (Tarık Buğra)
  • "En bildiği derste bile kopya çeker, çekmezse hasta olur, deliye döner." (Haldun Taner)
 3. Davranışları aşırı ve taşkın olan (kimse), çılgın
  • "Ben delinin biriyim, ateşe girerim." (Falih Rıfkı Atay)
  • "Patronun deliye döndüğünden habersizce geldi, elindeki şemsiyeye yapıştı." (Rıfat Ilgaz)

DENK

 1. [sıfat] Ağırlık bakımından eşit olan
  • "Neleri, nasıl yazacağımıza gelince, yaşadığım günden başlayıp, denk geldikçe geriye dönüşlerle." (Nezihe Meriç)
  • "Bizimkinin evde olmadığı bir zamana denk getirirsem çağıracağım, bakalım gelecek mi?" (Çetin Altan)
  • "Şehrin ortasında bir kurulu düzen var ki dengi dengine işleyip duruyor." (Nezihe Meriç)
 2. 0,80175 g olan ağırlık ölçü birimi
  • "Dolunun her biri, denk gelse bir kafa yarardı." (Tarık Buğra)
 3. Uygun, nitelik yönünden eşit

DENİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Alçak, kötü, kişiliksiz (kimse)

DERÇ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Alma, toplama
 2. Kaydetme

DEYİ

 1. [isim] Dil, söz, işaret, mimik vb. anlatım araçlarının bütünü, logos
 2. Hristiyan felsefesinde Tanrı kelamını insanlara ulaştıran oğul, logos

DEBİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir akarsuyun herhangi bir kesiminden saniyede geçen suyun hacmi, akım

DELK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ovma, ovuşturma
 2. Sürtünme

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü