Başında B olan 8 harfli 638 kelime var. B harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde B harfi olan kelimeler listesine ya da sonu B harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında B bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

BAĞILDAK

 1. [isim] Beşikteki çocuğun düşmemesi için beşiğe sarılıp bağlanan, kumaştan yapılmış enli bağ
 2. Kadınların âdet zamanında bağladıkları bez

BEYİNSEL

 1. [sıfat] Beyinle ilgili

BİTİKLİK

 1. [isim] Bitik olma durumu

BULAŞKAN

 1. [sıfat] Bulaştığı yerden kolay temizlenemeyen, yapışkan
 2. Sataşma, kavga etme alışkanlığı olan

BENZEŞEN

 1. [isim] Ünlü veya ünsüz benzeşmelerinde, etki altında kalan ünlü veya ünsüz: Sütçü (süt-çü), ekmekten (ekmek-ten), odalardan (oda-lar-dan) kelimelerinde bulunan -çü, -ten, -dan eklerindeki ünsüz veya ünlüler gibi

BESLENGİ

 1. [isim] Hizmetçi, evlatlık, besleme
  • "Sarı Sımayıl Yusuf Ağa'nın beslengisine öteden beri göz komuş." (Nabizade Nazım)

BİLLURLU

 1. [sıfat] İçinde billur bulunan
  • "Billurlu kaya."
 2. Bol ışıklı, pırıl pırıl parlayan (yer)
  • "Peri saraylarını andıran süslü ve billurlu gazinolar..." (Ömer Seyfettin)

BİNGÖLLÜ
...
BİTİŞMEK

 1. [nsz] Birbirine dokunacak kadar yanaşmak

BAĞLANIM

 1. [isim] Bağlanma işi veya biçimi
 2. Siyasal veya sosyal konularda yan tutma

BAŞVEKİL

Kelime Kökeni : Türkçe

 1. [isim] Başbakan
  • "Başvekil olan Ahmet Vefik Paşa hemen arabasına atlayıp gitmiş." (Abdülhak Şinasi Hisar)

BORDROLU

 1. [sıfat] Bordrosu olan

BÜCÜRLÜK

 1. [isim] Bücür olma durumu

BÜKÜKLÜK

 1. [isim] Bükük olma durumu

BÜYÜTKEN

 1. [sıfat] Büyümeye yol açan

BAĞLAŞIM

 1. [isim] Eşleme
 2. Aralarında ortak çıkar bulunan devletler ilişkisi
 3. Bir dizgenin veya alt dizgenin başka bir dizge üzerindeki etkisi

BİLİNMEK

 1. [nsz] Bilme işine konu olmak, anlaşılmak, öğrenilmek
  • "Bir haftadır civarda dolaştığı biliniyor, yakalanamıyordu." (Sait Faik Abasıyanık)

BOZUKLUK

 1. [isim] Bozuk olma durumu
 2. Bozuk para

BEBEKLİK

 1. [isim] Bebek olma durumu
 2. Yeni doğan yavrunun yetişkinlerin bakımına sürekli olarak bağımlı olduğu dönem
 3. Bebek gibi davranışlarda bulunma

BEDAVAYA

 1. [zarf] Bedavadan

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü