Başında B olan 6 harfli 413 kelime var. B harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde B harfi olan kelimeler listesine ya da sonu B harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

BALDIZ

 1. [isim] Erkeğe göre eşinin kız kardeşi

BOYUNA

 1. [zarf] Ene dik olarak, boyunca, uzunlamasına, tulani
  • "Hızlı adımlarla caddeyi boyuna yürüyorlar." (Haldun Taner)
 2. (bo'yuna) Ara vermeden, durmaksızın
  • "Doktor Haldun lakırtıya ondan evvel yakalanmış, boyuna anlatıyordu." (Mithat Cemal Kuntay)

BOZAYI

 1. [isim] Tehlikeli bir cins ayı

BAZISI

 1. [zamir] Birtakımı, kimisi

BIZBIZ

 1. [isim] Davula sol elle vurulan ince değnek

BOZKIR

 1. [isim] Kurakçıl otsu bitkilerden oluşan, sıcak ve ılıman iklimlerdeki ağaçsız doğal alan, step

BİRKAÇ

 1. [sıfat] Çok olmayan, az sayıda, az
  • "Sade birkaç, nöbetçi görünüyordu." (Yahya Kemal Beyatlı)

BAZİÇE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Oyun
  • "Bu baziçede yanacak olanların sade kendisi olmayacağını anlatıyordu." (Reşat Nuri Güntekin)

BİTMEK

 1. [nsz] Tükenmek
  • "Dün akşam param bitmişti." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Kırk yıl bana bitmez tükenmez çok uzun bir süre gibi görünürdü." (Necati Cumalı)
 2. Sona ermek
  • "Kıran kırana bir güreş bitmiş, Büyük Millet Meclisi, Başkumandanlık yetkilerini Mustafa Kemal Paşa'ya devretmiştir." (Tarık Buğra)
 3. Çok yorulmak
 4. Güçsüz kalmak, çok zayıflamak
 5. [-e] Çok sevmek, bayılmak, beğenmek
  • "Buğulu bir sesi var. Ben böyle sese biterim." (Haldun Taner)

BEZZAZ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kumaş alıp satan kimse, manifaturacı

BİNBİR

 1. [sıfat] Pek çok, çok sayıda
  • "İlk vapurdan binbir yabancı çıkıyor." (Sait Faik Abasıyanık)

BOYALI

 1. [sıfat] Boya sürülmüş, boyanmış veya boyaya batırılmış
  • "Türk evlerinde köşeler ve tavanlar türlü renklerle boyalı oyma tahtalarla süslü idi." (Falih Rıfkı Atay)
 2. Yüzünü çok boyamış olan, makyajlı (kadın)
  • "Boyalı kadınlar rüyası bitsin." (Sait Faik Abasıyanık)

BÜKÜCÜ

 1. [isim] Ağaç veya kontrplakları kalıpla, elle bükerek şekil veren kimse

BAMAKO
...
BAĞCIK

 1. [isim] Bağlama işinde kullanılan şerit biçiminde bağ

BİNMEK

 1. [-e] Yüksek bir şeyin veya bir hayvanın üstüne çıkıp ayaklarını sallandırarak oturmak
  • "Belki de atlara binerek dolaşırız." (Refik Halit Karay)
  • "Bindiği dalı kesmek diye bir deyim vardır ya, sanki insanlığın bugünkü bunalımını anlatmak için bulunmuş." (Haldun Taner)
 2. Bir yere gitmek için tren, vapur, uçak, otomobil vb. bir taşıtta yer almak
  • "Vapurlara, trenlere ihtiyarları itip çocukları ezip biniyoruz." (Orhan Seyfi Orhon)
 3. Bisiklet, motosiklet, binek hayvanı kullanmak
 4. İş istenilmeyen veya beklenilmeyen bir biçim almak
  • "İş inada bindi."
 5. Bir şey sıkışarak yanındakinin üstüne çıkmak
  • "Damar damara binmiş."
 6. [nsz] Fiyat artmak
  • "Pamuklulara yüzde on bindi."
 7. Eklenmek, katılmak
  • "Annemin dul maaşından ayrılmış bütçeme bir de posta masrafı binmişti her hafta." (Yusuf Ziya Ortaç)

BİRYAN

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Tandırda susuz pişirilen kebap

BÜRÜME

 1. [isim] Bürümek işi

BİZZAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Doğrudan doğruya kendisi
  • "Vaziyeti yukardan ve bizzat takip etmek lazım geldi." (Atatürk)

BARKOD

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Çizgi im

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü