Başında B olan 4 harfli 108 kelime var. B harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde B harfi olan kelimeler listesine ya da sonu B harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında B bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

BICI
...
BÖRK

 1. [isim] Genellikle hayvan postundan yapılan başlık
  • "Alnına bir şaplak atıp börkünü geri itmişti." (Mustafa Necati Sepetçioğlu)

BİŞİ

 1. [isim] Çörek, tatlı bir ekmek türü

BOLU
...
BÖCÜ

 1. [isim] Kurt
 2. Böcek
 3. Çocukları korkutmak için söylenen ve hayalet, hortlak vb. hayalî varlık
  • "Ferace ile böcü gibi çıkacak değilim ya." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

BURU

 1. [isim] Sancı, buruntu

BUKE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Koku, rayiha
  • "Berrak değildir ama kokuludur, bukesi enfestir." (Refik Halit Karay)

BADE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Şarap, içki
  • "Fincanı taştan oyarlar / İçine bade koyarlar." (Halk türküsü)

BAZI

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Birtakım, kimi
  • "Bazı Türkler oraya eğlenmeye giderler." (Ömer Seyfettin)
  • "Bizimkisi komşuluk gayreti dedi, içinden de ne demişler? Bazı dingil döner bazı teker." (Ncmettin Halil Onan)
 2. [zarf] Bazen
  • "Bazı, mağazadan içeriye girinceye kadar kendimden geçerdim." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

BORA

Kelime Kökeni : Türkçe

 1. [isim] Genellikle arkasından yağmur getiren sert rüzgâr
  • "Müthiş bir bora atlatmışlardı." (Sait Faik Abasıyanık)

BÖLE

 1. [isim] Kuzen
 2. Kuzin

BABİ
...
BAZA

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Mobilyanın uzunluğunca konulan dar ayak
 2. Dolap gövdesinin zemine düzgün oturmasına yarayan çerçeve şeklindeki kaide
 3. Yatağın yerden yüksek olmasını sağlayan veya sandık olarak kullanılan boş bölmesi

BRİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Düğmeyi iliklemek için kumaş veya iplikten yapılmış özel bir tür ilik
 2. Nakış veya dantelde motifleri birleştiren bağ
 3. Giysiyi çengele asmak için kullanılan, giysinin enseye yakın bölümünde yer alan ince şerit

BUĞU

 1. [isim] Su buharı
  • "İçimde buz gibi bir buğu, gittikçe yayılarak beni ürperte ürperte öldürmeye çalışıyor." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Soğuk bir cisim üzerinde ince bir tabaka durumunda yoğunlaşmış sıvı
  • "Biz bile kendimizi en sadık bir aynada görmek istesek nefesimizin buğusu aynamızı bulandırır." (Abdülhak Şinasi Hisar)

BREŞ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Doğal çimento ile lavlı, kavkılı, kabuklu, kemikli kırıntıların kaynaşmasıyla oluşmuş kütle
 2. Bir tür yapay mermer

BÜFE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Evlerde içine yemek takımlarının konduğu dolap
 2. Toplantılarda yiyecek ve içeceklerin konulduğu masa
  • "Kadınlar büfeye gidip bir şey yemek için bile kımıldamıyorlardı." (Falih Rıfkı Atay)
 3. Yiyecek, içecek, gazete, dergi vb.nin satıldığı küçük dükkân
  • "Ben köşedeki büfeden size sandviç getirebilirim." (Peyami Safa)

BANK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Çoğunlukla parklarda ve bahçelerde oturulacak sıra

BERK

 1. [sıfat] Sert, katı
 2. Sağlam

BÜST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Vücudun, omuzlarla birlikte göğüsten yukarı bölümü
  • "Vücudundaki oransızlık, nereden geliyor; büstü, bacaklarından daha mı uzun?" (Atilla İlhan)
 2. Heykelcilikte başı, göğsü, bazen de omuzları içine alan sanat ürünü
  • "Atatürk büstü."

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü